The Tourist Product and its Evolution

Authors

  • Jacek Kaczmarek Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu
  • Andrzej Stasiak Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź
  • Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.11.1.02

Keywords:

tourist product, tourist industry, historical categories of tourist product, pilgrimage tourism, health-motivated tourism

Abstract

The main objective of the article is to discuss issues concerning the ‘tourist product’ and its historical evolution and the authors attempt to shed new light on the development of tourist flows and tourist services. The discussion is based on the four specific categories of tourist product (ancient, university, industrial and global with special attention paid to the non-historical character of tourist flows motivated by religion and health. In the summary development trends in tourism are pointed to, in particular the benefits and hazards for tourist areas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
Google Scholar

Biblia Tysiąclecia, 1990, Pallottinum, Poznań-Warszawa.
Google Scholar

Cohen E., 1988, Authencity and commodisation in tourism, “Annals of Tourism Research", vol. 15(3).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(88)90028-X

Corner J., Harvey S. (eds), 1991, Enterprise and Heritage, Routledge, London.
Google Scholar

Duby G., 1986, Czasy katedr, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Jackowski A., 1991, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Inst. Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Dec I., 1999, Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 7.
Google Scholar

Jackowski A., 1998a, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, „Turyzm”, t. 8, z. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.8.1.01

Jackowski A., 1998b, Pielgrzymowanie, Wyd. Dolnośląskie.
Google Scholar

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Wyd. Kurpisz, Poznań.
Google Scholar

Jafari J., 1987, The tourism system: sociocultural models for theoretical and practical application, „Problems of Tourism", vol. 10 (3).
Google Scholar

Kłeczek R., Kowal, W., Waniowski P., Woźniczka J., 1992, Marketing - jak to się robi?, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Kotler Ph., Bowen J., Makens J, 1999, Marketing for Hospitality And Tourism, Prentice Hall, New York.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1997, Geografia turyzmu, Uniw. Warszawski, Warszawa.
Google Scholar

Liszewski S., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism?, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 10.
Google Scholar

Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 19, Wyd. Kurpisz, Poznań.
Google Scholar

Marcel G., 1959, Homo viator, PAX, Warszawa.
Google Scholar

Maritain J., 1988, Pisma filozoficzne, Znak, Kraków.
Google Scholar

Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Mruk H., Rutkowski I. P., 1994, Strategia produktu, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Ostrowski M., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism, „Peregrinus Cracoviensis”, z.10.
Google Scholar

Ostrowski M., 1996, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Wyd. Naukowe PAT, Kraków.
Google Scholar

Przecławski K., 1973, Turystyka a wychowanie, Warszawa.
Google Scholar

Teare R., Boer A., 1992, Strategic Hospitality Management, Cassell, London.
Google Scholar

Tischner J., 1998, Spór o istnienie człowieka, Znak, Kraków.
Google Scholar

Topolski J., 1998, Cywilizacje i kultury, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 10, Wyd. Kurpisz, Poznań.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Published

2001-06-30

How to Cite

Kaczmarek, J., Stasiak, A., & Włodarczyk, B. (2001). The Tourist Product and its Evolution. Turyzm/Tourism, 11(1), 7–23. https://doi.org/10.18778/0867-5856.11.1.02

Issue

Section

Articles