Solne dziedzictwo regionu w działalności Klubu Przyjaciół Wieliczki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.13

Słowa kluczowe:

dziedzictwo, kopalnia soli, inicjatywy lokalne, Klub Przyjaciół Wieliczki

Abstrakt

Mieszkańcy niewielkiego miasta, jakim jest Wieliczka, od wieków tworzyli kulturę, której źródeł należy szukać w miejscu pracy – kopalni soli. Jednak dzisiejsza Wieliczka jest znacznie bardziej zróżnicowana niż dawniej. Jest to przede wszystkim popularny cel turystyczny, przyciągający co roku miliony turystów. W swojej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest uchwycenie elementów dziedzictwa solnego w miejscu turystycznym, jakim jest Wieliczka? W artykule przedstawię przykłady tego, jak dziedzictwo jest kształtowane przez lokalnych miłośników górnictwa soli w Wieliczce i okolicach. Uwaga zostanie skupiona na wybranych działaniach jednego z funkcjonujących stowarzyszeń – Klubu Przyjaciół Wieliczki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Zakładowe, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 2015.
Google Scholar

Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1976.
Google Scholar

Informator miasta i gminy Wieliczka, Wieliczka 2021.
Google Scholar

Albert M.-T., Heritage Studies Perceptions of Sustainability in Heritage Studies, Berlin–Boston 2013.
Google Scholar

Aleksandrowicz Z., Groty kryształowe w kopalni soli Wieliczka, Kraków 2000.
Google Scholar

Ashworth G., Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.
Google Scholar

Ashworth G., Sfragmentaryzowane dziedzictwo. Sfragmentaryzowany instrument sfragmentaryzowanej polityki, [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, Kraków 2007.
Google Scholar

Barański J., Spiski regionalizm. Uwagi o tradycji, dziedzictwie i metakulturowości, „Rocznik Podhalański” 2019, t. XIV.
Google Scholar

Brudnicki J., Ochrona i zarządzanie historycznymi kopalniami, [w:] Historyczne kopalnie – dzieło przyrody, sztuka człowieka, red. B. Furmanik, Warszawa 2016.
Google Scholar

Charkot J., Wiewiórka J., Zagrożenie metanowe w kopalni wielickiej, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 2015, t. XXX.
Google Scholar

Dobrowolska D., Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
Google Scholar

d’Obyrn K., Zagrożenie wodne i zawałowe w zabytkowych kopalniach na przykładzie kopalni soli „Wieliczka”, [w:] I Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów podziemnych w Polsce, Wieliczka 2010.
Google Scholar

Duda J., 100 lat 1898–1998. Gmach Szkoły Górniczej i Muzeum Salinarnego w Wieliczce, Wieliczka 2003.
Google Scholar

Duda J., 1–60 Spotkanie z cyklu Wieliczka – Wieliczanie, „Biblioteczka Wielicka” 2004, z. 4.
Google Scholar

Duda J., 62 spotkanie z cyklu Wieliczka – Wieliczanie, „Biblioteczka Wielicka” 2003, z. 7.
Google Scholar

Duda J., 67 spotkanie z cyklu Wieliczka – Wieliczanie, „Biblioteczka Wielicka” 2003, z. 12.
Google Scholar

Duda J., 223 Spotkanie z cyklu Wieliczka – Wieliczanie, „Biblioteczka Wielicka” 2016, z. 168.
Google Scholar

Duda J., Setne spotkanie z cyklu Wieliczka – Wieliczanie, „Biblioteczka Wielicka” 2006, z. 45.
Google Scholar

Dziadowiec-Greganić J., Badanie dziedzictwa niematerialnego w działaniu. Perspektywa krytyczna, partycypacyjna i mediacyjno-facylitacyjna, „Lud” 2020, t. 104.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/lud104.2020.02

Dzieje żup krakowskich, red. A. Jodłowski, Wieliczka 1988.
Google Scholar

Gawęda S., Polityka Kazimierza Wielkiego wobec miast górniczych, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 1974, t. III.
Google Scholar

Gawroński W., Żupy krakowskie-królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, [w:] Historyczne kopalnie – dzieło przyrody, sztuka człowieka, Warszawa 2017.
Google Scholar

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, [w:] Antropologia pamięci, red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2020.
Google Scholar

Janicka-Krzywda U., Górnicy Wielickiej Kopalni, Kraków 1999.
Google Scholar

Janicka-Krzywda U., Legendy o Błogosławionej Kindze, Kraków 1998.
Google Scholar

Janicka-Krzywda U., Legendy wielickiej kopalni, Kraków 1998.
Google Scholar

Janicka-Krzywda U., Krzywda P., Szlakami św. Kingi, Kraków 2002.
Google Scholar

Jodłowski A., 50 lat Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2001.
Google Scholar

Jodłowski A., Zabytkowa kopalnia Soli. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Przewodnik, Wieliczka 2006.
Google Scholar

Jodłowski A., Żupa Solna w Wieliczce, Wieliczka 2000.
Google Scholar

Kaczyńska-Ślusarczyk K., Wieliczka – rymowany przewodnik, Wieliczka 2010.
Google Scholar

Konwerska B., Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772–1981), Wieliczka 2020.
Google Scholar

Konwerska B., Wieliczka utrwalona w kadrze, Wieliczka 2016.
Google Scholar

Kowalski K., Od zabytku do dyskursu. O kilku źródłach współczesnej definicji dziedzictw, „Prace Etnograficzne” 2017, t. 45, nr 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/22999558.PE.17.001.7896

Krokosz P., Życie kulturalne Wieliczki od XIX wieku do czasów współczesnych, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 2011, t. XXVII.
Google Scholar

Kurowski P., Trasy turystyczne w kopalni wielickiej, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 1990, t. XVI.
Google Scholar

Le Goff J., Historia i pamięć, Warszawa 2007.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323526629

Mcdonald Sh., Memerylands. Heritage and Identity in Europe Today, New York 2013.
Google Scholar

Międzobrodzka M., Krokosz P., Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście, Wieliczka 2013.
Google Scholar

Napiórkowski M., Epidemia pamięci, [w:] Antropologia pamięci, red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323533627.pp.15-40

Nowakowski A., Miasto w soli. Kopalnia soli w Wieliczce, Kraków 2011.
Google Scholar

Piotrowicz J., Wyposażenie górników i tereny eksploatacji w pierwszych wiekach górnictwa solnego w Polsce, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 1978, t. VII.
Google Scholar

Purchla J., Kultura a rozwój, Warszawa 2013.
Google Scholar

Riegl A., Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, [w:] Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, red. J. Krawczyk, Warszawa 2002.
Google Scholar

Smith L., Uses of heritage, London–New York 2006.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203602263

Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2013.
Google Scholar

Walczy Ł., Postęp techniczny w salinie wielickiej w okresie administracji austriackiej, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 2003, t. XXIII.
Google Scholar

Wolańska A., Przewodnik po kopalni w Wieliczce, Wieliczka 2010.
Google Scholar

https://whc.unesco.org/en/decisions/5171
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Jak cytować

Stabrawa-Powęska, K. (2021). Solne dziedzictwo regionu w działalności Klubu Przyjaciół Wieliczki. Zeszyty Wiejskie, 27, 275–295. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.13

Numer

Dział

Articles