Eric Voegelin’s Authoritarian State Against the Background of His Critique of Hans Kelsen’s Pure Theory of Law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.01

Keywords:

Eric Voegelin, Hans Kelsen, philosophy of law, authoritarianism, Austrofascism

Abstract

The article refers to the issues presented in E. Voegelin’s The Authoritarian State: An Essey on the Problem of the Austrian State, which are important from the point of view of the theory and philosophy of law. Attention was paid to the criticism of H. Kelsen’s normativism and Voegelinʼs interpretation of the parliamentarism of the interwar Austria. This issue was placed against the background of the dispute over the Austrian state. The methodological aspect of the presented issue was especially taken into account. Some of the issues discussed were outlined against the background of the post-war works of E. Voegelin

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borycki, Tomasz. 2015. „Spór o korzenie nazizmu. Hannah Arendt i Erica Voegelina koncepcje źródeł zjawiska”. Argument 5: 211–227.
Google Scholar

Chignola, Sandro. 1999. „«Fetishism with the Norm» and Symbols of Politics. Eric Voegelin between Sociology and «Rechtswissenschaft»” (1924–1938). Occasional Papers 10: 5–70.
Google Scholar

Chrząszcz, Bartosz. 2021 „Carl Schmitt wobec koncepcji państwa prawa. Krytyka liberalizmu na tle sporu z Hansem Kelsenem”. Pro Fide Rege et Lege 85: 87–109.
Google Scholar

Czarnecki, Michał. 2010. „Eric Voegelin oczami krytyków i komentatorów”. W Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina. Red. Agata Miętek, Michał J. Czarnecki. Warszawa: Teologia Polityczna.
Google Scholar

Czerwińska-Schupp, Ewa. 2012. „Faszyzm austriacki (1934–1938) – założenia filozoficzno-ideowe, ustrojowe i praktyka polityczna”. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2: 87–100. https://doi.org/10.14746/fped.2012.1.2.5
Google Scholar

Dobrowolska, Karolina. 2013. „Uczeń kontra nauczyciel: o polemice Erica Voegelina z myślą Hansa Kelsena”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 1–2: 118–128.
Google Scholar

Górnisiewicz, Arkadiusz. 2016. „Nauka o państwie a teologia w ujęciu Hansa Kelsena”. Politeja 45: 87–107.
Google Scholar

Hegel, Georg. 1994. Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne. Warszawa: Spacja.
Google Scholar

Kelsen, Hans. 2010. „Krucjata przeciwko pozytywizmowi”. W Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina. 143–168. Red. Agata Miętek, Michał J. Czarnecki. Warszawa: Teologia Polityczna.
Google Scholar

Kelsen, Hans. 2014. Czysta teoria prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Petropulos, William. Gilbert Weiss. 2003. „Editors’ Introduction”. W The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 32: The Theory of Governance and Other Miscellaneous Papers, 1921–1938. Red. William Petropulos, Gilbert Weiss. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Voegelin, Eric. 1991. The Nature of Law and Related Legal Writings. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
Google Scholar

Voegelin, Eric. 1992. Nowa nauka polityki. Warszawa: Fundacja ALETHEIA.
Google Scholar

Voegelin, Eric. 1997. The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 4: The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Voegelin, Eric. 2000. The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 11: Published Essays, 1953–1965. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Voegelin, Eric. 2000a. The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 10: Published Essays, 1940–1952. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Voegelin, Eric. 2001. The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 9: Published Essays, 1934–1939. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Voegelin, Eric. 2003. The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 7: Published Essays, 1922–1928. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Weinzierel, Erika. 1997. „Historical Commentary on the Period”. W The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 4: The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Weiss, Gilbert. 1997. „Editor’s Introduction”. W The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 4: The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State. Red. Gilbert Weiss. Columbia: University of Missouri Press.
Google Scholar

Wielomski, Adam. 2010. „Eric Voegelin wobec narodowego socjalizmu. Próba filozoficzno-religijnej interpretacji zjawiska”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 32: 33–54.
Google Scholar

Published

2023-12-22 — Updated on 2024-02-15

Versions

How to Cite

Okoński, J. (2024). Eric Voegelin’s Authoritarian State Against the Background of His Critique of Hans Kelsen’s Pure Theory of Law. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 105, 5–17. https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.01 (Original work published December 22, 2023)

Issue

Section

Articles