Żłobek – współpraca ze środowiskiem społecznym na rzecz wspierania dziecka i rodziny. Przykład łódzkich żłobków

Autor

  • Halina Mazur

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.11

Słowa kluczowe:

żłobek, towarzyszenie w rozwoju, współpraca ze środowiskiem

Abstrakt

Tekst stanowi syntetyczną prezentację starań pracowników żłobków na rzecz podejmowania współpracy z różnorodnymi instytucjami, by wspierać w placówce dziecko i rodzinę. To, co zasługuje na podkreślenie, to edukacyjny wysiłek pracowników, by doskonalić swoje umiejętności wychowawcy oraz wspólny dorobek pracowników żłobków i badaczy zaproszonych do współpracy przy tworzeniu publikacji na temat dziecka i wychowawcy w placówce.

Biogram autora

Halina Mazur

Magister pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, ukończone studia podyplomowe – marketingowe zarządzanie firmą na UŁ. Od podstaw zorganizowała sekcję opiekuńczo-wychowawczą (1981–1990) obejmującą m.in. pracę z rodziną oraz Miejski Zespół Żłobków w Łodzi. Wcześniej pracownik socjalny, kierownik sekcji opiekuńczo-wychowawczej w ZOZ, nauczyciel w Szkole Policealnej Służb Społecznych. Od 1991 r. dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Bibliografia

Chlebna-Sokół D. (red.) (2001) Dziecko łódzkie. Stan zdrowia i rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do żłobków, Łódź, Wydawnictwo Ankal.
Google Scholar

Telka L. (2000) Pomoc w rozwoju realizowana przez żłobki wobec dziecka i rodziny, Łódź (mps).
Google Scholar

Telka L. (2009) Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Trafalska E., Loszek K. (2016) Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu. Teoria i praktyka, Łódź, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Google Scholar

Mazur H., Przybylska L., Rudyk A., Świercz M., Telka L., Wolska B. (red.) (2003) Wspólnie z dziećmi. Opis dziecięcych zabaw realizowanych w łódzkich żłobkach, Łódź, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
Google Scholar

Mazur H., Rudyk A., Telka L. (red.) (2005) Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka. Praktyka i teoria, Oficyna Wydawnicza Tercja, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Mazur, H. (2017). Żłobek – współpraca ze środowiskiem społecznym na rzecz wspierania dziecka i rodziny. Przykład łódzkich żłobków. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 176–184. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.11