Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki rozwoju małych miast województwa śląskiego i łódzkiego

Autor

  • Agnieszka Sobol Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, ul. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
  • Agnieszka Rzeńca Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.06

Słowa kluczowe:

partycypacja społeczna, budżet obywatelski, małe miasta

Abstrakt

Budżet partycypacyjny staje się coraz ważniejszym narzędziem polityki rozwoju polskich miast. Jest częścią debaty publicznej na temat roli mieszkańców w rozwoju lokalnym i budowania kapitału społecznego w samorządach lokalnych. W wymiarze aplikacyjnym budżet partycypacyjny pozwala na częściowe uspołecznienie polityki budżetowej jednostki terytorialnej. Ponadto pełni ważną rolę w edukacji obywatelskiej. Wzrost świadomości samostanowienia przez mieszkańców przynosi realne zmiany podnoszące jakość i komfort życia w mieście. Problemem badawczym, wokół którego koncentruje się treść artykułu jest diagnoza stanu rozwoju budżetów obywatelskich w małych miastach na przykładzie miast województwa śląskiego i województwa łódzkiego. Celem artykułu jest identyfikacja podejmowanych inicjatyw procesu budżetowania obywatelskiego oraz określenie ich zakresu przedmiotowego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bovaird T., Löffler E., 2003, Understanding Public Management and Governance, [w:] Bovaird T., Löffler E. (red.), Public Management and Governance, Routledge, London – New York.
Google Scholar

Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A., 2007, Budowanie potencjału społeczności lokalnej, [w:] Kazimierczak T. (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Google Scholar

GUS, 2015, Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej, raport, Warszawa, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf (dostęp: 20.09.2017).
Google Scholar

Hajer M., Wagenaar H. (red.), 2004, Deliberative policy analysis. Understanding governance in the network society, Cambridge University Press, Cambridge.
Google Scholar

Haughton G., Hunter C., 1994, Sustainable cities, Cromwell Press Ltd., Melksham Wiltshire.
Google Scholar

Jastrzębska E., 2015, Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania rozwoju miasta, [w:] Kudłacz T., Lityński P. (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów –uwarunkowania i kierunki, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 161, Warszawa.
Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M., 2015, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Linders D., 2012, From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media, „Government Information Quarterly”, 29 (4): 446–454.
Google Scholar

Portal Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP, https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1/ (dostęp: 15.09.2017).
Google Scholar

Portal Sejmu RP, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2F3E1A7FE6AD7A70C12581D700511502 (dostęp: 28.12.2017).
Google Scholar

Rzeńca A., Wojech W., 2017, Zrównoważony rozwój miast. Perspektywa władz lokalnych i mieszkańców – przykład Łodzi, [w:] Sadowski R.F., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa: 555–566. DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2017.2
Google Scholar

Sagan I., 2017, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Schumacher E.F., 1974, Small is beautiful: a study of economics as if people mattered, Abacus, London.
Google Scholar

Sobol A., 2017, Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego, [w:] Kos B. (red.), „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe, 316, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Sobol A., Krakowiak-Drzewiecka M., Dobosiewicz R., 2017, Wpływ partycypacji obywatelskiej na zrównoważony rozwój – przykład miasta Zabrze, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 104.
Google Scholar

Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Wampler B., 2007, A guide to participatory budgeting, [w:] Shah A. (red.), Participatory budgeting, The World Bank Washington.
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U., 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U., poz. 301, z późn. zm.).
Google Scholar

Urząd Miejski w Bieruniu, http://www.bierun.pl/informator_mieszkanca_bierunia/BUDZET_PARTYCYPACYJNY.html (dostęp: 10.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Blachowni, http://www.blachownia.pl/article/budzet_obywatelskii (dostęp: 18.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Błaszkach, https://www.blaszki.pl/blaszkowski-budzet-obywatelski/ (dostęp: 20.11.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Drzewicy, http://www.drzewica.pl/content/budżet-obywatelski-drzewicy-2017 (dostęp: 10.11.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Głownie, https://www.glowno.pl/2699,budzet-obywatelski-miasta-glo-wna-wyniki-glosowania.html (dostęp: 15.11.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Koluszkach, http://koluszki.pl/category/budzet-obywatelski/ (dostęp: 15.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, https://budzet.konstantynow.pl/ (dostęp: 25.11.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Lędzinach, http://ledziny.pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018.html (dostęp: 18.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Łazach, http://nowe.lazy.pl/bud-et-obywatelski-na-2018-rok (dostęp: 18.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Ogrodzieńcu, http://www.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/4994 (dostęp: 05.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Ozorkowie, http://www.ozorkow.net/tag/budzet-obywatelski/ (dostęp: 15.11.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Pyskowicach, http://www.pyskowice.pl/budzetobywatelski (dostęp: 05.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Rawie Mazowieckiej, http://www.rawamazowiecka.pl/2214/budzet-obywatelski (dostęp: 11.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Strumieniu, http://www.strumien.pl/news/fundusz-solecki-2018r. (dostęp: 05.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Toszku, https://toszek.budzet-obywatelski.org/ (dostęp: 05.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Ustroniu, https://budzetobywatelski.ustron.pl/ (dostęp: 18.12.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Wieruszowie, http://www.kopia.wieruszow.pl/aktualnosci/3399-w-2017-roku-nie-bedzie-budzetu-obywatelskiego-w-gminie-wieruszow (dostęp: 22.11.2017).
Google Scholar

Urząd Miejski w Wiśle, http://bip.wisla.pl/budzet-obywatelski-na-rok-2018 (dostęp: 18.12.2017).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Sobol, A., & Rzeńca, A. (2018). Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki rozwoju małych miast województwa śląskiego i łódzkiego. Space – Society – Economy, (24), 91-104. https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.06