Zasady równomierności i ustawowości opodatkowania w Niemczech

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.02

Słowa kluczowe:

Niemcy, zasada równomierności opodatkowania, zasada ustawowości opodatkowania, zasada zdolności świadczenia, opodatkowanie zgodnie z ustawowym stanem faktycznym

Abstrakt

Zasady równomierności oraz ustawowości opodatkowania (ustawowego nakładania podatków) były w tradycji doktryny niemieckiej wyprowadzane z ustawowej definicji podatku w Ordynacji podatkowej. Współcześnie obie te zasady, zgodnie z orzecznictwem Federalnego Sądu Konstytucyjnego, wyprowadza się wprost z konstytucji. Ich uściśleniem i dopełnieniem są zasady opodatkowania według zdolności świadczenia oraz zgodnie z ustawowym stanem faktycznym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Arndt H.-W., Grundzüge des Allgemeinen Steuerrechts, München 1988.
Google Scholar

Arndt H.-W., Steuern, Sonderabgaben und Zwangsanleihen – Zur “Abgabenerfindungskompetenz” des Bundesgesetzgebers, Köln 1983.
Google Scholar

Banaszak B., Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych praw obywatelskich (RFN, Austria, Szwajcaria), Wrocław 1990.
Google Scholar

Birk D., § 3 AO, [w:] W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, Kommentar zu AO und FGO, Köln [zbiór wymiennokartkowy].
Google Scholar

Brinkmann J., Die Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung und formeller Gesetzesbegriff, Köln 1982.
Google Scholar

Dürig G., Art. 2 GG, [w:] T. Maunz, G. Dürig, R. Herzog, R. Scholz, GG-Kommentar, München [zbiór wymiennokartkowy].
Google Scholar

Dürig G., Rudolf W., Texte zur deutschen Verfassungsgeschichte, München 1979.
Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001.
Google Scholar

Hahn H., Die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und Tatbestandsmäßigkeit aus rechtsvergleichender Sicht, Berlin 1984.
Google Scholar

Henseler P., Begriffsmerkmale und Legitimation von Sonderabgaben, Baden-Baden 1984.
Google Scholar

Kempny S., Die Staatsfinanzierung nach der Paulskirchenverfassung. Eine Untersuchung des Finanz- und Steuerverfassungsrechts der Verfassung des deutschen Reiches vom 28. März 1849, Tübingen 2011.
Google Scholar

Kirchhof P., Der verfassungsrechtlicher Auftrag zur Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit, „Steuer und Wirtschaft” 1985.
Google Scholar

Kirchhof P., Die Finanzierung des Leistungsstaates, Die verfassungsrechtlichen Grenzen staatlicher Abgabenhoheit, Jura 1983.
Google Scholar

Kirchhof P., Staatliche Einnahmen, [w:] Handbuch des Staatsrechts, red. J. Isensee, P. Kirchhof, t. 4, Heidelberg 1990.
Google Scholar

Kirchhof P., Verfassungsrecht und öffentliches Einnahmesystem [w:] Staatsfinanzierung im Wandel, red. K.H. Hansmeyer, Berlin 1983.
Google Scholar

Kruse H.W., § 3 AO, [w:] K. Tipke, H.W. Kruse, AO, FGO Kommentar, Köln [zbiór wymiennokartkowy].
Google Scholar

Kruse H.W., Lehrbuch des Steuerrechts, Allgemeiner Teil, t. 1, München 1991.
Google Scholar

Lechelt R., Fallstudie – Verfassungsmäßigkeit der Hundesteuer, „Steuer und Studium” 1997, nr 3.
Google Scholar

Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht I, wydanie I, Leipzig 1895.
Google Scholar

Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht I, wydanie II, München–Leipzig 1914.
Google Scholar

Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht I, wydanie III, München–Leipzig 1924.
Google Scholar

Mirek I., Daniny publiczne w prawie niemieckim, Warszawa 1999.
Google Scholar

Mirek I., Pojęcie podatku w Niemczech – konstytucyjnoprawne, ustawowe, orzecznicze, doktrynalne, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2021, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.01.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.01.02

Papier H.-J., Der Bestimmtheitsgrundsatz, [w:] Steuerrecht und Verfassungsrecht, DStJG-Tagungsband 12, Köln 1989, https://www.dstjg.de/sites/default/files/anylink/5108863-9783504620127_0.pdf (dostęp: 27.07.2022).
Google Scholar

Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1776 (Der Wohlstand der Nationen), München 1990, https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00043218
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00043218

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa 1954.
Google Scholar

Tipke K., Steuerrechtsordnung, t. 1, Köln 1993.
Google Scholar

Tipke K., Lang J., Steuerrecht, Köln 1994.
Google Scholar

Vogel K., Walter H., Art. 105 GG, [w:] Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Heidelberg [zbiór wymiennokartkowy].
Google Scholar

Wagner A., Über soziale Finanz- und Steuerpolitik, [w:] Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, t. 4, Berlin 1891.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Mirek, I. (2023). Zasady równomierności i ustawowości opodatkowania w Niemczech. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 19–34. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.02

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics