Julian Godziński (1840-1914) – życiorys wójta Szadku

Autor

  • Piotr Szkutnik Gimnazjum w Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.02

Bibliografia

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Google Scholar

Baranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1975.
Google Scholar

Brodowska H., Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864–1904, Warszawa 1967.
Google Scholar

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., t. I–II, Warszawa 1981.
Google Scholar

Goldberg J., Osadnictwo olęderskie w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, „Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Humanistyczno–Społeczne” 1969, ser. 1, z. 5.
Google Scholar

Grzybowski K. (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Warszawa 1982.
Google Scholar

Inglot S. (red.), Historia chłopów polskich, t. II. Okres zaborów, Toruń 1972.
Google Scholar

Bardach J. (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. III, Warszawa 1981.
Google Scholar

Karłowicz J. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1902.
Google Scholar

Karłowicz J. (red.), Słownik języka polskiego, t. V, Warszawa 1912.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2003-12-30

Jak cytować

Szkutnik, P. (2003). Julian Godziński (1840-1914) – życiorys wójta Szadku . Biuletyn Szadkowski, 3, 35–54. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.02

Numer

Dział

Articles