Bułgarskie przepowiednie meteorologiczne związane z dniem św. Tryfona

Autor

  • Mariola Walczak-Mikołajczakowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Słowiańskiej https://orcid.org/0000-0001-8871-9738

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.08

Słowa kluczowe:

meteorologia ludowa, przysłowia kalendarzowe, św. Tryfon, folklor, obrzędowość

Abstrakt

Autorka analizuje ludowe przepowiednie pogody wyekscerpowane z wydanego w roku 1900 tomu Народна метеорология (Ludowa meteorologia). Na podstawie ich analizy stwierdza, że chociaż w języku bułgarskim brakuje przysłów kalendarzowych, to w tradycji ludowej funkcjonowały przepowiednie pogody i przyszłych plonów związane z określonymi ważnymi datami kalendarza liturgicznego. Najważniejszą z tych dat jest 1 lutego – dzień św. Tryfona, patrona winnic i winiarzy. Artykuł zawiera omówienie tych właśnie prognoz.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bystroń J.S., Przysłowia polskie, Kraków 1933.
Google Scholar

Grigorov M., Kacarov K., 5000 B”lgarski poslovici i pogovorki, Sofiâ 1967. [Григоров М., Кацаров К., 5000 Български пословици и поговорки, София 1967]
Google Scholar

Marinov D., Izbrani proizvedeniâ v 5 toma, t. I, č. 1: Narodna vâra, s”st. i red. M. Vasileva, Sofiâ 2003. [Маринов Д., Избрани произведения в 5 тома, т. I, ч. 1: Народна вяра, съст. и ред. М. Василева, София 2003]
Google Scholar

Marinov D., Izbrani proizvedeniâ v 5 toma, t. I, č. 2: Religiozni narodni običai, s”st. i red. M. Vasileva, Sofiâ 2003. [Маринов Д., Избрани произведения в 5 тома, т. I, ч. 2: Религиозни народни обичаи, съст. и ред. М. Василева, София 2003]
Google Scholar

Vacov S., Narodna meteorologiâ. Sbirka ot narodni poggovorki, poslovici, pravila i predskazaniâ za vremeto, Sofiâ 1900. [Вацов С., Народна метеорология. Сбирка от народни поговорки, пословици, правила и предсказания за времето, София 1900]
Google Scholar

Arnaudov M., Očerci po b”lgarskiâ folklor, t. 1–2, Sofiâ 1996. [Арнаудов М., Очерци по българския фолклор, т. 1–2, София 1996]
Google Scholar

Ignatowicz H. i in., Święty Izydor wołkami orze… Święci patroni w życiu wsi polskiej, Szreniawa 2016.
Google Scholar

Mihova L., B”lgarskite kalendari, Plovdiv 1995. [Михова Л., Българските календари, Пловдив 1995]
Google Scholar

Mikołajczak A.W., Dymczyk R., „Chrześcijański Dionizos” – kult św. Tryfona w Kawadarci, [w:] Święty Tryfon w kulturze Słowian, pod red. R. Dymczyka, Poznań 2017.
Google Scholar

Nikov N., Praznicite na b”lgarite. Kakvo da ili ne se pravi, Sofiâ 2010. [Ников Н., Празниците на българите. Какво да или не се прави, София 2010]
Google Scholar

Prodanova M., B”lgarski prazdnici i tradicii, Sofiâ 2006. [Проданова М., Български празници и традиции, София 2006]
Google Scholar

„Sbornik za narodni umotvoreniâ, nauka i knižnina”, Sofiâ 1889–1954. [„Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”, София 1889–1954]
Google Scholar

Stojkova S., B”lgarski poslovici i pogovorki, Sofiâ 2008. [Стойкова С., Български пословици и поговорки, София 2008]
Google Scholar

Święty Tryfon w kulturze europejskiej, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej i A.W. Mikołajczaka, Poznań 2018.
Google Scholar

Święty Tryfon w kulturze Słowian, pod red. R. Dymczyka, Poznań 2017.
Google Scholar

Vakarelski H., Etnografiâ na B”lgariâ, Sofiâ 1964. [Вакарелски Х., Етнография на България, София 1964]
Google Scholar

Walczak-Mikołajczakowa M., Aneks, [w:] Święty Tryfon w kulturze Słowian, pod red. R. Dymczyka, Poznań 2017.
Google Scholar

Walczak-Mikołajczakowa M., Kalendarz agrarny w zwierciadle bułgarskiej frazeologii i paremii (na tle słowiańskim), [w:] Bułgarystyka – tradycje i przyszłość, red. A. Kovacheva, P. Borowiak, Poznań 2020.
Google Scholar

Walczak-Mikołajczakowa M., W jedności z Bogiem i Naturą. Rzecz o kulturze ludowej na Bałkanach, Poznań 2018.
Google Scholar

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 2, Warszawa 1993.
Google Scholar

Leksykon tradycji bułgarskiej, red. G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2011.
Google Scholar

Sławski F., Podręczny słownik bułgarsko-polski z suplementem, t. 1, Warszawa 1987.
Google Scholar

Vidoeski B., Pǰanka V., Topolin̓ska Z., Makedonsko-polski i polsko-makedonski rečnik, Varšava–Skopǰe 1990. [Видоески Б., Пjанка В., Тополињска З., Македонско-полски и полско-македонски речник, Варшава–Скопje 1990]
Google Scholar

https://slowniki.lingea.pl/Serbsko-polski/zarezati
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Jak cytować

Walczak-Mikołajczakowa, M. (2021). Bułgarskie przepowiednie meteorologiczne związane z dniem św. Tryfona. Zeszyty Wiejskie, 27, 181–191. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.08

Numer

Dział

Articles