Ortografia nie do wiary. Przypadek Stanisława Baczyńskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.13

Słowa kluczowe:

edytorstwo, ateizm, religia, słownictwo, ortografia, pisownia

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem używania majuskuły w nazwach religijnych, w kontekście pracy edytorskiej nad niedokończonym maszynopisem Stanisława Baczyńskiego zatytułowanym Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja. Autor zapisywał słowa takie jak Kościoł (w znaczeniu instytucji, ogółu wiernych), Boży, Chrystusowy (jako przymiotniki dzierżawcze) niekonsekwentnie – raz dużą, raz małą literą (z przewagą stosowania minuskuły). Autorka artykułu (jednocześnie edytorka rozprawy Baczyńskiego) analizuje dzisiejsze, a także współczesne Baczyńskiemu normy ortograficzne i na tej podstawie podejmuje decyzję o pozostawieniu niekonsekwencji w zapisie słów związanych z religią. Uważa je bowiem za rezultat zderzenia ateistycznego światopoglądu z represywną funkcją ortografii, a jednocześnie za dowód językowych zmagań autora, wiele mówiący nie tylko o procesie tworzenia, ale też o idei dzieła.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Szawerna-Dyrszka - Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa, ul. Uniwersytecka 4, 40-103 Katowice

Anna Szawerna-Dyrszka – literary scholar, Polish philologist, Associate Professor in the Faculty of Humanities, the University of Silesia in Katowice. The author of the monographs: Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka [Experiencing the time. On Wacław Iwaniuk’s poetry] (Katowice 2000); Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarow [A catastrophist’s laugh. Teodor Bujnicki in Żagary] (Katowice 2007); Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Szkice [Miłosz’s close and distant environment. Essays] (Katowice 2011). The editor of the works by Teodor Bujnicki (Liryki w wileńskim pejzażu [Lyrics in Vilnius landscape], Katowice 2010) and Stanisław Baczyński (Propozycje. Nowa kultura nowa cywilizacja [Proposals. New culture – new civilization], Katowice 2021).

Bibliografia

Baczyński Stanisław, Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja, maszynopis, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, no. 3203.
Google Scholar

Baczyński Stanisław, Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja, edition and commentary by A. Szawerna-Dyrszka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2021.
Google Scholar

Baczyński Stanisław, “Religia przyszłości”, Europa 1930, no. 7, pp. 195–200.
Google Scholar

Loth Roman, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, IBL PAN, Warszawa 2006.
Google Scholar

Peaybody Francis Greenwood, Jezus Chrystus a kwestia społeczna, trans. by A. Jałowiecka, Gebethner i Wolff, Warszawa 1911.
Google Scholar

Tramer Maciej, Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010.
Google Scholar

Zasady pisowni słownictwa religijnego, R. Przybylska and W. Przyczyna (eds.), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2005.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Szawerna-Dyrszka, A. (2022). Ortografia nie do wiary. Przypadek Stanisława Baczyńskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 355–367. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.13