Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2021-12-02

By the decision of the Polish Ministry of Science and Higher Education, the journal Zeszyty Wiejskie is included in the list of ranked scientific journals and is currently awarded 40 points (December 2021).