Tourist product in experience economy

Authors

  • Andrzej Stasiak University of Łódź, Institute of Urban and Tourism Geography

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003

Keywords:

experience economy, modern tourism, tourist product, emotional product, holiday experience, augmented reality

Abstract

The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers’ emotions, impressions and experiences. Tourism has always been a particular “holiday experience industry”. In recent years, however, the importance of the conscious creation of emotional tourism products has become even greater; we may observe continuous efforts to multiply and intensify tourism experience. The key activities to achieve this goal include transforming tourism infrastructure into unique tourism attractions, enlarging traditional services/service packages by elements providing additional emotions and satisfaction, using modern technologies in order to add virtual entities to real tourism space (augmented reality), as well as to conveniently record tourism experience and share it with the public.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOGACZ T., 2012, Propozycje kulturowych doświadczeń w ofertach biur podróży i ich związek z nowym modelem konsumpcji, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
Google Scholar

BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81-94.
Google Scholar

DUDEK M., 2005, Las Vegas – w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i Hotelarstwo, 7, pp. 9-52.
Google Scholar

DUDEK M., 2006, Miasta-kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, 9, pp. 105-132.
Google Scholar

DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 269-282.
Google Scholar

FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, Turystyka i Hotelarstwo, 14, pp. 135-144.
Google Scholar

IDZIAK P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 219-237.
Google Scholar

IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (eds), Kultura i turystyka. Wspólna korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 259-268.
Google Scholar

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
Google Scholar

KONOPSKA B., 2012, Nowa koncepcja organizacji podróży na przykładzie map samochodowych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
Google Scholar

KOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, pp. 9–36.
Google Scholar

KRUCZEK Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 71–80.
Google Scholar

KRUCZEK Z., KUREK A., NOWACKI M., 2010, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków.
Google Scholar

LENIARTEK M.K., 2012, Muzeum jako „produkt planowanie postarzany”, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113–125.
Google Scholar

MACCANNELL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.
Google Scholar

MAKOWSKI G., 2003, Świątynia konsumpcji – geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.
Google Scholar

MARCISZEWSKA B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa, pp. 243.
Google Scholar

MIDDLETON V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

MIEDZIŃSKA I., SZABLIKOWSKA-MANYŚ M., 2004, Współczesne tendencje wykorzystania czasu wolnego. Rozważania i peregrynacje, [in:] M. Kazimierczak (ed.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, pp. 99-105.
Google Scholar

MIKOS von ROHRSCHEIDT A., 2011, Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu, [in:] Z. Kruczek (ed.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków.
Google Scholar

MILEWSKA M., 2008, Hotele sławne, dziwne, naj… na świecie, Turystyka i Hotelarstwo, 13, pp. 143-177.
Google Scholar

MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.
Google Scholar

NIKIEL S., ZAWADZKI T., 2008, Realizm a wirtualna rzeczywistość – wirtualna rekonstrukcja zabytków architektonicznych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
Google Scholar

NOWACKI M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, [in:] Z. Kruczek (ed.), Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa 14–15 października 2005 r., Proksenia, Kraków.
Google Scholar

NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 267-284.
Google Scholar

NOWACKI M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 11-28.
Google Scholar

PARDEL P., 2008, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Studia Informatica, 30, 1(82), pp. 35-64.
Google Scholar

PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 285-296.
Google Scholar

RITZER G., 2001, Cudowny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa.
Google Scholar

ROUBA R., 2002, The Ultimate Holiday Experience – zmiany i tendencje w światowym cruisingu, Turystyka i Hotelarstwo, 2, pp. 41-55.
Google Scholar

RYMARCZYK P., FEMIAK J., 2007, Obligatoryjny hedonizm jako źródło deformacji doświadczenia turystycznego, [in:] Z. Krawczyk, J. W. Sienkiewicz i E. Lewandowska-Tarasiuk (eds), Bariery kulturowe w turystyce, Almamer, Warszawa, pp. 163-174.
Google Scholar

RYMARCZYK P., 2006, Turystyka jako zwierciadło współczesnej kultury konsumpcyjnej, [in:] J. Kosiewicz, K. Obodyński (eds), Turystyka i rekreacja – wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 28–32.
Google Scholar

SYKTA I., 2012, Ekonomiczny kontekst turystyki kulturowej – szlakiem kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej w krajobrazie miast historycznych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
Google Scholar

WILCZYŃSKI Ł., 2011, Questing – nowy trend w turystyce, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 53-59.
Google Scholar

WIZA W., 2008, Muzea cyfrowe w przestrzeniach otwartych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
Google Scholar

http://nocrestauracji.pl (30.06.2013).
Google Scholar

http://nocrestauracji.pl (30.06.2013).
Google Scholar

http://opencaching.pl (30.06.2013).
Google Scholar

http://www.danslenoir.com (30.06.2013).
Google Scholar

http://www.geocaching.com (30.06.2013).
Google Scholar

http://www.geocaching.pl (30.06.2013).
Google Scholar

Downloads

Published

2013-06-30

How to Cite

Stasiak, A. (2013). Tourist product in experience economy. Turyzm/Tourism, 23(1), 27–35. https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003

Issue

Section

Articles