Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi

Authors

  • Andrzej Stasiak Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Pracownia Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.25.2.07

Keywords:

gastronomia, turystyka kulinarna, gastronomiczny produkt turystyczny, Łódź

Abstract

W ostatnich 25 latach w Łodzi, podobnie jak i w innych dużych polskich miastach, obserwuje się dynamiczny rozwój sektora usług gastronomicznych. Wynika to m.in. ze wzrostu zainteresowania dobrą kuchnią zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych (turystów kulinarnych). Artykuł jest próbą charakterystyki potencjału łódzkiej bazy gastronomicznej jako ewentualnej podstawy kreowania nowego produktu turystycznego miasta. W pracy przedstawiono rys historyczny łódzkiej gastronomii, opisano specyfikę lokalnej kuchni i jej specjały, a także strukturę i lokalizację lokali gastronomicznych na początku XXI w., najważniejsze wydarzenia kulinarne oraz inne elementy, które mogą być wykorzystane do stworzenia atrakcyjnej oferty dla turystów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

CUDNY W., 2002, Imprezy kulturalno-rozrywkowe na ul. Piotrkowskiej w opinii przechodniów i mieszkańców, „Turystyka i Hotelarstwo”, 1, s. 111–126.
Google Scholar

DEREK M. (red.), 2013a, Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 1–154.
Google Scholar

DEREK M., 2013b, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 85–100.
Google Scholar

Gault & Millau. Polska. Żółty przewodnik 2016, 2015, Gault & Millau.
Google Scholar

JASKULSKI M., 2012, Piwo, flaki garnuszkowe, petersburskie bliny i kawior astrachański, czyli z dziejów gastronomii łódzkiej do 1918 roku, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 226 s.
Google Scholar

KACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 226 s.
Google Scholar

KACZOREK A., KOWALCZYK A., 2003, Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, s. 191–203.
Google Scholar

KLIMA E., BRATKOWSKI J., 2005, Usługi gastronomiczne, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 147–183.
Google Scholar

KOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 12, s. 9–36.
Google Scholar

KOZŁOWSKA A., 2015, Wybrane wydarzenia gastronomiczne w Łodzi jako efekt trendów europejskich, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 333–356.
Google Scholar

KRAKOWIAK B., STASIAK A. (red.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 376 s.
Google Scholar

KRZYWIK KAŹMIERCZYK J., 2014, Lorneta z meduzą, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 216 s.
Google Scholar

MILEWSKA M., 2003, Łódzkie puby jako atrakcja turystyczna miasta w opinii przechodniów i osób przyjeżdżających do Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 3, s. 101–117.
Google Scholar

MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa, 364 s.
Google Scholar

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 5, s. 55–93.
Google Scholar

NALEWAJKO J., 2006, Rozwój, funkcjonowanie i miejsce usług gastronomicznych w przestrzeni Łodzi, [w:] T. Marszał (red.), Łódź – wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 159–178.
Google Scholar

PIETRUSZKA I., 2015, Adaptacja wybranych łódzkich obiektów poprzemysłowych na potrzeby świadczenia usług gastronomicznych, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 357–376.
Google Scholar

STASIAK A., 2005, Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako nowa atrakcja turystyczna Łodzi, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, II Konferencja Międzynarodowa, Zabrze, 12–13.05.2005 r., GWSH im. W. Korfantego, UM w Zabrzu, Katowice, s. 215–220.
Google Scholar

STASIAK A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, 11, s. 103–129.
Google Scholar

STASIAK A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 119–150.
Google Scholar

SUŁKOWSKA K., 2013, Baza gastronomiczna jako potencjalny produkt turystyczny Łodzi, mps pracy magisterskiej, pod kier. S. Liszewskiego, w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKA A., 2014, Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka, Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”, Łódź, 120 s.
Google Scholar

ZARĘBSKA A., BOROWSKA I., 2015, Łódzka kuchnia czterech kultur – The Lodz Cuisine of Four Cultures, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 96 s.
Google Scholar

http://ekotarg-lodz.pl
Google Scholar

http://festiwaldobregosmaku.eu
Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woonerf
Google Scholar

https://www.milosnicykawy.pl
Google Scholar

https://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych
Google Scholar

https://www.restaurantday.org/pl
Google Scholar

https://www.targi.lodz.pl.
Google Scholar

Published

2017-02-07

How to Cite

Stasiak, A. (2017). Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi . Turyzm/Tourism, 25(2), 77–90. https://doi.org/10.18778/0867-5856.25.2.07

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3