Koalicja Wschowskich Kolędników. Między dziedzictwem kulturowym a tradycją wynalezioną

Autor

  • Karolina Dziubata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Instytut Antropologii i Etnologii https://orcid.org/0000-0003-0157-1502

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.11

Słowa kluczowe:

niematerialne dziedzictwo kulturowe, folkloryzm, tradycja wynaleziona, kolędowanie

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza działalności Koalicji Wschowskich Kolędników – grupy młodych ludzi z okolic Wschowy (woj. lubuskie), która w okresie Świąt Bożego Narodzenia praktykuje obchody kolędnicze ulicami miasta i przylegających do niego wsi. Jest to zjawisko stosunkowo świeże, które z uwagi na brak przekazu międzypokoleniowego w formie i treści czerpie z różnych regionów Polski. Artykuł składa się z trzech części: 1) etnograficznego opisu kolędowania, prezentacji grupy i społecznego odbioru zjawiska, 2) osadzenia wschowskiego kolędowania na tle wielkopolsko-lubuskich tradycji kolędniczych, 3) analizy przypadku w kategoriach tradycji, folkloryzmu, tradycji wynalezionej i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bank Spółdzielczy we Wschowie 1947–2017, Warszawa 2017.
Google Scholar

Brencz A., Wielkopolska jako region etnograficzny, Poznań 1996.
Google Scholar

Brencz A., Wielkopolski rok obrzędowy. Tradycja i zmiana, Poznań 2006.
Google Scholar

Brzezińska A.W., Jełowicki A., Mielewczyk W., Założenia, metodyka, cele. Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, t. 1, Szreniawa 2015.
Google Scholar

Burszta J., Kultura ludowa – folkloryzm – kultura narodowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1969, nr 4 (13).
Google Scholar

Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974.
Google Scholar

Cząstka-Kłapyta J., Kolędowanie na Huculszczyźnie, Kraków 2014.
Google Scholar

Czubala D., Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym, Katowice 1985.
Google Scholar

Dragan W., Maksymiuk-Pacek B., Tradycyjne formy kolędowania na Rzeszowszczyźnie, [w:] Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, red. J. Dragan i K. Smyk, Kolbuszowa 2019.
Google Scholar

Drożdż A, Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VII, red. Z. Kłodnicki, Wrocław–Cieszyn 2002.
Google Scholar

Dudek-Młynarska E., Współczesne formy i funkcje kolędowania, [w:] Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, red. J. Dragan i K. Smyk, Kolbuszowa 2019.
Google Scholar

Hanson A., Kreowanie Maorysa, wynalazek kultury i jego logika, przeł. J. Schmidt, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa 1999.
Google Scholar

Hobsbawm E., Ranger T., Tradycja wynaleziona, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.
Google Scholar

Jasiewicz Z., Linette B., Staszczak Z., Tradycja i przemiana. Studia nad dziejami i współczesną kulturą ludową, Poznań 1978.
Google Scholar

Kuczyński A., Kuczyńska M.B., Kolędowanie na Lubelszczyźnie, Wrocław 1986.
Google Scholar

Kultura Ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta, Poznań 1967.
Google Scholar

Kurczewska J., Szacki J., Tradycja i nowoczesność, Warszawa 1984.
Google Scholar

Łęcki W., Słownik Krajoznawczy Wielkopolski, Warszawa–Poznań 1992.
Google Scholar

Łęcki W., Wielkopolska. Nasza Kraina, Poznań 2004.
Google Scholar

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2008.
Google Scholar

Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012.
Google Scholar

Ogrodowska B., Radość wszelkiego stworzenia. Rzecz o adwencie i Bożym Narodzeniu – historia, tradycja, obyczaj polski, Warszawa 2018.
Google Scholar

Ogrodowska B., Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa 2000.
Google Scholar

Ogrodowska B., Zwyczaje, obrzędy, tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2000.
Google Scholar

Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947, red. S. Ciesielski, Warszawa 2000.
Google Scholar

Ratajewska B., Materiały archiwalne do dziejów Wschowy, Leszno 2013.
Google Scholar

Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, Warszawa 1895.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, cz. 2, Warszawa 1902.
Google Scholar

Smykowski M., Niematerialne, ale czy dziedzictwo? Tradycje wynalezione w Połajewie (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i ich popularyzacja na gruncie społeczności lokalnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2016, t. 55.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/LSE.2016.55.11

Sprungala M., Kronika Wschowy, przeł. P. Zielnica, Dortmund–Wijewo 2016.
Google Scholar

Sprungala M., Wsie i miasta na pograniczu głogowsko-wielkopolskim. Zarys dziejów wybranych miejscowości, przeł. P. Zielnica, Dortmund–Wijewo 2018.
Google Scholar

Sulima R., Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Warszawa 1985.
Google Scholar

Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971.
Google Scholar

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku, Warszawa 1985.
Google Scholar

Zadrożyńska A., Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000.
Google Scholar

Zadrożyńska A., Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji, Warszawa 2002.
Google Scholar

Ziemia Lubuska, red. M. Sczaniecki, S. Zajchowska, Poznań 1950.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Dziubata, K. (2020). Koalicja Wschowskich Kolędników. Między dziedzictwem kulturowym a tradycją wynalezioną. Zeszyty Wiejskie, 26, 243–268. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.11

Numer

Dział

Articles