Partycypacja dzieci w badaniach społecznych wprowadzenie do zagadnienia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.74.05

Słowa kluczowe:

partycypacja dzieci w badaniach, sprawstwo, dziecko jako aktywny aktor społeczny, badania dzieci, badania z dziećmi, formy partycypacji, narzędzia partycypacyjne, childhood studies, nowa socjologia dzieciństwa

Abstrakt

Perspektywa childhood studies istnieje w nauce od lat 90. Obecnie uznawana jest za paradygmat. Artykuł dotyczy jednego z założeń tej orientacji teoretycznej – partycypacji dzieci w badaniach. Analiza pojęcia uwzględnia zarówno pozytywne, jak i krytyczne głosy pojawiające się w literaturze przedmiotu. Tekst zawiera analizę głównych założeń childhood studies oraz ich powiązania z partycypacyjnym podejściem do badań. Ponadto prezentuje rodzaje partycypacyjnych badań z dziećmi z uwzględnieniem stopnia uczestnictwa. Artykuł zawiera liczne przykłady zarówno przeprowadzonych badań, jak i konkretnych technik.

Bibliografia

Arczewska M. (2017), Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Nomos, Kraków.
Google Scholar

Ariès P. (2010), Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u, transl. M. Ochab, Aletheia, Warszawa.
Google Scholar

Barker J., Weller S. (2003), “Is it fun?” developing children centred research methods, “International Journal of Sociology and Social Policy”, vol. 23(1/2), pp. 33–58.
Google Scholar

Broström S. (2012), Children’s participation in research, “International Journal of Early Years Education”, no. 20(3), pp. 257–269.
Google Scholar

Brzozowska-Brywczyńska M. (2014), Dziecięce obywatelstwo: Kilka refleksji na marginesie idei dziecięcej partycypacji, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, no. 49, pp. 11–27.
Google Scholar

Burke C. (2005), “Play in focus”: children researching their own spaces and places for play, “Children, Youth and Environments”, vol. 15(1), University of Cincinnati, https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.15.1.0027
Google Scholar

Cahill C. (2004), Defying gravity? Raising consciousness through collective research, “Children’s Geographies”, vol. 2(2), pp. 273–286.
Google Scholar

Cahill C. (2007), Including excluded perspectives in participatory action research, “Design Studies”, vol. 28(3), pp. 325–340.
Google Scholar

Christensen P., Prout A. (2002), Working with ethical symmetry, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 9(4), pp. 477–497.
Google Scholar

Christensen P., James A. (eds.) (2017), Research with Children. Perspectives and practices, 3rd ed., Routledge, London.
Google Scholar

Clark A. (2008), How to listen to very young children: the mosaic approach, “Child Care in Practice”, vol. 7(4), pp. 333–341.
Google Scholar

Clark J. (2004), Participatory research with children and young people: philosophy, possibilities and perils, “Action Research Expeditions”, no. 4, pp. 1–18.
Google Scholar

Coyne I. (1998), Researching children: some methodological and ethical considerations, “Journal of Clinical Nursing”, vol. 7(5), pp. 409–416.
Google Scholar

Coyne I., Carter B. (eds.) (2018), Being Participatory: Researching with children and young people. Co-constructing knowledge using creative techniques, Springer International Publishing, Switzerland.
Google Scholar

Coyne I., Hallström I., Söderbäck M. (2016), Reframing the focus from a family-centred to a child-centred care approach for children’s healthcare, “Journal of Child Health Care”, vol. 20(4), pp. 494–502.
Google Scholar

De Koning K., Martin M. (1996), Participatory Research in Health: Issues and experiences, NPPHCN, Johannesburg.
Google Scholar

Esser F., Baader M.S., Betz T., Hungerland B. (2016), Reconceptualising Agency and Childhood: New perspectives in childhood studies, Routledge, London.
Google Scholar

Fatyga B. (ed.) (2004), “Biała księga” młodzieży polskiej: diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
Google Scholar

Fuchs S. (2001), Beyond agency, “Sociological Theory”, vol. 19(1), pp. 24–40.
Google Scholar

Gallacher L.-A., Gallagher M. (2008), Methodological immaturity in childhood research?, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 15(4), pp. 499–516.
Google Scholar

Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, transl. S. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań.
Google Scholar

Greenfield C. (2004), Transcript: “can run, play on bikes, jump on the zoom slide, and play on the swings”; exploring the value of outdoor play, “Australian Journal of Early Childhood”, vol. 29(2), pp. 1–5.
Google Scholar

Grover S. (2004), Why won’t they listen to us? On giving power and voice to children, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 11(1), pp. 81–93.
Google Scholar

Hammersley M. (2017), Childhood Studies: a sustainable paradigm?, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 24(1), pp. 113–127.
Google Scholar

Hart R.A. (1997), Children’s Participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care, Earthscan, London.
Google Scholar

Holland S., Renold E., Ross N.J., Hillman A. (2010), Power, agency and participatory agendas: a critical exploration of young people’s engagement in participative qualitative research, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 17(3), pp. 360–375.
Google Scholar

Hood S., Kelley P., Mayall B. (1996), Children as research subjects: a risky enterprise, “Child & Society”, vol. 10(2), pp. 117–129.
Google Scholar

Horgan D. (2017), Child participatory research methods: attempts to go “deeper”, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 24(2), pp. 245–259.
Google Scholar

Horgan D., Forde C., Martin S., Parkes A. (2017), Children’s participation: moving from the performative to the social, “Children’s Geographies”, vol. 15(3).
Google Scholar

James A., Prout A. (1997), Constructing and Reconstructing Childhood, Routledge, London.
Google Scholar

Kellett M. (2005), Children as active researchers: a new research paradigm for the 21st century?, “NCRM Methods Review Papers”, no. 003.
Google Scholar

Malaguzzi L. (1993), For an education based on relationships, “Young Children”, vol. 49(1), pp. 9–13.
Google Scholar

Mason J., Bolzan N. (2010), Questioning understandings of children’s participation: applying a cross-cultural lens, [in:] B. Percy-Smith, N. Thomas (eds.), A Handbook of Children and Young People’s Participation: Perspectives from theory to practice, Routledge, London, pp. 11–23.
Google Scholar

Matthews G.B. (1996), The Philosophy of Childhood, Harvard University Press, Cambridge.
Google Scholar

Mayall B. (2008), Conversations with children. Working with generational issues, [in:] P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children. Perspectives and practices, Routledge, Abingdon–New York.
Google Scholar

Mayall B. (2013), A History of the Sociology of Childhood, UCL Institute of Education Press, London.
Google Scholar

Morrison F., Cree V., Ruch G., Winter K.M., Hadfield M., Hallett S. (2019), Containment: exploring the concept of agency in children’s statutory encounters with social workers, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 26(1), pp. 98–112.
Google Scholar

Morrow V., Richards M. (1996), The ethics of social research with children: an overview, “Children & Society”, vol. 10(2), pp. 90–105.
Google Scholar

O’Kane C. (2000), The development of participatory techniques facilitiating children’s views about the decisions which affect them, [in:] P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children: Perspectives and practices, Falmer Press, London, pp. 136–159.
Google Scholar

Prout A., James A. (1990), Constructing and Reconstructing Childhood: New directions in the sociological study of childhood, Falmer Press, New York.
Google Scholar

Punch S. (2002), Research with children: the same or different from research with adults?, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 9(3), pp. 321–341.
Google Scholar

Qvortrup J. (1993), Societal position of childhood: the international project Childhood as a Social Phenomenon, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 1(2), pp. 119–124.
Google Scholar

Qvortrup J. (1997), A voice for children in statistical and social accounting: a plea for children’s right to be heard, [in:] A. James, A. Prout (eds.), Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary issues in the sociological studies of childhood, Falmer, London.
Google Scholar

Qvortrup J. (2007), Editorial: a reminder, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 14(4), pp. 395–400.
Google Scholar

Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (2018a), Dzieci i zdrowie: wstęp do childhood studies: książka dla dzieci, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (2018b), Dzieci i zdrowie: wstęp do childhood studies, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (2019), Zespół Turnera: głosy i doświadczenia: książka dla dzieci, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Raffety E.L. (2015), Minimizing social distance: participatory research with children, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 22(3), pp. 409–422.
Google Scholar

Rose N.S. (1999), Governing The Soul: The shaping of the private self, Free Association Books, London.
Google Scholar

Sargeant J., Harcourt D. (2012), Doing Ethical Research with Children, McGraw-Hill Education, Maidenhead.
Google Scholar

Sinclair R. (2004), Participation in practice: making it meaningful, effective and sustainable, “Children & Society”, vol. 18(2), pp. 106–118.
Google Scholar

Spyrou S. (2016), Researching children’s silences: exploring the fullness of voice in childhood research, “Childhood: A Global Journal of Child Research”, vol. 23(1), pp. 7–21.
Google Scholar

Thomas N. (2017), Turning the tables. Children as researchers, [in:] P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children. Perspectives and practices, 3rd ed., Routledge, London.
Google Scholar

Tisdall E.K.M., Punch S. (2012), Not so “new”? Looking critically at childhood studies, “Children’s Geographies”, vol. 10(3), pp. 249–264, https://doi.org/10.1080/14733285.2012.693376
Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska W. (2014), Dzieci i młodzież w Unii Europejskiej – dyskryminowana generacja?, “Przegląd Socjologiczny”, vol. LXIII(2), pp. 125–141.
Google Scholar

Water T. (2018), Ethical issues in participatory research with children and young people, [in:] I. Coyne, B. Carter (eds.), Being Participatory: Researching with children and young people co-constructing knowledge using creative techniques, Springer International Publishing, Switzerland.
Google Scholar

Weller S. (2006), Tuning‐in to teenagers! Using radio phone‐in discussions in research with young people, “International Journal of Social Research Methodology”, vol. 9(4), pp. 303–315.
Google Scholar

Wilkinson C., Wilkinson S. (2018), Principles of participatory research, [in:] I. Coyne, B. Carter (eds.), Being Participatory: Researching with children and young people co-constructing knowledge using creative techniques, Springer International Publishing, Switzerland.
Google Scholar

Zalewska-Królak A. (2019), Badania dzieci. Trudności oraz wskazówki pomagające je przezwyciężyć, “Ogrody Nauk i Sztuk”, no. 9, pp. 63–74.
Google Scholar

http://childhoods.uw.edu.pl/ (accessed 5.07.2019).
Google Scholar

http://nuffieldbioethics.org/project/children-research (accessed 10.07.2019).
Google Scholar

http://nuffieldbioethics.org/report/children-and-clinical-research-ethical-issues/whats-differentabout-research-with-children-and-young (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

http://nuffieldbioethics.org/report/children-and-clinical-research-ethical-issues/inviting-childrenand-young-people-to-take-part (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

http://participatesdgs.org/?s=digital+storytelling (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

http://wels.open.ac.uk/research/childrens-research-centre (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

http://www.new-urbanism-india.com/map-my-community.php (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=en (accessed 15.09.2020).
Google Scholar

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f3c50b2-6a24-465e-b8d1-74dcac7f8c42/language-en/format-PDF/source-search (accessed 15.09.2020).
Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/szukaj/partycypacja.html (accessed 20.07.2019).
Google Scholar

https://www.gov.pl/web/edukacja/praca-mlodziez-raport (accessed 1.09.2020).
Google Scholar

https://www.lacittadeibambini.org/en/ (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

https://www.lacittadeibambini.org/en/ (accessed 20.07.2019).
Google Scholar

https://www.lacittadeibambini.org/en/international-network/ (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

https://www.lacittadeibambini.org/en/project/ (accessed 15.09.2019).
Google Scholar

https://www.uclan.ac.uk/research/explore/groups/centre_young_people_participation.php (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=6yaKwLG_vlE (accessed 10.07.2019).
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=6yaKwLG_vlE (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=vFxt5nLen1w (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=Wx4CbfpzFGA&feature=youtu.be (accessed 16.07.2019).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Zalewska-Królak, A. (2020). Partycypacja dzieci w badaniach społecznych wprowadzenie do zagadnienia . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (74), 75-93. https://doi.org/10.18778/0208-600X.74.05