Szadek na starej fotografii. Szadek z okresu dwudziestolecia międzywojennego na afiszach i ulotkach (zebrał i opracował – Jarosław Stulczewski)

Autor

  • Jarosław Stulczewski Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.22

Abstrakt

Prezentowane afisze oraz ulotki pochodzą z lat 1930–1939 i znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (dział druków ulotnych). Druki te nawiązują do życia społecznego mieszkańców Szadku i ówczesnych wydarzeń politycznych. Afisze oraz ulotki – drukowane w Zduńskiej Woli w prywatnej drukarni Dawida Witkowskiego i w drukarni należącej do Zgromadzenia Księży Orionistów  – przygotowywane były na zlecenie organizacji działających na terenie miasta i gminy szadkowskiej (Koła Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej, Towarzystwa Uniwersytetu Robotnicze, Zarządu Miejskiego, Zarządu Grodzkiego Związku Strzeleckiego i Katolicko-Narodowego Zjednoczenia Gospodarczego). Jeden z afiszy został wydany prywatnym nakładem mieszkańca Szadku, Czesława Rudeckiego.

Biogram autora

Jarosław Stulczewski - Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

Działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Bibliografia

Kozłowski J., Dokumenty i Znaki Zduńskowolskiej Kultury, cz. 2, Zduńska Wola 2000, s. 6.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2016). Szadek na starej fotografii. Szadek z okresu dwudziestolecia międzywojennego na afiszach i ulotkach (zebrał i opracował – Jarosław Stulczewski). Biuletyn Szadkowski, 16, 403–412. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.22

Numer

Dział

Other

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>