Sytuacja gospodarcza wsi w powiecie tarnowskim w II Rzeczypospolitej

Autor

  • Paweł Mierzwa Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.05

Słowa kluczowe:

Tarnow district, agriculture, village

Abstrakt

The reborn Poland was a country with a definite dominance of the agricultural sector over other sectors of the national economy. The financial situation of the village had a huge impact on the development of the country’s economy. With a good situation in the agricultural sector, other areas of the economy could develop quickly. With the financial crisis in the 1930s – which the Polish village found itself in – other branches of the economy were also in a weak condition.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Budżet Tarnowskiego Powiatowego Związku Samorządowego na rok 1937/1938, sygn. 253
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, Gminy wiejskie powiatu tarnowskiego z lat 1934–1954, Statystyka rolna i hodowlana 1937–44 (brak sygnatury)
Google Scholar

Historia Polski w liczbach, Materialne warunki życia ludności, z. 8, GUS, Warszawa 1998.
Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1930–1939.
Google Scholar

Pierwszy powszechny spis z dnia 30 września 1921 roku, Gospodarstwa wiejskie, województwa południowe, Warszawa 1927.
Google Scholar

Statystyka Pracy 1925, Warszawa 1925.
Google Scholar

Wielka własność rolna, Statystyka Polski, t. V, GUS, Warszawa 1925
Google Scholar

,,Piast”, 1933, nr 8
Google Scholar

Ajnenkiel A., Położenie prawne robotników rolnych, Warszawa 1962.
Google Scholar

Ajnenkiel A., Uwagi w sprawie struktury robotników rolnych w okresie międzywojennym, [w:] Polska klasa robotnicza, red. S. Kalabiński, Warszawa 1970.
Google Scholar

Ciepielewski J., Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929–1935, Warszawa 1968.
Google Scholar

Ciepielewski J., Wieś polska w latach wielkiego kryzysu 1929–1935, Warszawa 1965.
Google Scholar

Drozdowski M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936–1939, Warszawa 1963.
Google Scholar

Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, red. B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Warszawa 1973.
Google Scholar

Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, t. 3, Warszawa 1980.
Google Scholar

Historia Polski, t. 4, red. T. Jędruszczak, Warszawa 1978.
Google Scholar

Jabłonkowski M., Wobec zagrożenia wojną. Wojsko a gospodarka II Rzeczypospolitej w latach 1935–1939, Warszawa 2001.
Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991.
Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Polska w Europie i świecie 1918–1939, Warszawa 1980.
Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1999.
Google Scholar

Mieszczankowski M., Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1960.
Google Scholar

Noniewicz C., Historia gospodarcza Polski odrodzonej, Białystok, 2004.
Google Scholar

Noniewicz C., Rozwój gospodarki chłopskiej, Białystok 1996.
Google Scholar

Orczyk J., Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929–1938, Warszawa–Poznań 1981.
Google Scholar

Ormicki W., Szkic geografii gospodarczej Tarnowa i okolicy, Tarnów 1930.
Google Scholar

Polityka gospodarcza II RP i PRL, red. Z. Landau, W. Roszkowski, Warszawa 1995.
Google Scholar

Simche Z., Tarnów i jego okolica, Tarnów 1930.
Google Scholar

Tarnów, dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryka, Z. Ruta, Tarnów 1983.
Google Scholar

Wierzchosławice, Dzieje wsi i gminy, red. F. Kurtyka, Z. Ruta, Kraków 1994.
Google Scholar

Witos W., Moje wspomnienia, t. 1, Warszawa 1998.
Google Scholar

Witos W., Moje wspomnienia, t. 2, Warszawa 1990.
Google Scholar

Zaklika W., Bilans obrotów gotówkowych rolnictwa polskiego, Lwów 1933.
Google Scholar

Zaremba P., Historia dwudziestolecia, Warszawa–Wrocław–Kraków 1991.
Google Scholar

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. 3, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1970.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Mierzwa, P. (2019). Sytuacja gospodarcza wsi w powiecie tarnowskim w II Rzeczypospolitej. Zeszyty Wiejskie, 25, 69–84. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.05

Numer

Dział

Articles