Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego

Autor

  • Piotr Szkutnik Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.02

Bibliografia

Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w., oprac. B. Trelińska, Lublin 2001.
Google Scholar

Andrysiak E., Alfons i Melania Parczewscy w świetle zachowanej korespondencji archiwum rodzinnego, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2000, nr 6.
Google Scholar

Andrysiak E., Biurko Alfonsa Parczewskiego, „Kalisia Nowa” 1999, nr 1.
Google Scholar

Andrysiak E., Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego, Kalisz 2005.
Google Scholar

Biografie sieradzkie, cz. 1, Sieradz 1988.
Google Scholar

Boniecki A., Herbarz polski, t. 10, Warszawa 1907.
Google Scholar

Ci wielcy Polacy to nasza rodzina [CD-ROM], oprac. M. J. Minakowski, Kraków 2005.
Google Scholar

Kancelaria parafialna Mikołajewice, Księga chrztów 1802–1817, Księgi urodzonych 1840–1850, 1850–1860, Księgi zmarłych 1834–1840, 1841–1850.
Google Scholar

Leopold A., Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.02.03

Marszał T., Jerzy Karol Kurnatowski, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 2, Lipsk 1839; t. 6, Lipsk 1841; t. 7, Lipsk 1841.
Google Scholar

Parczewski W., Wspomnienia o Alfonsie Parczewskim adwokacie, profesorze i rektorze uniwersytetu, [w:] Szkice z dziejów adwokatury, pod red. R. Łyczywka, Warszawa 1983.
Google Scholar

Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław 1975; t. 25, Wrocław 1980.
Google Scholar

Prinke R., Królewska krew, Pozna 1997.
Google Scholar

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, oprac. E. Sęczys, Warszawa 2000.
Google Scholar

Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX w. [CD-ROM], Biblioteka Kórnicka 1995.
Google Scholar

„Tygodnik Ilustrowany”, 1912.
Google Scholar

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1, Warszawa 1904; t. 6, Warszawa 1909; t. 10, Warszawa 1913; t. 11, Warszawa 1914; t. 13, Warszawa 1916.
Google Scholar

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 1, Poznań 1879; t. 10, Poznań 1888.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2006-12-30

Jak cytować

Szkutnik, P. (2006). Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego. Biuletyn Szadkowski, 6, 43–68. https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.02

Numer

Dział

Articles