Ukradzione święto. Dożynki w PRL

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.08

Słowa kluczowe:

Święto Plonów, dożynki, komunistyczna propaganda, Polska Rzeczpospolita Ludowa, polska wieś, Kościół katolicki

Abstrakt

Artykuł przedstawia historię dożynek w Polsce od czasów stalinowskich do lat 80. XX wieku. Pokazuje ich organizację i przebieg w poszczególnych okresach, jednak największy nacisk kładzie na ideologiczne znaczenie tego święta polskiej wsi „skradzionego” przez komunistów. Świadczy też o oporze Kościoła katolickiego i społeczności wiejskiej wobec zawłaszczenia przez władze wielowiekowej tradycji. Tekst powstał na podstawie badań archiwalnych przeprowadzonych w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Głowny Komitet Organizacyjny Związku Kołek i Organizacji Rolniczych w Warszawie
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Telewizja Polska S.A. Zbior wycinkow prasowych
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Związek Samopomocy Chłopskiej. Zarząd Głowny w Warszawie
Google Scholar

Archiwum Narodowe w Krakowie, Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowa Huta w Krakowie. Wydział Rolnictwa
Google Scholar

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zarząd Wojewodzki Związku Młodzieży Polskiej w Krakowie
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Gdańsku, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Godziszewie
Google Scholar

Filmoteka Narodowa, Polska Kronika Filmowa 1945, 1947, 1949, 1963, 1973
Google Scholar

„Dziennik Ludowy” 1973
Google Scholar

„Gazeta Poznańska” 1955
Google Scholar

Informator dożynkowy, Warszawa 1956.
Google Scholar

„Polityka” 2002
Google Scholar

„Poznaj Swoj Kraj” 1975
Google Scholar

Sątowicz S., Byłem gorylem Gomułki i Gierka, Warszawa 2019.
Google Scholar

„Słowo Powszechne” 1964
Google Scholar

„Stolica” 1958
Google Scholar

Tejchma J., Kulisy dymisji. Z dziennikow ministra kultury 1974–1977, Krakow 1991.
Google Scholar

„Trybuna Mazowiecka” 1968
Google Scholar

„Tygodnik Demokratyczny” 1977
Google Scholar

„Tygodnik Rolnikow Solidarność” 1990
Google Scholar

Ciołek T.M., Olędzki J., Zadrożyńska A., Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, Warszawa 1976.
Google Scholar

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J.W. Kowalski, Warszawa 2000.
Google Scholar

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, pod red. M. Biernackiej i in., t. II, Wrocław 1981.
Google Scholar

Fiedoruk A., Prywatne smaki PRL-u, Poznań 2011.
Google Scholar

Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1901.
Google Scholar

Kienzler I., Kronika PRL 1944–1989. Uroczystości i święta, Warszawa 2015.
Google Scholar

Krawczyk-Wasilewska V., Wspołczesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986.
Google Scholar

Naumowicz J., Narodziny Bożego Narodzenia, Krakow 2016.
Google Scholar

Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2009.
Google Scholar

Osęka P., Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, Warszawa 2007.
Google Scholar

Polechoński P., Dożynki 1975, czyli wielkie zmiany w Koszalinie. Dostępne w Internecie: https://gk24.pl/dozynki-1975-czyli-wielkie-zmiany-w-koszalinie-a-tuz-przed-impreza-straszna-plotka-gierek-nie-przyjedzie-bo-zostal-ranny-w/ar/c1-13907296
Google Scholar

Szpak E., Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańcow PGR-ow, Warszawa 2005.
Google Scholar

Zadrożyńska A., Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i wspołczesnej, Warszawa 1983.
Google Scholar

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku. O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, Warszawa 1985.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Milewska, M. (2020). Ukradzione święto. Dożynki w PRL. Zeszyty Wiejskie, 26, 179-201. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.08

Numer

Dział

Articles