Tutejsi i przybysze. Przyczynek do autoetnografii Lanckorony

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.09

Słowa kluczowe:

Lanckorona, autoetnografia, doświadczenie przestrzeni, tożsamość lokalna

Abstrakt

Źrodłem rozważań są etnograficzne obserwacje, ktore poczyniłam w Lanckoronie, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych miejscowości Małopolski. Do ich tworzenia i interpretacji wybrałam autoetnograficzną perspektywę jako najbardziej adekwatną do mojej sytuacji badawczej – etnologa mającego osobiste związki z analizowaną rzeczywistością społeczno-kulturową. Lanckorona jest przykładem ścierania się przychodzących z zewnątrz elementow nowoczesnych z tradycyjnymi, ktorych wypadkową jest odmienne doświadczanie, przeżywanie i wartościowanie przestrzeni lokalnej. Prowadzi to do kulturowych napięć ujawniających się w relacjach: autochtoni – przybysze – turyści. W tym kontekście rozważam swoj status w Lanckoronie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, red. A. Kacperczyk, „Przegląd Socjologii Jakościowej" 2014, nr 3.
Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006.
Google Scholar

Bujak J., Jak się zakłada muzeum, „Przekrój” 1967, nr 1183.
Google Scholar

Bujak J., Problem szkolenia studentów etnografii w zakresie muzealnictwa etnograficznego, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1968, R. 3.
Google Scholar

Buliński T., Informator, rozmówca, wspólnik. Obrazy relacji Antropologa z Innym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2019, z. 1.
Google Scholar

Frymorgen B., Lanckorona, Londyn 2015.
Google Scholar

Geertz C., Zdobywając doświadczenia, autoryzując siebie, [w:] Antropologia doświadczenia. Z epilogiem Clifforda Geertza, red. V.T. Turner, E.M. Bruner, Kraków 2011.
Google Scholar

Godula-Węcławowicz R., Miasteczko Lanckorona. Mityzacja przeszłości, [w:] Evropské město. Identita, symbol, mýtus, red. B. Soukupová, H. Novotná, Z. Jurková i A. Stawarz, Bratysława 2010.
Google Scholar

Kantor R., Muzeum w Lanckoronie w świadomości i ocenie mieszkańców, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 1981, z. 14.
Google Scholar

Kuligowski W., Festiwalizacja prowincji. Małe miasta wobec wielkich trendów, [w:] Małe miasta w czasach płynnej ponowoczesności, red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński, Pruszcz Gdański–Bytów 2014.
Google Scholar

Lenczowski F., Z dziejów Lanckorony, „Studia Historyczne” 1973, R. 16 (4).
Google Scholar

Perzanowski Z., Lanckorona. Powstanie miasta i dzieje jego rozwoju do końca XVI wieku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków 1993.
Google Scholar

Sypowski F., Miasta Lanckorony świadki przeszłości. Z publicystyki i historii dawnej kultury polskiej kart kilka, Wieliczka 1938.
Google Scholar

Warczok T., Globalizacja i konsumeryzm. O konsumpcji jako strategii zaradczej wobec traumatogennych zjawisk globalizacji, [w:] Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej , red. A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2005.
Google Scholar

Wiśniak K., Powietrznicy w Lanckoronie. Historia letniska, Kraków 2008.
Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Oblicza globalizacji – konceptualizacja pojęcia, [w:] Globalizacja. I co dalej?, red. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.
Google Scholar

Podróże Starszego Pana, http://podrozestarszegopana.radom.pl/lanckorona/index.html
Google Scholar

Tripadvisor, https://pl.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g3420966-d13947715-r569952450-Market_Square_in_Lanckorona-Lanckorona_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
Google Scholar

Urząd Gminy Lanckorona, https://bip.malopolska.pl/uglanckorona,m,233013,dokumenty.html
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Godula-Węcławowicz, R. (2020). Tutejsi i przybysze. Przyczynek do autoetnografii Lanckorony. Zeszyty Wiejskie, 26, 203-220. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.09

Numer

Dział

Articles