Lager – literature – zones of silence

Autor

  • Sławomir Buryła Professor; Chair of Contemporary Literature and Literary Theory, Institute of Polish Studies and Speech-Language Pathology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 10-725 Olsztyn, 1 Kurt Obitz St.

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.46.03

Słowa kluczowe:

Lager, Polish lager prose, zones of silence

Abstrakt

The article reconstructs the most important issues on the map of Polish lager prose, those that are ignored, inconvenient for readers or authors, and sometimes for both. The author of the essay also presents the zones of silence that resulted not from the threat of violation of social taboos and political prohibitions, but from the negligence of researchers. They characterize the most important tasks faced by scholars of Polish lager prose.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Agamben Giorgio, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), trans. S. Królak, Sic!, Warsaw 2008.
Google Scholar

Agamben Giorgio, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, trans. S. Królak, Prószyński i S-ka, Warsaw 2008.
Google Scholar

Ankersmit Frank, “Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia”, trans. E. Domańska, in: ibid., Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Krakow 2004,pp. 403–426.
Google Scholar

Ben-Naftali Oma, Tuval Yogev, “Punishing international crimes committed by the persecuted. The kapo trials in Israel (1950s-1960s)”, Journal of International Criminal Justice 2006 (March), pp. 128–178.
Google Scholar

Besançon Alain, Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, trans. J. Guze, Czytelnik, Warsaw 2000.
Google Scholar

Bojarska Katarzyna, “Sztuka, która krzywdzi? Granice gestu krytycznego wobec bolesnej pamięci (a cenzura)”, Konteksty 2013, issue 3, p. 116–124.
Google Scholar

Bojarska Katarzyna, Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman, IBL PAN, Warsaw 2012.
Google Scholar

Borowski Tadeusz, “Muzyka w Herzenburgu” in: ibid., Proza 2, S. Buryła (ed.), Wydawnictwo Literackie, Krakow 2004, p. 224–247.
Google Scholar

Borwicz Michał Maksymilian, Uniwersytet zbirów, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, Krakow 1946.
Google Scholar

Brot Rivka, “The Gray Zone of Collaboration and the Israeli Courtroom”, in: Jewish Honor Courts: Revenge, Retribution, and Reconciliation in Europe and Israel after the Holocaust, JockuschLaura, Finder N. Gabriel (eds.), Wayne State University Press 2015, pp. 327–360.
Google Scholar

Browning R. Christopher, Pamięć przetrwania. Nazistowski obóz pracy oczami więźniów, trans. H. Postuła-Lewicka, Czarne, Wołowiec 2013.
Google Scholar

Brycht Andrzej, “Wycieczka: Auschwitz – Birkenau” in: ibid., Dancing w kwaterze Hitlera, PAX, Warsaw 1967, pp. 5–78.
Google Scholar

Brycht Andrzej, “Zmienna ogniskowa” in: ibid., Opowieści z tranzytu, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.
Google Scholar

Budrowska Kamila, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
Google Scholar

Buryła Sławomir, Tematy (nie)opisane, Universitas, Krakow 2013.
Google Scholar

Buryła Sławomir, Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holocaustu, Universitas, Krakow 2016.
Google Scholar

Burzyńska R. Anna, “Wobec historii” in: ibid., Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka, Księgarnia Akademicka, Krakow 2011, pp. 229–278.
Google Scholar

Buser Verena, “Karl Demerer – przywódca elity obozowej w Blechhammer” in: Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939–1945), M. Grądzka-Rejakand A. Namysło (eds.) (being printed).
Google Scholar

Chamayou Grégoire, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku, trans. J. Bodzińska, K.Thiel-Jańczuk, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2012.
Google Scholar

Chmielewska Katarzyna, “Mamy bombę i nie zawahamy się jej zakopać”, in: Zagłada w „Medalionach”. Tekst i konteksty, T. Żukowski (ed.), IBL PAN, Warsaw 2016, pp. 93–124.
Google Scholar

Chruścielski Piotr, “Ze Stutthofu do Stutthofu. Studium przypadku Paula W.”, «mieszkańca gminy Stutthof, więźnia nr 97431»”, Zeszyty Muzeum Stutthof 2016, issue 4, pp. 31–59.
Google Scholar

Connell Raewyn W.. Gender and Power Society, the Person, and Sexual Politics, Allen & Unwin, Stanford 1987.
Google Scholar

Connerton Paul, “Pamięć społeczna” in: ibid., Jak społeczeństwa pamiętają, trans. M. Napiórkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2012.
Google Scholar

Czaja Dariusz, Lekcje ciemności, Czarne, Wołowiec 2009.
Google Scholar

Czerski Alexander, Nieśmiertelni. Powieść, Wydawnictwo Massadah, Tel Aviv 1964.
Google Scholar

Dauksza Agnieszka, “Przenajświętsza Materia. O kolekcjonerstwie i zbieractwie w pisarstwie Kornela Filipowicza”, Teksty Drugie 2012, issue 4, pp. 267–282.
Google Scholar

Drewnowski Tadeusz, “Prowokacje B.”, Miesięcznik Literacki 1966, issue 3, pp. 51–54.
Google Scholar

Filipkowski Piotr, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Funna, Wrocław 2010.
Google Scholar

Filipkowski Piotr, “O (nie)możliwym nonkonformizmie w instytucji totalnej. Od doświadczenia obozowego do teorii socjologicznej (i z powrotem)”, Stan Rzeczy 2015, issue 2, p. 97–126.
Google Scholar

Gajewska Agnieszka, “Zagłada w kosmosie” in: tejże, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, pp. 165–214.
Google Scholar

Gładysz Antoni, Obóz śmierci, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1962.
Google Scholar

Górnicki Gerard, “Ucieczka z Himmelkommando”, in: ibid., Portret kota, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1961, pp. 93–107.
Google Scholar

Gross Tomasz Jan, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Znak, Krakow 2011.
Google Scholar

Heger Heinz, Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939–1945, trans. A. Roseau, ŻIH, Warsaw 2016.
Google Scholar

Jagoda Zenon, Kłodziński Stanisław, Masłowski Jan, Oświęcim nieznany, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1981.
Google Scholar

Janion Maria, “Zagadka Zofii Kossak-Szczuckiej” in: Porzucić etyczną arogancję. Ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, B. Polak, T. Polak (eds.),Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, pp. 55–70.
Google Scholar

Januszkiewicz Michał, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
Google Scholar

Justa Krystyna, Z bagna i kamieni, „Książka” Spółdzielnia Wydawnicza, Warsaw 1948.
Google Scholar

Kamiński Andrzej Józef, Koszmar niewolnictwa, Obozy koncentracyjne od 1896 do dziś. Analiza, trans. H. Zarychta and the author, Przedświt, Warsaw 1990.
Google Scholar

Karwowska Bożena, “Womens Luxury Items in Concetration Camps” in: Women and the Holocaust New Perspectives and Challenges, A. Petö, L. Hecht, K. Krasuska (eds.), IBL PAN, Warsaw2015, pp. 64–76.
Google Scholar

Karwowska Bożena, Introduction to: Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Universitas, Krakow 2009, pp. 5–13.
Google Scholar

Kaźmierczak Marek, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
Google Scholar

Kępiński Antoni, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1994.
Google Scholar

Kompisch Kathrin, Sprawczynie, trans. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzyska, Prószyński i S-ka, Warsaw 2012.
Google Scholar

Kossak Zofia, Z otchłani. Wspomnienia z lagru, Wydawnictwo Księgarni Wł. Nagłowskiego, Częstochowa–Warsaw 1946.
Google Scholar

Kowalczyk Izabela, Podróż w przeszłość. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, SWPS, Warsaw 2010.
Google Scholar

Krupa Bartłomiej, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego, Universitas, Krakow 2006.
Google Scholar

Krupiński Piotr, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
Google Scholar

Krupiński Piotr, „Dlaczego gęsi krzyczały”? Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, IBL PAN, Warsaw 2016.
Google Scholar

Krzyżanowski R. Jerzy, “O pisarstwie A. B.”, Kultura (Paris) 1967, issue 3, pp. 135–138.
Google Scholar

Kucia Marek, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Universitas, Krakow 2005.
Google Scholar

Kulesza Dariusz, “Ciało ludzkie w polskiej literaturze obozowej” in: ibid., W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety, Wydawnictwo Alter Studio, Białystok 2015, pp. 137–151.
Google Scholar

Kulesza Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948, Trans Humana, Białystok 2006.
Google Scholar

Kummer Kazimierz, “Bal” in: ibid., Namiętności, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk–Bydgoszcz 1972.
Google Scholar

Kuwałek Robert, Obóz zagłady w Bełżcu, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2010.
Google Scholar

Langer L. Lawrence, Świadectwa Zagłady w rumowisku pamięci, trans. M. Szuster, ŻIH, Warsaw 2015.
Google Scholar

Levi Primo, Pogrążeni i ocaleni, trans. S. Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2007.
Google Scholar

Liszka Katarzyna, “Agamben. Czy możliwe jest «wyjście z obozu»?” in: ibid., Etyka i pamięć o Zagładzie, IBL PAN, Warsaw 2016, pp. 86–119.
Google Scholar

Łysak Tomasz, “Formatowanie świadectwa” in: ibid., Od kroniki do filmu postraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, IBL PAN, Warsaw 2016.
Google Scholar

Majchrowski Zbigniew, “«Po co to całe okrucieństwo»?” in: I. Iredyński, Kreacja. Dramaty, IBL PAN, Warsaw 2014, pp. 7–30.
Google Scholar

Mikołajek Tadeusz, “Dom” in: ibid., Ślepe gwiazdy, Ossolineum, Wrocław 1976, pp. 712–728.
Google Scholar

Mizerkiewicz Tomasz, “Doświadczenie i komizm – o literaturze wojenno-okupacyjnej” in: ibid., Nić śmiesznego. Studia o komizmie o literaturze polskiej XX i XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, pp. 103–135.
Google Scholar

Mojsak Kajetan, Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945–1968, IBL PAN, Warsaw 2014.
Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.
Google Scholar

Niziołek Grzegorz, Polski teatr Zagłady, Krytyka Polityczna, Warsaw 2013.
Google Scholar

Odojewski Włodzimierz, “Syzyf, czyli bliski bogom” in: ibid., Kwarantanna, Czytelnik, Warsaw 2009.
Google Scholar

Orzeł Wargskog Olga, “Granice godności. Granice literatury” in: Porzucić etyczną arogancję. Ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, B. A. Polak,T. Polak (eds.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, pp. 31–54.
Google Scholar

Ostrowska Joanna, Afterword to: Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939–1945, trans. A. Roseau, ŻIH, Warsaw 2016,pp. 130–149.
Google Scholar

Ostrowska Joanna, “Zapomniane ofiary nazizmu – figura prostytutki obozowej i jej wyparcie w dyskursie poholokaustowym” in: Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, P. Trojański (ed.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, pp. 285–292.
Google Scholar

Ostrowski Marek, Literatura obozowa w jej funkcji „oral history” a propaganda PRL, Primum Verbum, Łódź 2013, pp. 195–198.
Google Scholar

Piętka Bohdan, “Więźniowie z różowym trójkątem w KL Auschwitz”, Dzieje Najnowsze 2014, issue 2, pp. 25–53.
Google Scholar

Prenninger Alexander, Zapomniane ofiary: „Kryminaliści“ i „asocjalni“ więźniowie w społeczności obozu w Mauthausen. Materials from a conference entitled Nazi German Concentration Camps.New research projects and challenges in Poland and Austria. Vienna, 26–27 September 2016.
Google Scholar

Ratajczak Józef, “Cień trwa, cień drzew” in: ibid., Trawa. Opowiadania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1971, pp. 166–191.
Google Scholar

Rosenbaum Ron, Wyjaśnianie Hitlera. W poszukiwaniu źródeł zła, trans. A. Siewior-Kuś, Prószyński i S-ka, Warsaw 2001.
Google Scholar

Rosenfeld H. Alvin, Kres Holokaustu, trans. R. Czekalska, A. Kuczkiewicz-Fraś, Księgarnia Akademicka, Krakow 2015.
Google Scholar

Rusiniak Martyna, Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej, Neriton, Warszawa 2008
Google Scholar

Ruszkowska Sonia, Każdemu własna śmierć. O przywracaniu podmiotowości ofiarom Zagłady, IBL PAN, Warsaw 2014.
Google Scholar

Sereny Gitta, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, trans. J. K. Milencki, Cyklady, Warsaw 2002.
Google Scholar

Shallcross Bożena, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Krakow 2010.
Google Scholar

Stöcker-Sobelman Joanna, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Trio, Warsaw 2012.
Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, Dymy nad Birkenau, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warsaw 1946.
Google Scholar

Theweleit Klaus, Męskie fantazje, trans. M. Falkowski, M. Herer, PWN, Warsaw 2015.
Google Scholar

Thompson Paul, “Głos przeszłości. Historia mówiona”, trans. M. Kierzkowski in: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Opowiadania, Wydawnictwo Poznańskie,Poznań 2010, pp. 281–294.
Google Scholar

Tkaczuk J. Wacław, “Inicjacja”, Więź 1967, issue 4, pp. 116–120.
Google Scholar

Tomkiewicz Monika, Semków Piotr, Profesor Rudolf Spanner 1895–1960. Naukowiec w III Rzeszy, Wydawnictwo Róża Wiatrów, Gdynia 2010.
Google Scholar

Tonini Carla, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów, trans. T. and W. Jekiel, ŻIH, Warsaw 2007.
Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Holokaust. Auto(tanto)grafie, IBL PAN, Warzaw 2014.
Google Scholar

Welzer Harald, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, trans. M. Kurowska, Scholar, Warsaw 2010.
Google Scholar

Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, 2nd edition, Czytelnik, Warsaw 1981.
Google Scholar

Weseli Agnieszka, “Homoseksualiści i homoseksualizm w KL Auschwitz-Birkenau w świetle «oświadczeń» byłych więźniów obozu”, Przegląd Historyczny 2007, issue, pp. 425–435.
Google Scholar

Wesołowska Danuta, Słowa z piekła rodem. Lagerszpracha, Impuls, Krakow 1996.
Google Scholar

Wolski Paweł, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Paralela. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, IBL PAN, Warsaw 2013.
Google Scholar

Wóycicka Zofia, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Trio, Warsaw 2009.
Google Scholar

Wygodzki Stanisław, “Przywitanie wolności” in: ibid., W deszczu, PIW, Warsaw 1962.
Google Scholar

Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, L. S. Newman, R. Erber (eds.), trans. M. Budziszewska, A. Czarna, E. Dryll, A. Wójcik, PWN, Warsaw 2009.
Google Scholar

Opublikowane

2018-05-11

Jak cytować

Buryła, S. (2018). Lager – literature – zones of silence. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 46(8), 41–85. https://doi.org/10.18778/1505-9057.46.03