Relacja córka – ojciec. Badania biograficzne w perspektywie feministycznej

Autor

  • Aneta Ostaszewska Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Katedra Pedagogiki Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.04.13

Słowa kluczowe:

córka, ojciec, doświadczenie biograficzne, metodologia feministyczna, refleksyjność

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest skromnym przyczynkiem do debaty na temat refleksji nad doświadczeniami biograficznymi, w szczególności dotyczącymi relacji między córką a ojcem. W artykule omawiam przeprowadzony projekt badawczy poświęcony młodym kobietom, studentkom oraz ich postrzeganiu relacji córki z ojcem. Analizie poddaję autobiograficzne eseje kobiet studentek, uczestniczek projektu. Główną ideą tych badań jest dowartościowanie punktów widzenia samych kobiet oraz podkreślenie roli refleksyjności w procesie rozwijania samoświadomości. W tekście próbuję również przyjrzeć się własnemu procesowi stawania się refleksyjną badaczką feministyczną.

Biogram autora

Aneta Ostaszewska - Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Katedra Pedagogiki Społecznej

Doktor, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR) Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół autobiografii i biografii kobiet oraz badań biograficznych.

Bibliografia

Alexander I. (1989) A Conversation On Studying And Writing About Women’s Lives Using Nontraditional Methodologies, “Women’s Studies Quarterly”, 17 (3–4): 99–114.
Google Scholar

Appelrouth S. Edles L. D. (2008) Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Pine Forge Press.
Google Scholar

Collins Hill P. (1990) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment, Boston, Unwin Hyman.
Google Scholar

Collins Hill P. (2004) Learning from the Outsider With in: The Sociological Significance of Black Feminist Thought in: The Feminist Standpoint Theory Reader, S. Harding (ed.), New York, Routledge.
Google Scholar

Collins Hill P. (2005), Some Group Matters: Intersectionality, Situated Standpoints, and Black Feminist Thought in: A Companion to African-American Philosophy, T. L. Lott, J. P. Pittman (eds.), Blackwell Publishing.
Google Scholar

Haraway D. (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, “Feminist Studies”, 14 (3): 575–599, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Haraway,%20Situated%20Knowledges.pdf
Google Scholar

Harding S. (1987) Conclusion. Epistemological Questions in: Feminism and Methodology. Social Science Issues, S. Harding (ed.), Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press: 181–189.
Google Scholar

Harding S. (1991) Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives, New York, Open University Press.
Google Scholar

Intermann K. (2010) 25 Years of Feminist Empiricism and Standpoint Theory: Where Are We Now? “Hypatia”, 25 (4): 778–796.
Google Scholar

Maynard M. (1995) Feminist Social Research, „Kwartalnik Pedagogiczny” [The Pedagogical Quarterly], 1–2 (155–156): 97–117.
Google Scholar

Olesen V. (2005) Early Millennial Feminist Qualitative Research: Challenges and Contours in: The Sage Handbook of Qualitative Research, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (eds.), (3rd ed.): 235–278, Thousand Oaks, Sage Publications.
Google Scholar

Smith D. (1987), The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology, Boston, Northeastern University Press.
Google Scholar

Smith D. (1990) The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge, Toronto, University of Toronto Press.
Google Scholar

Smith D. (2005) Institutional Ethnography: A Sociology for People, Toronto, AltaMira Press.
Google Scholar

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Ostaszewska, A. (2017). Relacja córka – ojciec. Badania biograficzne w perspektywie feministycznej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 4(1), 204–217. https://doi.org/10.18778/2450-4491.04.13