Tomasz Gackowski, Marcin Łączyński, red., (2009) "Metody badania wizerunku w mediach". Warszawa: CeDeWu

Autor

  • Anna Kacperczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.09

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Kacperczyk - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

Anna Kacperczyk, dr, socjolog, adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Członek zespołu redakcyjnego „Qualitative Sociology Review” oraz „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału PTS. Za książkę „Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej” (2006) otrzymała w 2008 roku Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Zainteresowania naukowe: metodologia badań społecznych, teoria ugruntowana, badania jakościowe, symboliczny interakcjonizm.

Bibliografia

Berelson Bernard (1952) Content Analysis in Communication Research. Glencoe: The Free Press.
Google Scholar

Budzyński Wojciech (2002) Zarządzanie wizerunkiem firmy. Warszawa: OW OW SGH.
Google Scholar

Davis Anthony (2007) Public Relations. Przełożył Grzegorz Dąbkowski. Warszawa: PWE WE.
Google Scholar

Gackowski Tomasz, Łączyński Marcin, red., (2009) Metody badania wizerunku w mediach. Warszawa: CeDeWu.
Google Scholar

Kisielewski Stefan (1988) Rzeczy najmniejsze. Kraków: Michalineum.
Google Scholar

Lisowska-Magdziarz Małgorzata (2004) Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1. Kraków: Uniwersytet Jagielloński: Nieruchomości i Finanse.
Google Scholar

Lisowska-Magdziarz Małgorzata (2006) Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Mrozowski Maciej (2001) Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA RA-JR.
Google Scholar

Neuendorf Kimberly A. (2002) The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Pisarek Walery (2001) Słowa sztandarowe czytelników różnych gazet i czasopism. „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 7–18.
Google Scholar

Pisarek Walery red., (2006) Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Kacperczyk, A. (2012). Tomasz Gackowski, Marcin Łączyński, red., (2009) "Metody badania wizerunku w mediach". Warszawa: CeDeWu. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 188–203. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.09

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>