Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – wybitny profesor weterynarii, kapitan WP, założyciel Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

Autor

  • Jarosław Stulczewski działacz społeczno-kulturalny, członek Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Złoty Krzyż" w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 23

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.12.04

Abstrakt

Tadeusz Marian Kobusiewicz - eminent professor in veterinary medicine, captain of the Polish Army, was bom in Szadek. He eamed doctor's degree in Warsaw in 1934, then served intemship in Great Britain in 1939, and in Pasteur Institute in Paris in 1945. In 1951 he became head of the Institute for Research on Foot-and-Mouth Desease in Gorzów Welkopolski, and in 1953 set up in Zduńska Wola a Foot-and-Mouth Desease Section of the Veterinary Medicine Institute. He was a dedicated social worker, actively engaged in sports promotion, chairman of the Łódź Section of Veterinary Doctors and Technicians Association, and councillor in Zduńska Wola.  T. M. Kobusiewicz was the first Polish veterinary doctor to successively immunize against tenatus all horses in the Polish Army. He was the best in Poland specialist on the foot-and-mouth desease, who provided scientific foundations for prevention and cure of this desease. In recognition of his merits he was awarded I Class Order of the Banner of Labour. Died in 1979. One of the streets in Zduńska Wola was given his name.

Bibliografia

Chadrysiak B., Państwowe Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (1921-1971), Zduńska Wola 1971.
Google Scholar

Dni Zduńskiej Woli 77, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 1977.
Google Scholar

,,Dziennik Ustaw Ministra Szkolnictwa Wyższego" 1955, nr 4.
Google Scholar

Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982.
Google Scholar

Hryniak E., Studium historyczno-konserwatorskie miasta Szadek, Kielce 1989.
Google Scholar

Kościan T., Kalendarium Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 1995.
Google Scholar

Kowalczyk K., Zduńskowolanie stulecia, ,,Siedem Dni" 2001, nr 42.
Google Scholar

Kozłowski J., Miastu potrzebni, Zduńska Wola 1995.
Google Scholar

Lis H., Prof dr Tadeusz Kobusiewicz (1905-1979) - wspomnienie, ,,Medycyna Weterynaryjna" 2007, nr 8.
Google Scholar

,,Medycyna Weterynaryjna", 1948-1976.
Google Scholar

Millak K., Sto lat weterynarii w Puławach 1862-1962, Puławy 1962.
Google Scholar

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Akta osobowe prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza.
Google Scholar

Poradowski R., Zduńskowolski Pasteur, ,,Głos Robotniczy", 30 marca 1982. Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939, Pruszków 1992.
Google Scholar

Relacje: Jolanty i Józefa Hermanowiczów (z 6 lutego 2012 r., 23 kwietnia 2012 r. ), Stanisława Podwysockiego (z 7 marca 2012 r., 25 kwietnia 2012 r.), Jadwigi Podwysockiej (z 26 kwietnia 2012r.), dr Wiesławy Łabęcki (z 26 kwietnia 2012 r.), Jolanty Łaszczewskiej (z 2 maja 2012 r.), dr Stefana Szkilnika (z 7 maja 2012 r.), Jacka Gralaka (z 14 maja 2012 r.).
Google Scholar

Spis prac opublikowanych w latach 1955-1974 przez dr. Stefana Szkilnika, w zbiorach dr. S. Szkilnika.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku, Akta zgonów, nr 30/1921, 41, 65/1945, 5/1950, 24/1955, 4/1959.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Warcie, Akt zgonu, nr 24/1944.
Google Scholar

Własnoręczny życiorys prof. dr. T. Kobusiewicza, w zbiorach rodziny.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi, Parafia Szadek, Akt małżeństwa, nr 58/1887, Akt urodzenia, nr 229/1902, 120/1905.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Cechy miasta Szadku 1649-1939,sygn. 82/14, 17, 18.
Google Scholar

,,Życie Weterynaryjne" 1976, nr 12.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-12-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2012). Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – wybitny profesor weterynarii, kapitan WP, założyciel Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Biuletyn Szadkowski, 12, 61–86. https://doi.org/10.18778/1643-0700.12.04

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>