Legal Obstacles in Medical Communication

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.03

Keywords:

medical law, communicology, communication, communicational model of law, medical communication

Abstract

This paper discusses medical communication as an issue, important from the point of view of the functioning of the health service. Attention is paid to the spheres of interpersonal and institutional communication, and selected legal obstacles in medical communication are presented, mainly in the relationship between medical personnel and the patient. The communicological aspect of the discussed issue was especially taken into account. For this purpose, the concept of communicology and the associated terminological problems have been presented. The discussed matter was analyzed through the prism of the thesis about excessive juridization of the sphere of communication.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bekrycht, Tomasz. 2017. „O legitymizacji prawa (władzy) na przykładzie tzw. sporu o Trybunał Konstytucyjny”. Principia 64: 159–205.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20843887PI.17.005.9277

Chwieralska, Barbara. Magdalena Witt. 2018. „Podstawy komunikacji z pacjentem”. W Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy. Red. Maria Nowina-Konopka, Wojciech Feleszka, Łukasz Małecki. 11–27. Kraków: Medycyna Praktyczna.
Google Scholar

Czerw, Aleksandra. Urszula Religioni. Aneta Matuszna. Katarzyna Lesiak. Agata Olejnik. Dominika Śniadała. 2012. „Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych”. Hygeia Public Health 47(3): 247–253.
Google Scholar

DLA Piper Giziński Kycia sp. j. 2019. Telekomunikacja, Media i Internet w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Inwestycji i Handlu. https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=34125 [dostęp: 10.05.2019].
Google Scholar

Dobek-Ostrowska, Bogusława. 2012. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Goban-Klas, Tomasz. 2014. „Health communication – komunikacja zdrowotna, powstanie, problemy, ewolucja”. W Komunikowanie w ochronie zdrowia, interpersonalne, organizacyjne i medialne. Red. Tomasz Goban-Klas. 9–19. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Kaleta, Krzysztof. Adam Kotowski. 2015. „Kodowanie a dekodowanie znaczenia prawnego – zarys dyskursywnego modelu tworze­nia prawa”. W Leges ab omnibus intel legi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji. Red. Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń. 393–418. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Kłodawski, Maciej. 2012. „Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie”. W Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Red. Emanuel Kulczycki, Michał Wendland. 205–222. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
Google Scholar

Konopka-Nowina, Maria. 2016. Komunikacja lekarz–pacjent teoria i praktyka. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kulczycki, Emanuel. 2012. Teoretyzowanie komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
Google Scholar

Kulczycki, Emanuel. 2015. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Sawicka, Jolanta. 2019. „Czy demokratyczne rządy prawa stwarzają warunki możliwości dla obywatelskiego zaangażowania”. Krytyka Prawa 11: 124–149.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.279

Smolski, Roman. 2001. Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Warszawa: Wydawnictwo Europa.
Google Scholar

Sobczak, Krzysztof. Katarzyna Leoniuk. Leszek Pawłowski. Natalia Spolak. 2016. „Komunikacja kliniczna – porównanie opinii lekarzy i pacjentów”. Pomeranian Journal of Life Sciences 62(3): 67–73.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.186

Voegelin, Eric. 1991. The Nature of Law and Related Legal Writings. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
Google Scholar

Wendland, Michał. 2008. „Pytanie o podstawy metodologiczne filozofii komunikacji i nauk o komunikowaniu”. W Komunikacja przez sztukę, komunikacja przez język. Red. Bartłomiej Bączkowski, Paweł Gałkowski. 20–28. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
Google Scholar

Wendland, Michał. 2014. Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Wydro, Kornel B. 2005. „Telematyka – znaczenia i definicje terminu”. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1–2: 116–130.
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1 z późn. zm.).
Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 lipca 2011 r. (I ACa 57/11), LEX Nr 2546249.
Google Scholar

https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms [dostęp: 10.05.2019].
Google Scholar

Published

2021-12-30

How to Cite

Okoński, J. (2021). Legal Obstacles in Medical Communication. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 97, 73–85. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.03

Issue

Section

Articles