El principe constante? Jan Lechoń and politics (after 1939)

Autor

  • Paweł Sobczak Department of 20th and 21st Century Polish Literature, Faculty of Philology, University of Lodz, 91-404 Łódź, 171/173 Pomorska St.

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.03

Słowa kluczowe:

Jan Lechoń, emigration, New York, communism, suicide

Abstrakt

In the article, I focuss on the theme of the political views of Jan Lechoń during his New York exile, which emerged in his literary work, letters, and Dziennik. The main elements of the political stance of the author of Srebrne i czarne were in that time: resolute anti-communism, critical assessment of the actions of the government in exile, his declared admiration for America, and a nostalgia for the interwar period (idealising Józef Piłsudski). The discussed views of the poet exerted a considerable influence on his personal life, which was proven by the politically motivated breaking off his long-time relations with Julian Tuwim. One important problem is where to locate Lechoń’s dissatisfaction with the political changes in Poland, which he stated often, within the reasons for his suicide.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Axel M., Do redaktora „Wiadomości”, [w:] Korespondencja, „Wiadomości” 1955, nr 7.
Google Scholar

Brzechwa J., Gryps do Jana Lechonia, „Szpilki” 1946, numer z 19 lutego.
Google Scholar

Cieślak T., Nieudany flirt z polityką. O okresie amerykańskim w życiu Juliana Tuwima (na podstawie tekstów publicystycznych i listów), [w:] Julian Tuwim. Biografia, twórczość, recepcja, red.K. Ratajska i T. Cieślak, Łódź 2007
Google Scholar

Dorosz B., Lechoń i Tuwim: dzieje trudnej przyjaźni, Warszawa 2004.
Google Scholar

Dorosz B., Księga gości Jana Lechonia, Warszawa 1999.
Google Scholar

Dorosz B., Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia, „Teksty Drugie” 2004, nr 6.
Google Scholar

Grydzewski M., Lechoń J., Listy 1923–1956, t. 1–2, Warszawa 2006.
Google Scholar

Grydzewski M., Listy do Tuwima i Lechonia (1940–1943), oprac. J. Stradecki, Warszawa 1986.
Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Lechoń, [w:] idem, Aleja przyjaciół, Warszawa 1984.
Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Tolek, „Twórczość” 1977, nr 6.
Google Scholar

Lechoń Jan, Aut Caesar aut nihil, „Wiadomości” 1954, nr 45, 46, 47.
Google Scholar

Lechoń Jan, Dziennik, t. 1, 2, 3, Warszawa 1992–1993.
Google Scholar

Lechoń J., Kartki z „Dziennika”, „Wiadomości” 1956, nr 17.
Google Scholar

Lechoń J., Listy do Anny Jackowskiej, Warszawa 1977.
Google Scholar

Lechoń Jan, Poezje, Wrocław 1990.
Google Scholar

Listy Jana Lechonia do Stanisława Balińskiego, oprac. T. Januszewski, „Kresy” 1998, nr 3.
Google Scholar

Loth R., Wstęp, [w:] Lechoń Jan, Poezje, Wrocław 1990.
Google Scholar

Matywiecki P., Twarz Tuwima, Warszawa 2007.
Google Scholar

Nicieja S., Polemika Hemara z Brzechwą, „Dekada Literacka” 1992, nr 38.
Google Scholar

Nowakowski T., Kamizelka ratunkowa, „Wiadomości” 1968, nr 20.
Google Scholar

Pyszny J., Śmierć Jana Lechonia w prasie roku 1956, [w:] eadem, Boje na łamach. Pisarze i literatura w prasie polskiej lat pięćdziesiątych XX wieku: szkice, Wrocław 2002.
Google Scholar

Słonimski A., Kroniki tygodniowe 1932–1935, Warszawa 2001
Google Scholar

Słonimski A., Lechoń, [w:] idem, Alfabet wspomnień, Warszawa 1989.
Google Scholar

Stawiarska A., Bywalec i outsider, [w:] W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie, Kraków 2002.
Google Scholar

Tomasik Krzysztof, Prototyp homoseksualnego konserwatysty, [w:] idem, Homobiografie.
Google Scholar

Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Warszawa 2008.
Google Scholar

Wspomnienia o Janie Lechoniu, Warszawa 2006.
Google Scholar

Wszelaki M., Wspomnienie o Leszku, „Wiadomości” 1959, nr 39.
Google Scholar

Z listów Jana Lechonia do Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, „Twórczość” 1976, nr 6.
Google Scholar

Opublikowane

2018-02-08

Jak cytować

Sobczak, P. (2018). El principe constante? Jan Lechoń and politics (after 1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 44(6), 49–60. https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.03