Znaczenie systemu transportu kolejowego o rozstawie 1520 mm dla międzynarodowej wymiany towarowej pomiędzy Europą a Azją

Autor

  • Jakub Doński‑Lesiuk Ph.D., Assistant Professor at the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Logistics and Innovation https://orcid.org/0000-0002-0935-306X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.01

Słowa kluczowe:

transeurazjatyckie przewozy towarów koleją, międzynarodowe przewozy kolejowe, system 1520 mm, infrastruktura transportu

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie specyficznego systemu transportu kolejowego w obsłudze logistycznej towarów przewożonych pomiędzy dwoma generatorami międzynarodowego handlu towarami – Chinami i Unią Europejską. Posługując się wybranymi danymi operacyjnymi, odnoszącymi się do systemów kolejowych kilku krajów (m.in. Białorusi, Kazachstanu, Łotwy, Rosji, Ukrainy), artykuł wskazuje na duże znaczenie gospodarcze systemu 1520 mm – tzw. infrastruktury szerokotorowej. Poza aspektem porównawczym, na tle wpływu i znaczenia transportu kolejowego dla gospodarki, przedstawiono w nim zakres i koszty inwestycji, które są niezbędne i pożądane dla zapewnienia efektywności i optymalizacji przepływów towarów. W badaniu uwzględniono rosnący znaczenie transeurazjatyckich przewozów kontenerowych w wolumenie ładunków obsługiwanych z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej 1520 mm, która jest kluczowym ogniwem w transeurazjatyckich łańcuchach dostaw, a której kluczowym elementem pozostaje rosyjski system kolejowy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Alcaraz, C., Zeadally, S. (2015), Critical Infrastructure Protection: Requirements and Challenges for the 21st Century, “International Journal of Critical Infrastructure Protection”, 8, pp. 53–66, https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2014.12.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2014.12.002

Caruana‑Galizia, P., Martí‑Henneberg, J. (2013), European Regional Railways and Real Income, 1870–1910: a Preliminary Report, “Scandinavian Economic History Review”, 61 (2), pp. 167–196, https://doi.org/10.1080/03585522.2012.756428
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03585522.2012.756428

Czubiński, R. (2020), Zatory na chińskiej granicy, https://www.rynekinfrastruktury.pl​/wiadomosci/kolej/pociagi‑chiny‑‑europa‑zatory‑na‑chinskiej‑granicy-72477.html (accessed: 31.10.2020).
Google Scholar

Database Federal State Statistics Service, https://rosstat.gov.ru/folder/23455 (accessed: 31.12.2020).
Google Scholar

Database VNPinfo.ru, http://vnpinfo.ru/novosti/item/14007‑gruzooborot‑po‑vsem‑vi​dam‑transporta‑v-2019‑godu‑viros‑na-06.html (accessed: 10.01.2021).
Google Scholar

Donaldson, D., Hornbeck, R. (2013), Railroads and American Economic Growth: “A Market Access” Approach, “NBER Working Paper”, 19213, National Bureau of Economic Research, Cambridge, https://doi.org/10.3386/w19213
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w19213

Doński‑Lesiuk, J. (2020), Nowy Jedwabny Szlak. Transport kolejowy w obsłudze logistycznej, CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Doński‑Lesiuk, J., Skurpel, D. (2020), The Growing Importance of E‑Commerce as a New Trend Factor Shaping in Rail Transport between Asia and Europe, “European Research Studies Journal”, XXIII (2), pp. 68–78, https://doi.org/10.35808/ersj/1935
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/1935

Drucker, P. (1999), Beyond the information revolution, “The Atlantic Monthly”, 284 (4), pp. 47–57.
Google Scholar

Duranton, G., Turner, M. A. (2012), Urban growth and transportation, “The Review of Economic Studies”, 79 (4), pp. 1407–1440, https://doi.org/10.1093/restud/rds010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/restud/rds010

Ferris, E., Connolly, R. (2020), Networks and Links Why Russia’s Infrastructure is Holding Back its Pivot to Asia, The Royal Institute of International Affairs, London.
Google Scholar

Gadelshina, L.A., Vakhitova, T.M. (2015), The place and role of transport infrastructure in the interregional integration of the Russian Federation regions, “Procedia Economics and Finance”, 24, pp. 246–250, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00655-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00655-3

http://www.mid.ru/vnesneekonomiceskie‑svazi‑sub‑ektov‑rossijskojfederacii/‑/asset​_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/2291549 (accessed: 13.12.2017).
Google Scholar

Keller, W., Shiue, C.H. (2008), Institutions, technology, and trade, “NBER Working Paper”, 13913, National Bureau of Economic Research, Cambridge, https://doi.org​/10.3386/w13913
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w13913

Kirsanova, N., Lenkovets, O. (2019), Influence of Railroad Industry on Social and Economic Development of Russia, https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.3/S21.053
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.3/S21.053

KPMG Report, Обзор российского транспортного сектора в 2019 г./Obzor rossiyskogo transportnogo sektora v 2019 godu, https://home.kpmg/ru/ru/home/insights​/2020/05/russian‑transport‑sector‑archive.html (accessed: 11.01.2021).
Google Scholar

Matusitz, J. (2009), The impact of the railroad on American society: a communication perspective of technology, “Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. PASOS”, 7 (3), pp. 451–460, https://doi.org/10.25145/j.pasos.2009.07.032
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25145/j.pasos.2009.07.032

Mojica, L., Martí‑Henneberg, J. (2011), Railways and Population Distribution: France, Spain and Portugal, 1870–2000, “Journal of Interdisciplinary History”, 42 (1), pp. 15–28, https://doi.org/10.1162/JINH_a_00203
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1162/JINH_a_00203

Monograph Series on Transport Facilitation of International Railway Transport in Asia and the Pacific, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ST/ESCAP/2681.
Google Scholar

ROSSTAT (2018), Russian Statistical Yearbook 2018, Moscow, http://old.gks.ru/wps​/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11350​87342078 (accessed: 10.01.2021).
Google Scholar

Rynok gruzovyh zheleznodorozhnyh perevozok stran Prostranstva 1520 (2020), The Institute for Natural Monopolies Research, Мoscow.
Google Scholar

RZhD uvelichivayet svoy vklad v VVP Rossyi do 5,4–5,6% v 2025 godu, https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rzhd-uvelichat-svoy-vklad-v-vvp-rossii-do-5-4-5-6percent-v-2025-g-1028045933 (accessed: 9.01.2021).
Google Scholar

Shcherbanin Y.A. (2018), Transport Rossiyi: tri goda ekonomicheskih sankciy, [in:] A.G. Korovkin (ed.), Nauchnye trudy INP RAN, Мoscow.
Google Scholar

Shcherbanin Y.A. (2020), Transport Rossiyi: shest” let ekonomicheskih sankciy, [in:] V.V. Ivanter (ed.), Problemy prognozirovaniya, No. 3, pp. 69–81.
Google Scholar

Top–10 morskih portov Rossyi, https://credinform.ru/ru‑RU/Publications/Article/35a​b611c19a1 (accessed: 9.01.2021).
Google Scholar

Opublikowane

2022-03-22

Jak cytować

Doński‑Lesiuk, J. (2022). Znaczenie systemu transportu kolejowego o rozstawie 1520 mm dla międzynarodowej wymiany towarowej pomiędzy Europą a Azją . Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(1), 7–22. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.01

Numer

Dział

Artykuły