Tourism studies on Łódź and its metropolitan area

Authors

  • Stanisław Liszewski University of Łódź, Institute of Urban Geography and Tourism Studies

DOI:

https://doi.org/10.1515/tour-2015-0001

Keywords:

tourism research on Łódź, tourism research on the area surrounding Łódź, the metropolitan area of Łódź

Abstract

This paper is an overview, and its aim is to identify published research works on tourism in Łódź and around the city as well as the tourism trips of the city’s inhabitants. This target allowed around 100 articles to be gathered which have been divided into eight thematic groups and analysed for merit. Their names are the titles of subchapters: the city’s tourism resources, land use planning, tourism space, the tourism activity of the citizens of Łódź, the tourism product – tourism development strategies, and tourism research of surrounding areas in the metropolitan area of Łódź. In the final part, the author divides the research into stages leading up to an explanation of the current development of research on Łódź and its metropolitan area and then suggests further research directions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOŃCZAK B., 2013, Bitwa Łódzka z 1914 roku jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej w metropolitalnym regionie turystycznym Łodzi, Turyzm,/Tourism, 23, 1, pp. 17– 27.
Google Scholar

CHOJNACKA M., PALUCH M., 2011, Szlak turystyczny „Łódź bajkowa”. Wyzwania i bariery, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyki Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 233–243.
Google Scholar

CUDNY W., 2006, Festiwal Dialogu Czterech Kultur jako przykład strategicznego produktu turystycznego, Turystyka i Hotelarstwo, 10, pp. 117–128.
Google Scholar

CUDNY W., 2010, Hotel Qubus jako przykład nowego obiektu noclegowego w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 10, pp. 117–128.
Google Scholar

CUDNY W., ROUBA R., 2010, Funkcja hotelarska w kompleksie Manufaktury w Łodzi na przykładzie hotelu Andel’s, Turystyka i Hotelarstwo, 15, pp. 145–158.
Google Scholar

CYBULSKA K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji hotelarskiej – przykład Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 17, pp. 105–135.
Google Scholar

DYLIK J., 1939, Łódź i okolice. Przewodnik geograficzny, Nakładem Zarządu Miejskiego, Łódź.
Google Scholar

DZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1, pp. 5–26.
Google Scholar

GRZELKA D., 1996, Lokalizacja biur podróży na terenie Łodzi, Turyzm, 6, 1, pp. 5–29.
Google Scholar

GUZ M., 2014, Przestrzeń wypoczynku urlopowego łódzkiego środowiska lekarskiego w świetle metod statystycznych, doctor’s thesis in The Faculty of Geographical Sciences, Łódź University, Łódź.
Google Scholar

HAŁKA B., 1994, Turystyczno-wypoczynkowa funkcja Lasu Łagiewnickiego, Turyzm, 4, 1, pp. 73–87.
Google Scholar

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1993, Wiedza geograficzna studentów V roku geografii (specjalność geografia turyzmu) a ich percepcja Łodzi, Turyzm, 3, 2, pp. 71–77.
Google Scholar

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1998, Walory turystyczne pałaców łódzkich fabrykantów, Turyzm, 8, 2, pp. 91–101.
Google Scholar

KACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 126 pp.
Google Scholar

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, 3rd edition, PWE, Warszawa, 447 pp.
Google Scholar

KACZMAREK S., 1987, Posiadła wodno-fabryczne Łodzi XIX-wiecznym skansenem przemysłu włókienniczego, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 136–150.
Google Scholar

KACZMAREK S., 1998, XIX-wieczne tereny przemysłowe Łodzi jako element potencjału turystycznego, Turyzm, 8, 2, pp. 85–90.
Google Scholar

KAŹMIERCZAK J., 2010, Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź-Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi, Turyzm, 20, 1, pp. 13–20.
Google Scholar

KOPEĆ W., 2006, Przemiany prezentacji treści turystycznej na planach miasta Łodzi wykonanych po 1989 roku, Turyzm, 16, 2, pp. 121–128.
Google Scholar

KOSTRZEWA J., 1991, Wyjazdy wycieczkowe mieszkańców Łodzi jako forma wypoczynku poznawczego, Turyzm, 1, 2, pp. 33–54.
Google Scholar

KOTLICKA J., 2010, Międzynarodowa Konferencja Promieni Kosmicznych w Łodzi jako przykład turystyki kongresowej (studium przypadku), Turyzm /Tourism, 20, 1, pp. 51–56.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 423 pp.
Google Scholar

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, ser. „Szlakami Nauki”, nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 pp.
Google Scholar

KOŻUCHOWSKI K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz SA, Poznań, 200 pp.
Google Scholar

KRAKOWIAK B., WŁODARCZYK B., 2009, „Dzień z Borowieckim” – projekt nowego produktu turystycznego Łodzi, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, pp. 249–265.
Google Scholar

KRONENBERG M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, Turyzm, 16, 1, pp. 21– 32.
Google Scholar

KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 224 pp.
Google Scholar

KRONENBERG M., WAWRZYNIAK M., JONAS A., 2010, Przewodnik po filmowej Łodzi, REGIO, Łódź.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 2011, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim: przykład Łodzi, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 297–315.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 1997, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna jako obszar potrzeb wypoczynkowych mieszkańców dużego miasta na przykładzie grupy pracowników wyższych uczelni Łodzi, Turyzm, 7, 1, pp. 5–24.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń turystyczna łodzian, Turyzm, 8, 2, pp. 5–26.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., LISZEWSKI S., 1998, Wystawa „Regiony turystyczne – na styku kultur” – najważniejsza impreza turystyczna Łodzi, Turyzm, 8, 2, pp. 115–129.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, nr 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 s.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., LUDWICKA D., 2010, Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni Łodzi, Turyzm, 20, 1, pp. 21–28.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 33–54.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1992, Miasto przemysłowe jako obiekt turystyczny. Przykład Łodzi, Turyzm, 2, 1, pp. 9–24.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1995a, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87– 103.
Google Scholar

LISZEWSKI S. (ed.), 1995b, Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51–73.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2002, Plansza XLI: Wielkomiejskie walory turystyczne Łodzi (wybrane przykłady), [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2005, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15, 1–2, pp. 121–138.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, Turyzm, 19, 1–2, pp. 121–138.
Google Scholar

LISZEWSKI S. (ed.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2013, Stan i kierunki badań nad turystyką w łódzkim ośrodku akademickim, [in:] L. Butowski (ed.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, pp. 115-142.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2014, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi jako wydarzenie, [in:] B. Krakowiak, B. Włodarczyk (eds.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, pp. 89–102.
Google Scholar

LISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, pp. 39–67.
Google Scholar

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, nr 37, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 203 pp.
Google Scholar

MAKOWSKA-ISKIERKA M., WŁODARCZYK B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [in:] J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (eds.), Turystyka. Moda na sukces, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 83– 118.
Google Scholar

MARO-KULCZYCKA M., 2010, Charakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2010/2011, Turyzm/ Tourism, 20, 2, pp. 63–68.
Google Scholar

MARO-KULCZYCKA M., 2014, Przestrzeń turystyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu Łódzkiego, [in:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (eds.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 4, pp. 91–105.
Google Scholar

MATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, doktor’s thesis in The Faculty of Biologie and Geographical Sciences, University of Łódź, Łódź.
Google Scholar

MATCZAK A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 7, pp. 137– 166.
Google Scholar

MATCZAK A., 1988, Chłonność naturalna środowiska przyrodniczego w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 9, pp. 143–183.
Google Scholar

MATCZAK A., 2002, Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979–2000, Turyzm, 12, 2, pp. 65–78.
Google Scholar

MATCZAK A., 1985, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5, pp. 299–312.
Google Scholar

MATCZAK A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 241 pp.
Google Scholar

MATCZAK A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, Turyzm, 3, 2, pp. 61–70.
Google Scholar

MATCZAK A., 1996, Percepcja regionalnej przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych Łodzi, Turyzm, 6, 1, pp. 63–75.
Google Scholar

MATCZAK A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 55–85.
Google Scholar

MATCZAK A., 2002, Ruch turystyczny w Łodzi, [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Plansza XL, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

MATCZAK A., 1998, Turystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979–1997, Turyzm, 8, 2, pp. 28–56.
Google Scholar

MATCZAK A., 2011, Turystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979–2009, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 287– 296.
Google Scholar

MILEWSKA M., 2003, Łódzkie puby jako atrakcja turystyczna miasta w opinii przechodniów i osób przyjeżdżających do Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 3, pp. 101–117.
Google Scholar

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 55–94.
Google Scholar

OLACZEK R. (red.), 2006, 2006, 2008, 2010, 2012, Parki i ogrody Łodzi, Stowarzyszenie Film – Przyroda – Kultura, Łódź.
Google Scholar

ORZECHOWSKA J., 2009, Miasto subiektywnie – łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, pp. 233–243.
Google Scholar

ORZECHOWSKA J., 2011, Podwórka Piotrkowskiej. Przewodnik, REGIO, Łódź.
Google Scholar

SALM J., WESOŁOWSKI J., 1992, Łódź. Przewodnik, Zarząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

STANISŁAWSKA A., 2007, Imprezy kulturalne jako elementy identyfikacji turystycznej Łodzi, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Łódź, pp. 205–218.
Google Scholar

STEFAŃSKI K., 2013, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

STEJSKAŁ J., 1992, Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje wypoczynkowe dawniej i obecnie, Turyzm, 2, 2, pp. 25–44.
Google Scholar

STRASZEWICZ L., 1954, Strefa podmiejska Łodzi, Przegląd Geograficzny, XXVI, 4, pp. 182–197.
Google Scholar

SZKUP R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 210 pp.
Google Scholar

SZKUP R., 2013, Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

SZKURŁAT E., 1998, Najstarsze obiekty sakralne Łodzi i ich walory poznawcze, Turyzm, 8, 2, pp. 103–113.
Google Scholar

SZYMCZAK S., KACZMAREK J., 2011, Szlak sztuki modernistycznej Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 255–272.
Google Scholar

TURKOWSKI M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa, 200 pp.
Google Scholar

WAWRZYNIAK M., 2009, Projekt szlaku Juliana Tuwima w Łodzi, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, pp. 127– 146.
Google Scholar

WILUŚ R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, 8, 2, pp. 57–74.
Google Scholar

WILUŚ R., 1991, Wyjazdy na grzybobrania jako forma wypoczynku mieszkańców miast. Przykład Łodzi, Turyzm, 8, 1, pp. 55–71.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2014, Baza noclegowa Łodzi i regionu łódzkiego na początku drugiej dekady XXI wieku, [in:] B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, pp. 255–277.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład Krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, nr 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 194 pp.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota. Koncepcje. Determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.
Google Scholar

WŁODARCZYK B. (ed.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 205 pp.
Google Scholar

WŁODARCZYK B. (ed.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 187 pp.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKA J., 1982, Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną. Poradnik praktyczny dla samorządów lokalnych i mieszkańców wsi, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa– Łódź, 43 pp.
Google Scholar

WOLANIUK A., 1998, Funkcja turystyczna ulicy Piotrkowskiej, Turyzm, 8, 2, pp. 75–84.
Google Scholar

WOLANIUK A., 1991, Ogrody działkowe Łodzi jako teren wypoczynku mieszkańców miasta, Turyzm, 1, 1, pp. 31–53.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-02-07

How to Cite

Liszewski, S. (2017). Tourism studies on Łódź and its metropolitan area. Turyzm/Tourism, 25(2), 11–19. https://doi.org/10.1515/tour-2015-0001

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>