“Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora

Autor

  • Sławomir Buryła Professor, University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Chair of Editing and Stylistics, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa https://orcid.org/0000-0001-9838-0467

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.10

Słowa kluczowe:

Leopold Buczkowski, dziennik, nowe wydanie, II wojna światowa

Abstrakt

Artykuł traktuje o Dzienniku wojennym Leopolda Buczkowskiego. Chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące genezy tego tekstu, kolejnych faz jego powstawania. Jest to trudne zadanie, gdyż nie dysponujemy pierwotna wersją dzieła. Brak pierwotnej wersji utrudnia też badanie tzw. sfery materialnej dziennika. Możemy ja zrekonstruować tylko na podstawie zachowanej wersji rękopiśmienniczej. Autor artykułu (z pozycji problemów edytorskich i filologicznych) omawia też Dziennik wojenny na tle innych wczesnych utworów Buczkowskiego (WertepyCzarny potok, zbiór kilkudziesięciu wierszy). Wskazuje na potrzebę nowego wydania Dziennika wojennego oraz na błędy popełnione w istniejącym wydaniu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Sławomir Buryła - Professor, University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Chair of Editing and Stylistics, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Sławomir Buryła, profesor na Wydziale Polonistyki UW, w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki. Zajmuje się współczesną literaturą polską, a zwłaszcza prozą wojny i okupacji, Holocaustu oraz edytorstwem i kulturą popularną. Ostatnio wydał: Rozrachunki z wojną (IBL PAN, Warszawa 2017) oraz Wojna i okolice (IBL PAN, Warszawa 2018).

Bibliografia

Biasi de Pierre-Marc, Genetyka tekstów, trans. Filip Kwiatek, Maria Prussak, IBL, Warsaw 2015.
Google Scholar

Błażejewski Tadeusz, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1991.
Google Scholar

Bojarska Katarzyna, Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman, IBL, Warsaw 2012.
Google Scholar

Buczkowski Leopold, Dziennik wojenny, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001.
Google Scholar

Buczkowski Leopold, Proza żywa, Pomorze, Bydgoszcz 1986.
Google Scholar

Buczkowski Leopold, “Wiersze”, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Przegląd Artystyczno-Literacki 1998, issue 10, p. 69–73.
Google Scholar

Buczkowski Leopold, “Wiersze”, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Regiony 2000, issue 2/4, p. 29–34.
Google Scholar

Buczkowski Leopold, “Wiersze”, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Twórczość 1999, issue2, p. 3–4.
Google Scholar

Buczkowski Leopold, Wszystko jest dialogiem, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warsaw 1984.
Google Scholar

Buczkowski Leopold, Trziszka Zygmunt, Żywe dialogi, Pomorze, Bydgoszcz 1989.
Google Scholar

Buryła Sławomir, “Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego. Rekonesans”, Pamiętnik Literacki 2008, col. 2, p. 167–189.
Google Scholar

Buryła Sławomir, “Między ‘Wertepami’ a ‘Czarnym potokiem’. Wybrane zagadnienia ewolucji prozy Leopold Buczkowskiego”, Teksty Drugie 2001, col. 2, pp. 265–273.
Google Scholar

Buryła Sławomir, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Universitas, Krakow 2003.
Google Scholar

Górski Konrad, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.
Google Scholar

Gruchała Janusz, “Wirtualny wydawca i użytkownik edycji elektronicznej”, in: Europejski kanon literacki, Elżbieta Wichrowska (ed.), Wydawnictwo UW, Warsaw 2012.
Google Scholar

Indyk Maria, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego, Ossolineum, Wrocław 1987.
Google Scholar

Konteksty 2015, issue 3 [themed issue devoted to the works of Leopold Buczkowski].
Google Scholar

Nycz Ryszard, Sylwy współczesne. Problemy konstrukcji tekstu, Ossolineum, Wrocław 1984.
Google Scholar

Nycz Ryszard, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL, Warsaw 1993.
Google Scholar

Owczarek Bogdan, Poetyka powieści niefabularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1999.
Google Scholar

Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946, Bogusław Paź (ed.), Wydawnictwo UWr, Wrocław 2011.
Google Scholar

Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwo UW, Warsaw 2011.
Google Scholar

Skrabek Dawid, Traumatyczna tkanka sztuki (typescript of doctoral dissertation, UJ).
Google Scholar

Staroń Justyna, Listy Leopolda Buczkowskiego do żony Marii – próba edycji (typescript of master’s thesis, KUL).
Google Scholar

“Znakiem tego, dialogizujemy dalej”, Sławowmir Buryła, Zygmunt Trziszka (eds.), Regiony 1998, issue 1/3, pp. 89–102.
Google Scholar

…zimą bywa się pisarzem. O Leopoldzie Buczkowskim, Sławomir Buryła, Agnieszka Karpowicz, Radosław Sioma (eds.), Universitas, Krakow 2008.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Buryła, S. (2019). “Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 183–200. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.10