Cielesny wymiar badań nad autyzmem. Rzecz o dzienniku terenowym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.04

Słowa kluczowe:

zapiski terenowe, badania terenowe, dziennik, pisanie, ciało, cielesność, materialność, ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

Abstrakt

Sporządzanie zapisków terenowych pozostaje integralną częścią obserwacji uczestniczącej, która polega na tym, że badacz uzyskuje wgląd w konkretne sytuacje społeczne i zjawiska kulturowe. Procedura notowania z pozoru wydaje się prosta, jednak w istocie jest to złożony proces, uwarunkowany przez rozmaite okoliczności oraz mający swe korelaty cielesne i materialne. Dlatego warto zdawać sobie sprawę nie tylko z tego, co badacz zapisuje, ale także, że w ogóle zapisuje oraz – nade wszystko – jak to robi. Kwestie te należy zaś analizować w sposób zindywidualizowany i zlokalizowany, zorientowany na działania konkretnego badacza w konkretnym terenie. W artykule podejmuję refleksję nad praktycznymi aspektami tworzenia notatek terenowych na przykładzie własnych badań nad autyzmem.

Biogram autora

Aleksandra Rzepkowska

Aleksandra Rzepkowska – absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w zakresie etnologii oraz dwuletnie Podyplomowe Studium Filologii Polskiej. W latach 2018–2020 związana jako adiunkt z Katedrą Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowo-badawcze: zagadnienia dyskursu, komunikacji, ciała i cielesności, zdrowia i choroby, (auto)biografii oraz pamięci.

Bibliografia

Bachelard G. (1975) Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, tłum. H. Chudak i A. Tatarkiewicz, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Byczkowska D. (2012) „Ciało to mój największy nauczyciel”. Interakcje z własnym ciałem w pracy tancerza, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 2, s. 112–127, https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.05

Csordas T. J. (red.) (1994) Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, Cambridge, Cambridge University Press.
Google Scholar

Emerson R. M., Fretz R. I., Shaw L. L. (red.) (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes, Chicago, University of Chicago Press, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226206851.001.0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226206851.001.0001

Ingold T. (2000) The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London, Routledge.
Google Scholar

Ingold T. (2007) Lines. A Brief History, London – New York, Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203961155
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203961155

Kacperczyk A. (2012) Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 2, s. 32–63, https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.03

Lejeune P. (2010) „Drogi zeszycie…”, „Drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, tłum. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Leociak J. (1997) Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego), Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Google Scholar

Leociak J. (2018) Redefinicja kategorii świadka i świadectwa. (Wokół rzeczy wykopanych na terenie miejsca-po-getcie w Warszawie), „Teksty Drugie”, nr 3, s. 57–68, https://doi.org/10.18318/td.2018.3.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2018.3.4

Mauss M. (1998) Sposoby posługiwania się ciałem, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, A. Mencwel (red.), tłum. M. Król, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 185–195.
Google Scholar

Ong W. J. (2011) Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Pearce S. (1995) On Collecting. An Investigation into Collecting in the European Tradition, London, Routledge.
Google Scholar

Rakoczy M. (2013) Tekst, pisanie, szkoła w perspektywie antropologicznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 56, nr 2, s. 73–85.
Google Scholar

Rakoczy M. (2014a) „Pisanie” kultury a notatki terenowe – przypadek Bronisława Malinowskiego, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2(21), s. 75–94.
Google Scholar

Rakoczy M. (2014b) Szkoła, pismo, praktyka w świetle zwrotu performatywnego, „Tematy z Szewskiej”, nr 2(12), s. 6–19.
Google Scholar

Rakoczy M. (2015) Materia, ciało, wizualność, czyli jak lepiej zrozumieć pisanie, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 13–32.
Google Scholar

Rakowski T. (2008) Przemiany, przesunięcia, przedmioty przejściowe. Antropologia rzeczy, „Kultura Współczesna”, nr 2, s. 55–72.
Google Scholar

Rodak P. (2005) Wojna i zapis (o dziennikach wojennych), „Teksty Drugie”, nr 6, s. 33–45.
Google Scholar

Rule A. (2021) Ted Bundy. Bestia obok mnie, tłum. B. Czartoryski, Kraków, Wydawnictwo SQN.
Google Scholar

Stoller P. (1989) The Taste of Ethnographic Things: The Senses in Ethnography, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, https://doi.org/10.9783/9780812203141
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.9783/9780812203141

Sulima R. (2000) Antropologia codzienności, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Vandendorpe Ch. (2008) Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Wojciechowska M. (2012) Ciało – podstawowe narzędzie pracy. Rola ciała w procesie negocjowania tożsamości pracownic agencji towarzyskich, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 2, s. 128–151, https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.06

Wójcik-Dudek M. (2019) Idiolekty pamięci – dziecięce dzienniki Zagłady. Od świadectwa do literatury, „Stylistyka”, t. 28, s. 157–174, https://doi.org/10.25167/Stylistyka20.2019.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/Stylistyka20.2019.11

Pobrania

Opublikowane

2022-07-07

Jak cytować

Rzepkowska, A. (2022). Cielesny wymiar badań nad autyzmem. Rzecz o dzienniku terenowym. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 43–57. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.04