O genius loci w muzeum regionalnym. Czego nam jeszcze trzeba w muzeach lokalnych światów?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.12

Słowa kluczowe:

muzeum regionalne, genius loci, społeczność lokalna, mniejszości w muzeum, w poszukiwaniu tożsamości

Abstrakt

Artykuł prezentuje nowe spojrzenie na znaczenie i funkcje muzeum regionalnego wobec zmian mających miejsce w świecie współczesnym. Zmiany te dotyczą samej filozofii człowieka, którego rola coraz mniej postrzegana jest w kategoriach supremacji wobec środowiska naturalnego, a coraz bardziej relacji równorzędności. Dalej, ma miejsce pomniejszanie roli państwa narodowego na rzecz społeczeństwa globalnego, poszerzając zarazem przestrzeń dla lokalizmów kulturowych, w tym regionalnych i mniejszościowych. Lokalizmy z kolei wykraczają poza sferę etnosu, obejmując swym zasięgiem podziały kulturowe z porządku typologicznego. Kryteria opisu osobliwości kulturowych wychodzą poza ramy afirmacji własnego dziedzictwa, skupiając się zarazem na jego ciemnych stronach. Te i inne procesy pociągają konieczność redefinicji misji muzeum regionalnego, którego wszak naczelnym zadaniem pozostaje eksponowanie genius loci, ducha miejsca, w którym muzeum funkcjonuje i którego ma wyrażać.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Brun Ch.P.J., Regjonalizm francuski, [w:] Ruch regionalistyczny w Europie, red. A. Patkowski, Warszawa 1934.
Google Scholar

Cele i zadania muzeów regjonalnych, [w:] Muzea regjonalne. Książka zbiorowa, Warszawa 1928.
Google Scholar

Chodubski A., Idea i praktyka nowego regionalizmu a globalizacja cywilizacji, [w:] Regionalizm a globalizacja. Polska – Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata, red. A. Chodubski i in., Gdańsk 2007.
Google Scholar

Chudziński E., Regionalizm. Idea – realizacje – instytucje, Warszawa 2010.
Google Scholar

Dąbrowska-Budziło K., Geniusloci jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2011, nr 15.
Google Scholar

Dant T., Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, przeł. J. Barański, Kraków 2007.
Google Scholar

Domańska E., Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006.
Google Scholar

Grycel J., Duch miejsca odczytany na nowo, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, R. 107, z. 15.
Google Scholar

Jaskułowski K., Regiony a państwa w Unii Europejskiej. W stronę państwa postwestfalskiego?, „Spotkania Europejskie” 2009, nr 2.
Google Scholar

Midura F., Muzea regionalno-krajoznawcze, „Muzealnictwo” 2001, t. 43.
Google Scholar

Muzea regjonalne. Książka zbiorowa, t. 1, Warszawa 1928.
Google Scholar

Norberg-Schultz Ch., Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture, New York 1979.
Google Scholar

Pożarowszczyk M., Identyfikacja Genius Loci – krok w stronę piękna, „Metropolitan” 2014, nr 1.
Google Scholar

Symotiuk S., Filozofia i Genius Loci, Warszawa 1997.
Google Scholar

Szul R., Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2013, nr 12.
Google Scholar

Święta wojna – święta zgoda, red. A. Kutylak, Kraków 2006.
Google Scholar

Treter M., Muzea współczesne, (Kijów 1917) Warszawa 2019.
Google Scholar

https://www.newsweek.pl/polska/sondaz-znajomosc-dat-zainteresowanie-historia-newsweekpl/hj9fmfw
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Barańska, K. (2020). O genius loci w muzeum regionalnym. Czego nam jeszcze trzeba w muzeach lokalnych światów?. Zeszyty Wiejskie, 26, 269-280. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.12

Numer

Dział

Articles