Między babcią a wnuczką – proces stawania się Czarną kobietą w społeczeństwie zróżnicowanym rasowo. Analiza przekazu międzypokoleniowego na przykładzie autobiografii bell hooks Bone Black: Memories of Girlhood

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.03

Słowa kluczowe:

przekaz międzypokoleniowy, historia rodziny, historia życia, Czarna kobieta, bell hooks

Abstrakt

Celem eseju jest omówienie międzypokoleniowego przekazu historii rodziny i jej wpływu na proces stawania się Czarną kobietą w społeczeństwie zróżnicowanym rasowo. Przykładem wybranym do analizy jest autobiografia bell hooks pt. Bone Black: Memories of Girlhood (1996), książka będąca opowieścią o dziewczyństwie. (B)ell hooks to pseudonim Glorii Jean Watkins, afroamerykańskiej intelektualistki i pisarki, której dzieciństwo i młodość przypadły na okres segregacji rasowej i desegregacji w latach 60. XX wieku. (B)ell hooks napisała Bone Black, aby zastanowić się, co to znaczy być Czarną dziewczyną dorastającą w społeczeństwie amerykańskim w latach 60. XX wieku. Autorka pokazuje historyczne i polityczne konteksty procesu dorastania, jednak w centrum zainteresowania stawia lokalną społeczność i międzypokoleniowe więzi rodzinne. Duże znaczenie w procesie stawania się kobietą mają dla niej relacje z matką oraz babcią. Esej rozpoczyna się krótkim streszczeniem biografii bell hooks oraz opisem Bone Black, z naciskiem na międzypokoleniowe i wewnątrzrodzinne relacje autorki z kobietami. Następnie odwołuję się do koncepcji historii życia autorstwa Daniela Bertaux (life story) oraz zasobów osobistych (personal resources) autorstwa Catherine Delcroix, aby omówić znaczenie międzypokoleniowych przekazów historii rodziny w procesie stawania się kobietą znaną jako bell hooks.

Biogram autora

Aneta Ostaszewska - University of Warsaw

Aneta Ostaszewska – doktor habilitowany, profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci. Zainteresowania badawcze: na pograniczu nauk społecznych i humanistycznych problematyka auto/biografii, podmiotowości kobiet, a także polityk (nie)równości. Autorka książki Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks (Warszawa 2018, WNPWN) – wyróżnienie w konkursie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej.

Bibliografia

bell hooks (1989) Talking Back. Thinking Feminist, Thinking Black, Boston, South End.
Google Scholar

bell hooks (1991) Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, Boston, South End Press.
Google Scholar

bell hooks (1993) A Revolution of Values: The Promise of Multi-Cultural Change, “The Journal of the Midwest Modern Language Association”, vol. 26, no. 1, pp. 4–11, https://doi.org/10.2307/1315442
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1315442

bell hooks (1995) Killing rage: Ending racism, New York, Holt.
Google Scholar

bell hooks (1996) Bone Black: Memories of Girlhood, New York, Holt.
Google Scholar

bell hooks (1997) Wounds of Passion: A Writing Life, New York, Holt.
Google Scholar

Bertaux D. (2016) [1997] Les récits de vie, Paris, Armand Colin.
Google Scholar

Cooke C. (2012) Violently Silenced? The Role of Violence in bell hooks’ Development as a Writer, “Limina. A Journal of Historical and Cultural Studies”, vol. 18, pp. 1–12.
Google Scholar

Davidson del Guadalupe M., Yancy G. (eds) (2009) Critical Perspectives on bell hooks, New York, Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203881507
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203881507

Delcroix C., Lagier E. (2014) Intergenerational transmissions in transnational families and national affiliations, “Zeitschrift für Qualitative Forschung”, no. 15(1–2), pp. 25–38, https://doi.org/10.3224/zqf.v14i1-2.21325
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3224/zqf.v14i1-2.21325

Delcroix C. (2000) The transmission of life stories from ethnic minority fathers to their children. A personal resource to promote social integration in: S. Arber, C. Attias-Donfut (eds), The myth of generational conflict: The family and state in ageing societies, London, Routledge.
Google Scholar

Delcroix C. (2009) Muslim families in France: Creative parenting, identity and recognition, “Oral History”, vol. 37, no. 2, pp. 87–93.
Google Scholar

Estés C. P. (1992) Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype, New York, Ballantine.
Google Scholar

Miller N. K. (1988) Subject to Change: Reading Feminist Writing, New York Chichester, West Sussex, Columbia University Press, https://doi.org/10.7312/mill93000
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7312/mill93000

Rich A. (1976) Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, New York, Norton.
Google Scholar

Opublikowane

2022-07-07

Jak cytować

Ostaszewska, A. (2022). Między babcią a wnuczką – proces stawania się Czarną kobietą w społeczeństwie zróżnicowanym rasowo. Analiza przekazu międzypokoleniowego na przykładzie autobiografii bell hooks Bone Black: Memories of Girlhood. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 29–42. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.03