Innowacje w usługach – podejście teoretyczne

Autor

  • Joanna Wyszkowska-Kuna University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10103-011-0025-z

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji teoretycznych badań nad innowacjami w usługach. Autorka podejmuje również próbę uporządkowania różnych podejść do kwestii innowacji usługowych oraz wskazać możliwe formy tych innowacji, wyłaniające się z analizowanych badań. W dalszej części artykułu, podejmowana jest kwestia dostępności danych statystycznych oraz ich adekwatności, jeśli chodzi o możliwość zastosowania do analizy różnych form innowacji usługowych. Omawiane są również wprowadzone ostatnio zmiany, mające na celu poprawę adekwatności tych danych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Barras R. (1986), Towards a Theory of Innovation in Services, Research Policy, 15
Google Scholar

Bessant, J., Rush, H. (1995), Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer, Research Policy, 24
Google Scholar

Castellacci F. (2008), Technological paradigms, regimes and trajectories: manufacturing and service industries in a new taxonomy of sectoral patterns of innovation, Research Policy, 37
Google Scholar

Di Cagno, D., Meliciani, V. (2005), Do inter-sectoral flows of services matter for productivity growth? An input/output analysis of OECD countries, Economics of Innovation and New Technology, 14 (3)
Google Scholar

Drejer I. (2004), Identifying innovation in surveys of services: a Schumpeterian perspective, Research Policy, 33
Google Scholar

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczna, Warszawa
Google Scholar

Gadrey J., Gallouj F.,Weinstein O. (1995), New modes of innovation: how services benefit industry, ‘International Journal of Service Industry Management’, 6 (3)
Google Scholar

Gallouj F. (2002b), Innovation in services and the attendant old and new myths, Journal of Socio- Economics 31
Google Scholar

Gallouj F., ( 2002a), Innovation in the Service Economy, The New Wealth of Nations, Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham (UK), Northampton (USA)
Google Scholar

Guerrieri, P., Meliciani, V. (2005), Technology and international competitiveness: the interdependence between manufacturing and producer services, Structural Change and Economic Dynamics, 16
Google Scholar

Innovation statistics, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Innovation_statistics
Google Scholar

Miozzo M. , Soete L. ( 2001), Internationalization of Services: A Technological Perspective, Technological Forecasting and Social Change, 67
Google Scholar

Pavit K., Robson M., Townsend J. (1989), Accumulation, diversification and organization of technology activities in UK companies, 1945-83, [in:] Dodgson M. (ed.), Technology strategy and the Firm: Management and Public Policy, London, Longman
Google Scholar

Pavitt K. (1984), Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory, Research Policy, 13
Google Scholar

Salter A., Tether B.S. (2006), Innovation in Services Through the Looking Glass of Innovation Studies, Background paper for Advanced Institute of Management (AIM) Research’s Grand Challenge on Service Science
Google Scholar

Saviotti P.P., Metcalfe J.S. (1984), A Theoretical approach to the Construction of of Technological Output Indicators, Research Policy, 13 (3)
Google Scholar

Science, technology and innovation in Europe (2011 edition), Pocketbooks, European Commission, Eurostat
Google Scholar

Sundbo J. (1994), Modulization of service production and a thesis of convergence between services and manufacturing organizations, Scandinavian journal of Management, 10 (3)
Google Scholar

The measurement of Scientific and Technological Activities Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (2005), Oslo Manual (third edition), OECD, European Commission Eurostat
Google Scholar

Sundbo J., Gallouj, F. (2001), Innovation as a Loosely Coupled System in Services, [in:] Metcalfe J. S., Miles, I. D. (eds), Innovation Systems in the Service Economy: Measurement and Case Study Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht and London
Google Scholar

Windrum, P., Tomlinson, M. (1999), Knowledge-intensive services and international competitiveness: a four country comparison, ‘Technology Analysis and Strategic Management’ 11(3)
Google Scholar

Wyszkowska-Kuna J. (2011), Innowacyjność sektora usług w Polsce na tle krajów UE, paper presented during the conference: Wzrost gospodarczy - rynek pracy – innowacyjność, organised by the Faculty of Macro and Microeconomics, The University of Łódź, June 2011
Google Scholar

Zagler M. (2002), Services, innovation and the new economy, Structural Change and Economic Dynamics, 13
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2012-05-11

Jak cytować

Wyszkowska-Kuna, J. (2012). Innowacje w usługach – podejście teoretyczne. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 14(4), 25-46. https://doi.org/10.2478/v10103-011-0025-z

Numer

Dział

Artykuły