Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady

Authors

  • Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.06

Keywords:

Łódź, sport, turystyka, infrastruktura sportowa, wydarzenia sportowe, turystyka sportowa, ruch turystyczny

Abstract

Opracowanie jest próbą przedstawienia Łodzi jako miejsca organizacji znaczących wydarzeń sportowych. Miasto dysponuje kilkoma obiektami sportowymi, które umożliwiają realizację różnego rodzaju spotkań, nawet o charakterze międzynarodowym. W ostatnich latach w oparciu o posiadaną infrastrukturę organizowane były przedsięwzięcia o randze mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. Łódź postrzegana jest jako jeden z wiodących ośrodków jeśli chodzi o organizację zawodów związanych z piłką siatkową (mecze ligowe, Liga Mistrzów, Mistrzostwa Polski, Liga Światowa, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata).

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALEJZIAK W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (red.), Gremium Ekspertów Turystyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 52–66.
Google Scholar

BOŃCZAK B., 2013a, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–62.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-925-4.05

BOŃCZAK B., 2013b, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121–134.
Google Scholar

BOSIACKI S., 2015, Wydarzenia sportowe jako atrakcja turystyczna na przykładzie miasta Poznania, [w:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 119–128.
Google Scholar

BORZYSZKOWSKI J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, „Turystyka Kulturowa”, 6, s. 4–16.
Google Scholar

BRUMM K., 2012, Fanoturystyka – kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasik, Poznań, ss. 84.
Google Scholar

BUDNER W., 2014, Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, www.klub-biegacza.pl/artykuly/29/imprezy_sportowe_prof_budner.pdf.
Google Scholar

FAULKNER B., 1993, Evaluating the Tourism Impact of Hallmark Events, Occasional Paper, 16, Bureau of Tourism Researche, Canberra, ss. 22.
Google Scholar

GETZ D., 2008, Event Tourism: Definition, Evolution, Research, „Tourism Management”, 29, s. 403–428.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1441-3523(98)70099-3

HADZIK A., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, AWF Katowice, ss. 131.
Google Scholar

HADZIK A., TOMIK R., RYŚNIK J., 2015, Międzynarodowe widowisko sportowe jako przykład produktu turystyki sportowej, [w:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 129–137.
Google Scholar

HINCH T., HIGHAM J., 2011, Sport Tourism Development, Channel View Publ. – XVIII, Bristol, Buffalo, Toronto, ss. 258.
Google Scholar

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, ss. 447.
Google Scholar

KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, „Folia Turistica”, 28, s. 67–90.
Google Scholar

KOZAK M., 2010, Wielkie imprezy sportowe – korzyść czy strata?, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(39), s. 48–69.
Google Scholar

KOZAK M., 2015, Analiza mechanizmu wielkiej imprezy sportowej, [w:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 18–27.
Google Scholar

LISZEWSKI S. (red.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 176.
Google Scholar

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 11–25.
Google Scholar

OTTEVANGER H.J., 2007, Sport Tourism: Factor of influence on sport events visit motivation, Master of Arts in European Tourism Management, Bournemouth University (UK) s. 7–28.
Google Scholar

PIECHOTA N., 2015, Zarys założeń metodologicznych badań nad wpływem wydarzeń sportowych i turystyki biznesowej na konkurencyjność miast, [w:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, M. Makowska-Iskierka (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 149–158.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-831-8.11

ROSE A. K., SPIEGEL M. M., 2011, Do mega sporting events promote international trade?, „SAIS Review of International Affairs”, 31, 1, Winter-Spring, s. 77–85.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/sais.2011.0000

SOBIERAJSKA K., 2015, Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę w Łodzi – przykład Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 – praca magisterska napisana pod kier. prof. B. Włodarczyka w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ.
Google Scholar

STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2015, Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 39–51.
Google Scholar

SZNAJDER A., 2015, Marketing sportu, PWE, Warszawa, ss. 310.
Google Scholar

ŚNIADEK J., 2013, Wpływ megaeventów sportowych na społeczność i gospodarkę kraju goszczącego, „Zeszyty Naukowe”, 26: Gospodarka turystyczna w XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, ss. 124.
Google Scholar

TUREK M., 2007, Wielkie imprezy sportowe i ich długoterminowy wpływ na turystykę, [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, M. Turek (red.), Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, ss. 42.
Google Scholar

WEED M., BULL CH., 2005, Sport tourism: participations, policy and providers, Butterword-Heinemann, Oxford.
Google Scholar

WŁODARCZYK B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, ROTWŁ, Łódź, ss. 188.
Google Scholar

WŁODARCZYK B. (red.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, ROTWŁ, Łódź, ss. 205.
Google Scholar

http://fotopolska.eu/stadiony; 10.06.2016.
Google Scholar

http://lodz.fotopolska.eu; 10.06.2016.
Google Scholar

http://myself.rogatek.pl; 10.06.2016.
Google Scholar

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/416277/znamy-wizualizacje-stadionu-orla-lodz; 10.06.2016.
Google Scholar

http://stadiony.net/stadiony/pol/stadion_lks_lodz; 10.06.2016.
Google Scholar

http://www.eventim.pl; 10.06.2016.
Google Scholar

http://www.fakt.pl/sport/pilka-nozna; 10.06.2016.
Google Scholar

https://www.youtube.com; 10.06.2016.
Google Scholar

www.atlasarena.pl; 10.06.2016.
Google Scholar

www.lodz.gazeta.pl; 10.06.2016.
Google Scholar

www.lodz.sport.pl; 10.06.2016.
Google Scholar

www.mmlodz.pl; 10.06.2016.
Google Scholar

www.mosir.lodz.pl; 10.06.2016.
Google Scholar

Published

2016-06-30

How to Cite

Włodarczyk, B. (2016). Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady. Turyzm/Tourism, 26(1), 51–62. https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>