Tourism studies: situated within multiple disciplines or a single independent discipline? (discursive article)

Authors

  • Stanisław Liszewski University of Łódź, Institute of Urban Geography and Tourism

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10106-010-0007-8

Keywords:

tourism, the place of tourism research among other fields of knowledge, a single independent tourism studies discipline (nauka o turystyce), tourism studies within multiple disciplines (nauki o turystyce), multi-disciplinary and inter-disciplinary research into tourism

Abstract

The article concerns the fundamentals of tourism studies and its methodology. After presenting the current situation, the author comments on the opinions of those whose aim it is to establish tourism studies as a fully independent discipline. This is followed by a presentation of the process of creating a ‘tourism studies’ which is not only multi-disciplinary, but above all an interdisciplinary basis for research. The article ends with a short reflection on the future of tourism studies and some conclusions. It is a discursive article.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALEJZIAK W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 231-248.
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2008, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, pp. 13-25.
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków, no. 56.
Google Scholar

CHOJNICKI Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, no. 2, pp. 11-23.
Google Scholar

DUBISZ S. (ed.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 4 (T-Z), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

GOŁEMBSKI G. (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

JAFARI J., 1987, System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych, Problemy Turystyki, no. 3, pp. 3-17.
Google Scholar

JANSEN-VERBEKE M., 2010, Moja droga naukowa: Od geografii do turyzmu, od turyzmu do geografii turyzmu, Turyzm, vol. 20, no. 1, pp. 69-73.
Google Scholar

JĘDRUSIK M., 2005, Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

KAZIMIERCZAK M., 2005, Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

KAZIMIERCZAK M., 2010, O autonomii nauk w turystyce, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 11-20.
Google Scholar

LESZCZYCKI S., 1962, Rozwój myśli geograficznej, [in:] Geografia powszechna, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, Problemy Turystyki, vol. XVII, no. 3/4, pp. 105-111.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2005, Koncepcje zintegrowanych badań nad turystyką, [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum, vol. 2, IGiGP UJ, Kraków, pp. 105-113.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2006, Przestrzenie turystyki i transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 7-19.
Google Scholar

ŁOBOŻEWICZ T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 31, pp. 13-20.
Google Scholar

MACIOLEK R., 2002, Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, no. 2, pp. 17-26, Bydgoszcz.
Google Scholar

MCINTOSH R. W., GOELDNER Ch. R., 1990, Tourism. Principles, Practises, Philosophies, John Wiley & Sons, New York.
Google Scholar

MAIK W., PRZYBECKA-MAIK M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, pp. 25-32.
Google Scholar

MARAK J., WYRZYKOWSKI J., 2009, Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki, no. 12, pp. 165-180.
Google Scholar

MAZURKIEWICZ L., 2005, Czy istnieje teoria turystyki?, Problemy Turystyki, vol. XXVIII, no. 3/4, pp. 155-167.
Google Scholar

MAZURKIEWICZ L., 2009, O przedmiocie turystyki i rekreacji, Turystyka i Rekreacja, AWF Warszawa, vol. 5, pp. 80-91.
Google Scholar

SIKORA J., 2001, Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 81, pp. 81-83, Kraków.
Google Scholar

SZYMCZAK M., (ed.) 1979, Słownik języka polskiego, vol. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

WINIARSKI R., (ed.), 1999, 2004, Nauki o turystyce, Studia i Monografie, no. 7 (part 1 and 2), AWF, Kraków.
Google Scholar

WINIARSKI R., ALEJZIAK W. (ed.), 2005, Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków, Rzeszów.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcja, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

WOŹNIAK A., 2005, Socjologiczna analiza turystyki – poszukiwanie syntezy, Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, pp. 45-52.
Google Scholar

Downloads

Published

2011-06-21

How to Cite

Liszewski, S. (2011). Tourism studies: situated within multiple disciplines or a single independent discipline? (discursive article). Turyzm/Tourism, 20(2), 37–44. https://doi.org/10.2478/v10106-010-0007-8

Issue

Section

Articles