Transformacje postrzegania sytuacji przed zaangażowaniem w działanie

Autor

  • Marie Jasmine Hyppolite HESAM Université – Conservatoire Nationale des Arts et Métiers ; Chaire Unesco – ICP, Paris, France https://orcid.org/0000-0002-6100-6663

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.09

Słowa kluczowe:

crise, transformation, perception, se préparer à l’action, activité

Abstrakt

Celem każdego zaangażowania w działanie jest jego optymalizacja. Przyszłe sytuacje wystawiają podmioty na niepewność rozwoju zdarzeń. Kryzysy i presja społeczna sprzyjają ponownej rekonstrukcji podmiotu. Obejmuje ona możliwe do uruchomienia zasoby, których aktualizacja sprzyja rozwojowi poczucia skuteczności. Podmiot wymyśla się na nowo i przekształca. Jednym ze środków rekonstrukcji podmiotu jest interakcja. Percepcja i ramy percepcyjne są konfiguracjami doznań, które rozwijają się w wymianie. Prace badawcze nad problemem przygotowania się do działania w toku negocjacji kolektywnych naświetliły problem transformacji percepcji. Negocjacje społeczne są sporym wyzwaniem dla aktorów, którzy posiadają mandat do reprezentowania, z jednej strony pracowników, z drugiej zaś pracodawcy. Aktorzy są zobligowani do prowadzenia negocjacji na temat warunków pracy, wynagrodzenia. Zbierają się i tworzą propozycje. Uzgodnienia są opcjonalne. Presja społeczna jest bardzo silna z powodu oczekiwań tych, którzy udzielili im mandatu i może prowadzić do sytuacji kryzysowych. Podejście antropologiczne umożliwiło zebranie danych odnoszących się do interakcyjnej wymiany między aktorami podczas tego procesu przygotowania się do negocjacji. Spotykając się w swoim gronie, tworzyli podzielane/uwspólnione reprezentacje na temat czekającej ich sytuacji. Analiza odnosiła się do wyodrębnienia zerwań i trwania (continuum) aktywności aktorów w interakcjach. Ujawniła też ruchy konwersacyjne, które wyrażały dynamikę sytuacji. Aktorzy wypowiadają się, odwołując się do swoich doświadczeń, ponownie zastanawiają się nad nimi, tworząc w ten sposób wspólną przestrzeń myślenia i działania o przyszłych działaniach (negocjacjach). Ta wzajemna gra wpływa na aktorów i odzwierciedla ich transformacje percepcyjne. Równocześnie zachodzą zmiany w postrzeganiu, w ich horyzoncie percepcyjnym. To wyzwala nowe możliwości reagowania w swoim otoczeniu. Podmioty konstruują potencjalną przestrzeń przyszłej sytuacji, w której organizują się ramy percepcyjne, stanowiące sposób rozumienia i strukturowania rzeczywistości. Tworzy się sposób wspólnego postępowania, ceniony przez grupę. Te ramy percepcyjne mają status prawdziwych i legitymizują działania, które będą podjęte przez aktorów. W procesie interakcyjnym ujawnia się współzależność, która sprzyja konstruowaniu wspólnej przestrzeni. Następuje operacjonalizacja wzajemnych doświadczeń i percepcji/reprezentacji sytuacji.

Biogram autora

Marie Jasmine Hyppolite, HESAM Université – Conservatoire Nationale des Arts et Métiers ; Chaire Unesco – ICP, Paris, France

Hyppolite Marie Jasmine, doktor w zakresie kształcenia dorosłych, pasjonuje się naukami społecznymi. Miejsce urodzenia: Reunion (francuski departament na Oceanie Indyjskim). Dzięki studiom z zakresu nauk ekonomicznych, politycznych, prawniczych pracowała jako wykładowczyni w szkolnictwie średnim i wyższym. W kształceniu dorosłych podejmuje zagadnienia przygotowywania się do prowadzenia negocjacji będące nowym polem badawczym, pod nazwą: „przygotowanie się do działania”.

Bibliografia

Bandura A. (2007) Auto-efficacité, Le sentiment d’efficacité personnelle, trad. J. Lecomte, 2e édition, De Boeck.
Google Scholar

Barbaras R. (2009) La perception. Essai sur le sensible, Paris, édition Hatier.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2011) Vocabulaire d’analyse des activités, Paris, Presses Universitaire de France, coll. Formation et pratiques professionnelles.
Google Scholar

Barbier J.-M., Durand M. (dir.) (2017) Encyclopédie d’analyse des activités, Paris, Presses Universitaire de France, coll. Formation et pratiques professionnelles.
Google Scholar

Barbier J.-M., Bourgeois E., Chapelle G., Ruano-Borbalan J.-C. (2009) Encyclopédie de la formation, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Barbier J.-M., Galatanu O. (2004) Les savoirs d’action : Une mise en mot des compétences, groupe « savoirs d’action », Paris, l’Harmattan, coll. « Action et Savoir ».
Google Scholar

Berthoz A. (2013) Le sens du mouvement, Paris, Odile Jacob, coll. Sciences.
Google Scholar

Bleger J. (1979) Psychanalyse du cadre psychanalytique in : R. Kaës, A. Missenard, R. Kaspi, J. Bleger, Crise, rupture et dépassement : analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle et groupale, Paris, Dunod : 255–285.
Google Scholar

Bourgeois E., Durand M. (2012) Apprendre au travail, Paris, Presses Universitaire de France, coll. Apprendre.
Google Scholar

Caplan G. (1964) Principles of Preventive Psychiatry, New York, Basic Books.
Google Scholar

Caron J. (2008) Précis de linguistique, Paris, Presses Universitaire de France, coll. Quadrige Manuels.
Google Scholar

Delourme A. (2003) La souplesse du cadre, Société française de Gestalt, Gestalt, n° 25 : 29–47, https://doi.org/10.3917/gest.025.0029
Google Scholar

Fischer G.-N. (2010) Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, 4e me édition entie rement revue et augmentée, Paris, Dunod.
Google Scholar

Goffman E. (2011) Les rites de l’interaction, trad. A. Kihm Paris, Les éditions de Minuit.
Google Scholar

Goffman E. (2012) Façons de parler, trad. A. Kihm Paris, Les éditions de minuit, coll. Le sens commun.
Google Scholar

Grawitz M. (2001) Méthodes des sciences sociales, coll. Droit public science politique, Paris, 11e édition Dalloz.
Google Scholar

Marchand D., Weiss K., Chaventré F., Ramalho O., Collignan B. (2017) L’incertitude, un facteur explicatif de l’évolution de crises environnementales, « Bulletin de Psychologie », n° 548 : 105–116, https://doi.org/10.3917/bupsy.548.0105
Google Scholar

Piaget J., Lambercier M. (1946) Transpositions perceptives et transitivité opératoire dans les comparaisons en profondeur, 2° Perception, « L’année psychologique », vol. 47–48 : 385–399.
Google Scholar

Saussure F. (1996) Cours de linguistique générale, Paris, Payot et Rivages.
Google Scholar

Searle J. (1985) L’intentionnalité. Essai de philosophie des états mentaux, trad. C. Pichevin, Paris, Les éditions de minuit.
Google Scholar

Vion R. (2000) La communication verbale – Analyse des interactions, Paris, Hachette.
Google Scholar

Vygotski L. (2006) Pensée et Langage, trad. F. Séve, Paris, La dispute.
Google Scholar

Vygotski L. (2012) Leçons de psychologie, trad. F. Séve, Paris, La dispute.
Google Scholar

Hyppolite M. J. (2021) Se préparer à une action de négociation collective HAL Id: tel-03151032, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03151032 [consulté : 8.07.2021].
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Hyppolite, M. J. (2021). Transformacje postrzegania sytuacji przed zaangażowaniem w działanie. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 124-144. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.09