Tourism in National Parks – Conflict Areas

Authors

  • Andrzej Stasiak Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.7.2.01

Abstract

Artykuł jest próbą charakterystyki podstawowych sprzeczności pomiędzy ochronną a turystyczną funkcją parków narodowych. Wskazano też korzyści płynące z ruchu turystycznego na tych obszarach. Podsumowanie pracy stanowi krótki przegląd możliwości łagodzenia konfliktów na linii ochrona przyrody-turystyka.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baranowska-Janota M., Ptaszycka-Jackowska D., 1987, Plany zagospodarowania przestrzennego parków narodowych. Metody i zasady sporządzania, Inst. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
Google Scholar

Biderman A. W., 1992, Ośrodek Edukacyjny w Ojcowskim Parku Narodowym, „Parki Narodowe”, nr 4.
Google Scholar

Chmielewski T. J., 1994, Ekologiczne, społeczne i gospodarcze problemy funkcjonowania Kampinoskiego Parku Narodowego, „Kosmos”, t. 43.
Google Scholar

Chwistek K., Czarnota P., Loch J., 1994, Monitoring środowiska przyrodniczego Gorczańskiego Parku Narodowego na bazie siatki stałych powierzchni badawczych, „Przyroda Polska”, z. 3/4.
Google Scholar

Fabiszewski J., Jenik J., 1994, Wartości przyrodnicze i zagrożenia Karkonoskiego Parku Narodowego, „Kosmos”, t. 43.
Google Scholar

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

Lubczyński L., 1994, Parki narodowe w Polsce, „Kosmos”, t. 43.
Google Scholar

Lepko Z., 1994, Ku ekofilozofii, „Studia Philosophiae Christianae”, t. 30, nr 1.
Google Scholar

Mielnicka B., 1992, Problemy turystyczne górskich parków narodowych, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich”, z. 35.
Google Scholar

Myga-Piątek U., 1994, Edukacja w parkach narodowych, „Parki Narodowe”, nr 4.
Google Scholar

Opaschowski H. W., 1991, Ökologie von Freizeit und Tourismus, Freizeit-und Tourismus-studien, Bd 4, Leske + Budrich, Opladen.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-93751-3

Pawlaczyk P., 1993, Turystyka na obszarach chronionych: jak przekazywać turyście wiedzą przyrodniczą?, „Przegląd Przyrodniczy”, t. 4.
Google Scholar

Pisarski Z., 1993, Wybrane problemy zarządzania parkami narodowymi w różnych krajach europejskich, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 6.
Google Scholar

Pisarski Z., 1996, Przegląd problematyki użytkowania turystycznego Parku Narodowego Gór Stołowych w świetle wyników ankiet, Sympozjum Naukowe „Środowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych”, Kudowa Zdrój, 11-13.10.1996.
Google Scholar

Pisarski Z., Rakowski G., 1996, Koncepcja rozwoju turystyki w Transgranicznym Obszarze Chronionym (TOCh) „Beskidy Wschodnie", Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat Południowo-Wschodnich”, CEEW Krosno.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1985, Wykorzystywanie przyrodniczych obszarów chronionych przez turystykę – zasady podstawowe, [w:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji. Materiały konferencji naukowej, Poznań, 12.11.1982 r., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Seria: Monografie, nr 209.
Google Scholar

Rąkowski G., 1993, Koncepcja rozwoju turystyki na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, „Problemy Turystyki”, nr 4.
Google Scholar

Skolimowski H., 1993, O genezie i nadziejach filozofa ekologicznej, „Res Humanae”, nr 1.
Google Scholar

Zątek W., 1994, O potrzebie biomonitoringu w parkach narodowych, czyli o gromadzeniu danych na lemat faktów i zjawisk w przyrodzie, „Przyroda Polska”, z. 3/4.
Google Scholar

Published

1997-12-30

How to Cite

Stasiak, A. (1997). Tourism in National Parks – Conflict Areas. Turyzm/Tourism, 7(2), 5–24. https://doi.org/10.18778/0867-5856.7.2.01

Issue

Section

Articles