Odpowiedzialność w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej: empiryczna ocena audytu zrównoważonego rozwoju

Autor

  • Oleh Pasko Ph.D., Assoc. Prof., Sumy National Agrarian University, Faculty of Economics and Management, Department of Accounting and Taxation, Sumy, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6275-5885
  • Inna Balla Ph.D., Assistant professor, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Faculty of Economics, Department of Accounting, Taxation and E-business, Kamianets-Podilskyi, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5041-9801
  • Inna Levytska Doctor of Economic Sciences, Full Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Educational and Scientific Institute of Continuing Education and Tourism, Department of Agricultural Consulting and Tourism, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3739-6662
  • Nataliia Semenyshena Ph.D., Assoc. Prof., State Agrarian and Engineering University in Podilya, Faculty of Economics, Department of Accounting, Taxation and E‑business, Kamianets-Podilskyi, Ukraine; Doctoral candidate; Ternopil National Economic University, Department of Accounting and Taxation, Ternopil, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0718-0230

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.20

Słowa kluczowe:

raportowanie zrównoważonego rozwoju, oświadczenie dotyczące wiarygodności, GRI, społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie, audyt

Abstrakt

Artykuł poddaje analizie działania firm z Europy Środkowej i Wschodniej polegające na audycie służącym zapewnieniu odpowiedzialności za realizację zasad zrównoważonego rozwoju. W oparciu o zmodyfikowane zasady kodowania wykorzystane we wcześniejszych badaniach, przeprowadzono konwencjonalną analizę treści oświadczeń dotyczących wiarygodności z 36 firm pochodzących z dziewięciu krajów. Wyniki wskazują na różnice w treści raportów, procesach i sposobach wdrażania standardów.

Wyłącznie duże i wielonarodowe przedsiębiorstwa z sektorów energetycznych z siedzibą w Polsce i na Węgrzech stanowią w badanej próbie typowy przykład firmy dążącej do stworzenia i poddania się audytowi sprawozdawczości dotyczącej zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Spośród dziewięciu krajów reprezentowanych w badaniu, oświadczenia dotyczące wiarygodności sprawozdań o zapewnieniu zrównoważonego rozwoju firm pochodzących z Polski, Węgier i Rumunii wyróżniają się pod względem jakości. Zdecydowana większość firm audytujących należy do Wielkiej Czwórki, która wykorzystuje ISAE3000 a nie AA1100AS. Jednak niezależnie od typu podmiotu audytującego, interesariusze są zaniedbywani. Argumentuje się, że zwykłe przeniesienie doświadczeń z audytu finansowego do dziedziny zrównoważonego rozwoju, co w zasadzie już nastąpiło, nie jest dobrym rozwiązaniem. Autorzy twierdzą, że podążając tą drogą, podążamy w złym kierunku, a pod względem technicznym, szersze rozpowszechnienie AA1100AS i jego zasad, z większym naciskiem na uzyskanie wysokiej jakości oceny, a nie ograniczanie i zwiększanie roli interesariuszy, jest niezbędne aby wrócić na właściwą drogę.

Artykuł stanowi wkład do powstającej literatury na temat standardów odpowiedzialności i podkreśla potrzebę zwiększenia jakości audytu w obszarze zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ackers, B. (2017a), Independent corporate social responsibility assurance: a response to soft laws, or influenced by company size and industry sector?, “International Journal of Disclosure and Governance”, 14, pp. 278–298, https://doi.org/10.1057/s41310-017-0026-7
Google Scholar

Ackers, B. (2017b), The Evolution of Corporate Social Responsibility Assurance – A Longitudinal Study, “Social and Environmental Accountability Journal”, 37 (2), pp. 97–117, https://doi.org/10.1080/0969160X.2017.1294097
Google Scholar

Bebbington, J., Unerman, J., O’Dwyer, B. (2014), Sustainability Accounting and Accountability, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9781315848419
Google Scholar

Boiral, O., Gendron, Y. (2011), Sustainable Development and Certification Practices: Lessons Learned and Prospects, “Business Strategy and the Environment”, 20 (5), pp. 331–347, https://doi.org/10.1002/bse.701
Google Scholar

Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I. (2020), Sustainability reporting assurance: Creating stakeholder accountability through hyperreality?, “Journal of Cleaner Production”, 243, 118596, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118596
Google Scholar

Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I., Brotherton, M.-C. (2019a), Assessing and Improving the Quality of Sustainability Reports: The Auditors’ Perspective, “Journal of Business Ethics”, 155 (3), pp. 703–721, https://doi.org/10.1007/s10551-017-3516-4
Google Scholar

Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I., Brotherton, M.-C. (2019b), Professionalizing the assurance of sustainability reports: the auditors’ perspective, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 33 (2), pp. 309–334, https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2019-3918
Google Scholar

Channuntapipat, C., Samsonova-Taddei, A., Turley, S. (2019), Exploring diversity in sustainability assurance practice, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 32 (2), pp. 556–580, https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2940
Google Scholar

Channuntapipat, C., Samsonova-Taddei, A., Turley, S. (2020), Variation in sustainability assurance practice: An analysis of accounting versus non-accounting providers, “The British Accounting Review”, 52 (2), 100843, https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100843
Google Scholar

Farooq, M.B., Villiers, C. de (2019a), How sustainability assurance engagement scopes are determined, and its impact on capture and credibility enhancement, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 33 (2), pp. 417–445, https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2018-3727
Google Scholar

Farooq, M.B., Villiers, C. de (2019b), Sustainability Assurance: Who Are the Assurance Providers and What Do They Do?, [in:] S. Arvidsson (ed.), Challenges in Managing Sustainable Business, Springer International Publishing, Cham, pp. 137–154, https://doi.org/10.1007/978-3-319-93266-8_6
Google Scholar

Farooq, M.B., Villiers, C. de (2019c), The shaping of sustainability assurance through the competition between accounting and non-accounting providers, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 32 (1), pp. 307–336, https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2756
Google Scholar

Fédération des Experts Comptables Européens (2006), Key issues in sustainability assurance an overview. https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/FEE_DP_Key_Issues_in_Sustainability_Assurance_-_An_Overview_06061362006441152.pdf (accessed: 19.06.2020).
Google Scholar

Gilbert, D.U., Rasche, A., Waddock, S. (2011), Accountability in a Global Economy: The Emergence of International Accountability Standards, “Business Ethics Quarterly”, 21 (1), pp. 23–44, https://doi.org/10.5840/beq20112112
Google Scholar

Gray, R., Bebbington, J. (2000), Environmental accounting, managerialism and sustainability: Is the planet safe in the hands of business and accounting?, “Advances in Environmental Accounting & Management”, 1, pp. 1–44, https://doi.org/10.1016/S1479-3598(00)01004-9
Google Scholar

GRI Database, https://database.globalreporting.org/ (accessed: 16.06.2020).
Google Scholar

Gürtürk, A., Hahn, R. (2016), An empirical assessment of assurance statements in sustainability reports: smoke screens or enlightening information?, “Journal of Cleaner Production”, 136 (A), pp. 30–41, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.089
Google Scholar

Hahn, R., Kühnen, M. (2013), Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research, “Journal of Cleaner Production”, 59, pp. 5–21, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005
Google Scholar

Haider, M.B., Nishitani, K. (2020), Views of corporate managers on assurance of sustainability reporting: evidence from Japan, “International Journal of Disclosure and Governance”, 17 (1), pp. 1–19, https://doi.org/10.1057/s41310-019-00070-0
Google Scholar

Hsieh, H.-F., Shannon, S.E. (2005), Three Approaches to Qualitative Content Analysis, “Qualitative Health Research”, 15 (9), pp. 1277–1288, https://doi.org/10.1177/1049732305276687
Google Scholar

Jones, M.J., Solomon, J.F. (2010), Social and environmental report assurance: Some interview evidence, “Accounting Forum”, 34 (1), pp. 20–31, https://doi.org/10.1016/j.accfor.2009.11.002
Google Scholar

Junior, R.M., Best, P.J., Cotter, J. (2014), Sustainability Reporting and Assurance: A Historical Analysis on a World‑Wide Phenomenon, “Journal of Business Ethics”, 120 (1), pp. 1–11, https://doi.org/10.1007/s10551-013-1637-y
Google Scholar

KPMG (2017), The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/2017/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf (accessed: 18.05.2020).
Google Scholar

Larrinaga, C., Rossi, A., Luque-Vilchez, M., Núñez-Nickel, M. (2020), Institutionalization of the Contents of Sustainability Assurance Services: A Comparison Between Italy and United States, “Journal of Business Ethics”, 163 (1), pp. 67–83, https://doi.org/10.1007/s10551-018-4014-z
Google Scholar

Maroun, W. (2019), Does external assurance contribute to higher quality integrated reports?, “Journal of Accounting and Public Policy”, 38 (4), 106670, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2019.06.002
Google Scholar

Maroun, W. (2020), A Conceptual Model for Understanding Corporate Social Responsibility Assurance Practice, “Journal of Business Ethics”, 161 (1), pp. 187–209, https://doi.org/10.1007/s10551-018-3909-z
Google Scholar

Michelon, G., Patten, D.M., Romi, A.M. (2019), Creating Legitimacy for Sustainability Assurance Practices: Evidence from Sustainability Restatements, “European Accounting Review”, 28 (2), pp. 395–422, https://doi.org/10.1080/09638180.2018.1469424
Google Scholar

Mikołajek-Gocejna, M. (2016), Zależność między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw a ich wynikami finansowymi – dowody a badań empirycznych, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 19 (4), pp. 67–84, https://doi.org/10.1515/cer-2016-0030
Google Scholar

Mikołajek-Gocejna, M. (2018), Środowiskowy, społeczny i zarządczy aspekt indeksów społecznej odpowiedzialności – analiza porównawcza europejskich indeksów SRI, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 21 (3), pp. 25–44, https://doi.org/10.2478/cer-2018-0017
Google Scholar

Mock, T.J., Rao, S.S., Srivastava, R.P. (2013), The Development of Worldwide Sustainability Reporting Assurance, “Australian Accounting Review”, 23 (4), pp. 280–294, https://doi.org/10.1111/auar.12013
Google Scholar

Moroney, R., Windsor, C., Aw, Y.T. (2012), Evidence of assurance enhancing the quality of voluntary environmental disclosures: an empirical analysis, “Accounting & Finance”, 52 (3), pp. 903–939, https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2011.00413.x
Google Scholar

Nishitani, K., Haider, M.B., Kokubu, K. (2020), Are third-party assurances preferable to third-party comments for promoting financial accountability in environmental reporting?, “Journal of Cleaner Production”, 248, 119199, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119199
Google Scholar

O’Dwyer, B., Owen, D.L. (2005), Assurance statement practice in environmental, social and sustainability reporting: a critical evaluation, “The British Accounting Review”, 37 (2), pp. 205–229, https://doi.org/10.1016/j.bar.2005.01.005
Google Scholar

O’Dwyer, B., Owen, D. (2007), Seeking Stakeholder-Centric Sustainability Assurance, “Journal of Corporate Citizenship”, 25, pp. 77–94.
Google Scholar

O’Dwyer, B., Owen, D., Unerman, J. (2011), Seeking legitimacy for new assurance forms: The case of assurance on sustainability reporting, “Accounting, Organizations and Society”, 36 (1), pp. 31–52, https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.01.002
Google Scholar

Park, J., Brorson, T. (2005), Experiences of and views on third-party assurance of corporate environmental and sustainability reports, “Journal of Cleaner Production”, 13 (10–11), pp. 1095–1106, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.12.006
Google Scholar

Perego, P., Kolk, A. (2012), Multinationals” Accountability on Sustainability: The Evolution of Third-party Assurance of Sustainability Reports, “Journal of Business Ethics”, 110 (2), pp. 173–190, https://doi.org/10.1007/s10551-012-1420-5
Google Scholar

Power, M. (1997), Expertise and the construction of relevance: Accountants and environmental audit, “Accounting, Organizations and Society”, 22 (2), pp. 123–146, https://doi.org/10.1016/S0361-3682(96)00037-2
Google Scholar

Power, M. (1999), The Audit Society, Oxford University Press, Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198296034.001.0001
Google Scholar

Quick, R., Inwinkl, P. (2020), Assurance on CSR reports: impact on the credibility perceptions of non-financial information by bank directors, “Meditari Accountancy Research”, 28 (5), pp. 833–862, https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2019-0597
Google Scholar

Rossi, A., Tarquinio, L. (2017), An analysis of sustainability report assurance statements, “Managerial Auditing Journal”, 32 (6), pp. 578–602, https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2016-1408
Google Scholar

Ruiz-Barbadillo, E., Martínez-Ferrero, J. (2020), Empirical analysis of the effect of the joint provision of audit and sustainability assurance services on assurance quality, “Journal of Cleaner Production”, 266, 121943, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121943
Google Scholar

Safari, M., Areeb, A. (2020), A qualitative analysis of GRI principles for defining sustainability report quality: an Australian case from the preparers’ perspective, “Accounting Forum”, 44 (4), pp. 344–375, https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1736759
Google Scholar

Smith, J., Haniffa, R., Fairbrass, J. (2011), A Conceptual Framework for Investigating “Capture” in Corporate Sustainability Reporting Assurance, “Journal of Business Ethics”, 99, pp. 425–439, https://doi.org/10.1007/s10551-010-0661-4
Google Scholar

Stocker, F., Arruda, M.P. de, Mascena, K.M.C. de, Boaventura, J.M.G. (2020), Stakeholder engagement in sustainability reporting: A classification model, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, 27 (5), pp. 2071–2080, https://doi.org/10.1002/csr.1947
Google Scholar

Zorio, A., García-Benau, M.A., Sierra, L. (2013), Sustainability Development and the Quality of Assurance Reports: Empirical Evidence, “Business Strategy and the Environment”, 22 (7), pp. 484–500, https://doi.org/10.1002/bse.1764
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-09-21

Jak cytować

Pasko, O., Balla, I., Levytska, I., & Semenyshena, N. (2021). Odpowiedzialność w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej: empiryczna ocena audytu zrównoważonego rozwoju. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(3), 27-52. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.20

Numer

Dział

Artykuły