Wczesna edukacja dziecka w opiniach opiekunów poznańskich żłobków – raport z badań

Autor

  • Katarzyna Sadowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.08

Słowa kluczowe:

dziecko, edukacja wczesnodziecięca, żłobek

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie sposobów postrzegania wczesnej edukacji dziecka przez opiekunów dziecka do lat trzech zatrudnionych w poznańskich żłobkach publicznych. Definiując pojęcie wczesnodziecięcej edukacji, autor zaznacza, że edukacja dziecka do trzeciego roku życia jest edukacją fundamentalną i rozwojową w tym sensie, że wytycza ją potencjał rozwojowy dziecka. Powinna mieć charakter niedyrektywny i opierać się na ustawicznej obserwacji i diagnozie rozwoju dziecka. Wczesna edukacja to organizowanie podopiecznemu sytuacji zadaniowych zgodnych ze strefą najbliższego rozwoju i uważne towarzyszenie dziecku w rozwoju. Zaprezentowane w tekście wyniki badań własnych autorki ukazują szereg trudności w zakresie postrzegania przez opiekunów dziecka do lat trzech edukacji wczesnodziecięcej, pozwalają jednak na wysnucie wniosku, że opiekunki są świadome faktu, że w zakres oddziaływań wobec dziecka do trzeciego roku życia powinny także włączyć sposoby oddziaływań edukacyjnych.

Biogram autora

Katarzyna Sadowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej

Magister sztuki w zakresie edukacji muzycznej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe są związane z obszarami aktywności muzycznej małego dziecka, edukacją małego dziecka, w szczególności wczesnodziecięcą edukacją dziecka do lat trzech. Autorka publikacji o dziecku oraz publikacji dla dzieci.

Bibliografia

Arnold C. (2009) Sharing ideas whit parents about key child development concepts w: Involving parents in their Children’ s Learning, M. Whalley (red.), London, Sage.
Google Scholar

Eppler M. A. (1995) Development of manipulatory skills and the deployment of attention, “Infant Behavior and Development”, no 18.
Google Scholar

Gardner H. (1982) Developmental Psychology, Boston, Little, Brown & Co.
Google Scholar

Gerber M. (1979) A Manual for Parents and Professionals, Resources for Infant Educators, Los Angeles.
Google Scholar

Hammond R. A. (2009) Respecting babies: A new look at Magda Gerber’s RIE approach, DC: Zero to Three, Washington.
Google Scholar

Kram A., Mielcarek M. (2014) Wczesna edukacja dziecka. Wiek 0–2/3 w: Niezbędnik dobrego nauczyciela. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, tom I, A. Brzezińska (red.), Warszawa.
Google Scholar

Kupisiewicz Cz. (2010), Szkice z dziejów dydaktyki, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Łosiewicz D. (2013) Stres żłobkowy, „wSieci” 2013, nr 3–9.
Google Scholar

Malaguzzi L. (1993) For an education based on relationship, „Young Children”, November.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2009) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Polakowski M., Szelewa E. (2015) Warszawskie debaty o polityce społecznej. Polityka społeczna PRL, Warszawa, Friedrich-Ebert-Stiftung.
Google Scholar

Segiet K. (2014) Dzieciństwo na miarę oczekiwań rodziców – problemy i wyzwania w: Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne, M. Cywińska (red.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Telka L. (2009) Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych, Wychowawca małego dziecka (234202), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
Google Scholar

Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 marca 2011 roku (Dz.U., nr 69, poz. 368).
Google Scholar

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011, nr 45, poz. 235).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Sadowska, K. (2017). Wczesna edukacja dziecka w opiniach opiekunów poznańskich żłobków – raport z badań. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 116–134. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.08