Tańce i melodie flisackie w zbiorach Oskara Kolberga

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.11

Słowa kluczowe:

flisactwo, Oskar Kolberg, muzyka ludowa, geografia folkloru

Abstrakt

W artykule przeanalizowano zapisy melodii flisackich ze zbiorów Oskara Kolberga: ich opisy, noty lokalizacyjne i własności rytmiczne. Obserwacje skonfrontowano z opisywanymi w literaturze etnograficznej potencjalnymi uwarunkowaniami obiegu i różnicowania się folkloru muzycznego flisaków w XIX w.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 1: Pieśni ludu polskiego, Wrocław–Poznań 1961.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 2: Sandomierskie, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 3: Kujawy, cz. I, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 4: Kujawy, cz. II, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 5: Krakowskie, cz. I, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 6: Krakowskie, cz. II, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 7: Krakowskie, cz. III, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 8: Krakowskie, cz. IV, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 9: W. Ks. Poznańskie, cz. I, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 10: W. Ks. Poznańskie, cz. II, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 11: W. Ks. Poznańskie, cz. III, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 12: W. Ks. Poznańskie, cz. IV, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 13: W. Ks. Poznańskie, cz. V, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 14: W. Ks. Poznańskie, cz. VI, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 15: W. Ks. Poznańskie, cz. VII, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 16: Lubelskie, cz. I, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 17: Lubelskie, cz. II, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 18: Kieleckie, cz. I, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 19: Kieleckie, cz. II, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 20: Radomskie, cz. I, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 21: Radomskie, cz. II, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 22: Łęczyckie, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 23: Kaliskie, cz. I, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 24: Mazowsze, cz. I, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 25: Mazowsze, cz. II, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 26: Mazowsze, cz. III, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 27: Mazowsze, cz. IV, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 28: Mazowsze, cz. V, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 29: Pokucie, cz. I, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 30: Pokucie, cz. II, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 31: Pokucie, cz. III, Wrocław–Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 32: Pokucie, cz. IV, Wrocław–Poznań 1962.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 33: Chełmskie, cz. I, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 34: Chełmskie, cz. II, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 35: Przemyskie, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 36: Wołyń, Wrocław–Poznań 1964.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 39: Pomorze, Wrocław–Poznań 1965.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 40: Mazury Pruskie, Wrocław–Poznań 1966.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 41: Mazowsze, cz. VI, Wrocław–Poznań 1969.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 42: Mazowsze, cz. VII, Wrocław–Poznań 1970.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 43: Śląsk, Wrocław–Poznań 1965.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 44: Góry i Podgórze, cz. I, Wrocław–Poznań 1968.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 45: Góry i Podgórze, cz. II, Wrocław–Poznań 1968.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 46: Kaliskie i Sieradzkie, Wrocław–Poznań 1967.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 47: Podole, Wrocław–Poznań 1994.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 48: Tarnowskie-Rzeszowskie, Wrocław–Poznań 1967.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 49: Sanockie-Krośnieńskie, cz. I, Wrocław–Poznań 1974.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 50: Sanockie-Krośnieńskie, cz. II, Wrocław–Poznań 1974.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 51: Sanockie-Krośnieńskie, cz. III, Wrocław–Poznań 1973.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 52: Białoruś-Polesie, Wrocław–Poznań 1968.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 53: Litwa, Wrocław–Poznań 1966.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 54: Ruś Karpacka, cz. I, Wrocław–Poznań 1970.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 55: Ruś Karpacka, cz. II, Wrocław–Poznań 1971.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 56: Ruś Czerwona, cz. I, Wrocław–Poznań 1976.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 57, z. 1: Ruś Czerwona, cz. II, Wrocław–Poznań 1978.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 57, z. 2: Ruś Czerwona, cz. II, Wrocław–Poznań 1979.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 70: Pieśni Ludu Polskiego. Suplement do t. 1, Poznań 2003.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 71: Sandomierskie. Suplement do t. 2, Poznań 2001.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 72/I: Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, Poznań 2009.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 73/I: Krakowskie. Suplement do t. 5–8, Poznań 2005.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 73/II: Krakowskie. Suplement do t. 5–8, Poznań 2005.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 73/III: Krakowskie. Suplement do t. 5–8, Poznań 2005.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 75: Lubelskie. Suplement do t. 16–17, Poznań 1998.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 76: Kieleckie. Suplement do t. 18–19, Poznań 2011.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 77/I: Radomskie. Suplement do t. 20 i 21, Poznań 2005.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 77/II: Radomskie. Suplement do t. 20 i 21, Poznań 2006.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 78: Łęczyckie. Suplement do t. 22, Poznań 2016.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 79: Kaliskie. Suplement do t. 23, Poznań 2016.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 80/I: Mazowsze. Suplement do t. 24–28, Poznań 2020.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 81: Pokucie. Suplement do t. 29–32, Poznań 2008.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 82: Chełmskie. Suplement do t. 33–34, Poznań 2004.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 83/I: Przemyskie. Suplement do t. 35, Poznań 2011.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 83/II: Przemyskie. Suplement do t. 35, Poznań 2011.
Google Scholar

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, t. 84: Wołyń. Suplement do t. 36, Poznań 2002.
Google Scholar

„Przegląd Gospodarczy” 1938.
Google Scholar

Bielawski L., Problem krakowiaka w twórczości Chopina, [w:] The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin, red. Z. Lissa, Warszawa 1960.
Google Scholar

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
Google Scholar

Chętnik A., Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach, Olsztyn 1983.
Google Scholar

Chętnik A., Spław na Narwi. Tratwy, oryle, orylka, Warszawa 1935.
Google Scholar

Chorosiński J., Melodie taneczne Powiśla, Kraków, 1949.
Google Scholar

Dahlig P., Instrumentarium muzyczne w dziełach etnograficznych Oskara Kolberga, „Muzyka” 1988, nr 3 (130).
Google Scholar

Dahlig-Turek E., „Rytmy polskie” w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne, Warszawa 2006.
Google Scholar

Janik M., Flisacy, „Lud” 1904, t. 10.
Google Scholar

Kipa E., Nieznana piosnka flisacka z XVIII w., „Lud” 1905, t. 11.
Google Scholar

Klonowicz S., Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej przypadającemi, Chełmno 1862.
Google Scholar

Krzyżanowski J., Flis, [w:] Słownik Folkloru Polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.
Google Scholar

Kutrzeba S., Żeglarstwo wiślane, seria Monografia Wisły, z. 11, Warszawa 1920.
Google Scholar

Matakiewicz M., Regulacja Wisły, seria Monografia Wisły, z. 10, Warszawa 1920.
Google Scholar

Misińska M., Tradycyjny spław drewna w Polsce (druga połowa XIX w. i wiek XX), Łódź 1962.
Google Scholar

Morin O., How Traditions Live and Die, Oxford 2016.
Google Scholar

Nowak T., Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla współczesnych badań choreologicznych, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2014.
Google Scholar

Pawlak A., Folklor muzyczny Kujaw, Kraków 1981.
Google Scholar

Śląski B., Spław i spławnicy na Wiśle, Warszawa 1916.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Jak cytować

Miśta, R. (2021). Tańce i melodie flisackie w zbiorach Oskara Kolberga. Zeszyty Wiejskie, 27, 231–253. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.11

Numer

Dział

Articles