Początki badań elektrotechnicznych na Ukrainie i ich kształtowanie się pod wpływem europejskiej szkoły naukowej (koniec XIX – początek XX wieku)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.09

Słowa kluczowe:

elektrotechnika, edukacja, szkoła naukowa, Europa, Ukraina

Abstrakt

W tekście przedstawiono rozwój badań elektrotechnicznych w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Zwrócono szczególną uwagę na różne uwarunkowania rozwoju elektrotechniki teoretycznej i na wiodącą rolę Politechniki Lwowskiej. Podano nazwiska profesorów, którzy byli pionierami edukacji elektrotechnicznej we Lwowie, Kijowie, Charkowie i Odessie. Wykazano, że Europejska Szkoła Elektrotechniki miała bardzo duży wpływ nie tylko na rozwój elektrotechniki w Galicji, lecz także na Ukrainie pozostającej w granicach Imperium Rosyjskiego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Krystian Chrzan, Wroclaw University of Science and Technology

Assoc. Prof. Krystian Leonard Chrzan – employed at the High Voltage Laboratory of the Wrocław University of Science and Technology since 1983. Ph.D (1987), D.Sc. (2013). He worked at the Stuttgart University (1988–1989), Technische Hochschule Zittau (1991–1993), Cardiff University (2004–2005) and at various HV laboratories in Germany, Czech Republic, USA, India and South Africa. Author of 350 publications, eight patents and five books. Member of CIGRE, Societas Humboldtiana Polonorum, SEP, the Electrotechnical Committee of the Polish Academy of Sciences, scientific secretary of PKOO.

Research interest: high voltage engineering, lightning protection, outdoor insulation, history of science.

 

Olena Tverytnykova, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Assoc. Prof. Olena Tverytnykova – employed at the Information and measurement technologies and systems Department of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. Ph.D (2010), D.Sc., specialty History of Science and Technology (2018). Works as the editor-in-chief of the scientific journal “Studies in history and philosophy of science and technology”, a member of the editorial board of “Science and Science of Science”, “History of Science and Biography”. Author of 220 publications, four monographs and five textbooks. Member of the professional association “Ukrainian Society of Historians of Science”.

Research interests: history of electrical engineering, history of science and technology, technical Regulation and product quality management.

 

Maryna Gutnyk, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Assoc. Prof. Maryna Gutnyk – employed at the Ukrainian Studies, Culturology and History of Science Department of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. Ph.D (2010), docent (2014). Author of 130 publications, a member of the editorial board of scientific journals: “History of Science and Technology”, “Studies in history and philosophy of science and technology”, and “History of Science and Biography”. Member of the professional association “Ukrainian Society of Historians of Science”; scientific secretary of the council for Ph.D defense at NTU “KhPI”.

Research interest: history of higher technical education, history of material science, history of science.

 

Bibliografia

Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine [CSASBPGU] Personal file, Fund 116, Desc. 12, Case 7079, 6 sheets.
Google Scholar

State Archives of Kharkiv region [SAKhR] Book of Acquired Items in the Electrical Laboratory, 1893, Fund 770, Desc. 1, Case 184, sheet 3.
Google Scholar

State Archives of Kharkiv region [SAKhR] Brief information on the history of the Kharkov Electrotechnical Institute (1930–1946), Fund 5404, Desc. 2, Case 59, 14 sheets.
Google Scholar

State Archives of Kharkiv region [SAKhR] Report on the state of the Kharkov Technological Institute for 1891, Fund 770, Desc. 1, Case 156, 18 sheets.
Google Scholar

State Archives of Kyiv [SAK] Report of the Kyiv Polytechnic Institute for 1907, Fund 18, Desc. 1, Case 185, sheet 3.
Google Scholar

State Archives of Lviv region [SALR] Copies of diplomas of doctors of technical sciences 1924, Fund 27, Desc. 3, Vol. I, Case 327, sheet 7.
Google Scholar

State Archives of Lviv region [SALR] Personal file of G. Sokolnitski, Fund 27, Desc. 4, Vol. 2, Case 600, 29 sheets.
Google Scholar

State Archives of Lviv region [SALR] Personal file of K. Olearski, Fund 27, Desc. 4, Case 992, sheet 5.
Google Scholar

State Archives of Lviv region [SALR] Personal file of S. Fryze, Fund 27, Desc. 4, Case 669, sheet 7.
Google Scholar

State Archives of Odessa region [SAOR] File of the equipment of laboratories and offices of the Odessa Polytechnic Institute for 1928–1929, Fund R-126, Desc. 5, Case 490, 302 sheets.
Google Scholar

Butrica A.J., From inspecteur to ingénieur: telegraphy and the genesis of electrical engineering in France, 1845–1881, [in:] Retrospective Theses and Dissertations, Iowa 1986, No. 7982.
Google Scholar

Chrzan K.L., Lviv Polytechnics as Mother of Polish Technical Universities, [in:] Information technologies: science, engineering, technology, education, health. Micro-CAD-2019, ed. Ye. Sokol, Kharkiv 2019.
Google Scholar

Demidova Y., Tverytnykova E., Nikolaie I., The analysis of the professional training features of the Ukraine scientific potential. The experience and prospects, “Theory and practice of management of social systems” 2019, No. 4, pр. 112–124.
Google Scholar

Gutnyk M., Tverytnykova E., Sklyar V., Commercialization of Scientific Activity at a Higher Technical School of East Ukraine in the Late 19th and Early 20th Century, “Acta Baltica historiae et philosophiae scientiarum. Estonian Association for the History and Philosophy of Science” 2019, vol. VII, No. 3, pp. 125–138.
Google Scholar

Hickiewicz J., Rataj P., Professor Dr. Eng. Włodzimierz Krukowski (1887–1941) – on 75 anniversary of vuletzki hills tragedy, “Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe” 2016, No. 3, рp. 161–168.
Google Scholar

Hickiewicz J., Rataj P., Sadlowski P., Wlodzimier Krukowski (1887–1941) – the founder of the Lviv school of electrical measurements, “Wrocławskie Studia Wschodnie” 2017, No. 21, pp. 249–279.
Google Scholar

Hickiewicz J., Sadłowski P., Roman Dzieślewski. Pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy, Opole 2014.
Google Scholar

Kolakowski T.E., Profesor dr. inz. Stanislaw Fryze (1885–1964). Pionier electrotechniki. Nauczyciel i wychowawca wielu pokolen polskiej mlodzieży akademickiej. Monografia, Katowice 2009.
Google Scholar

Lavrinenko O.V., Scientific electrotechnical school of Lviv polytechnical institute at the end of the XIX century – the beginning of the XX century, “VIRTUS” 2019, No. 38, pp. 172–176.
Google Scholar

Lebedinsky V.K. Decade of the Higher Electrotechnical School in Paris, “Electricity” 1905, No. 2, pp. 27–28.
Google Scholar

Posvyatenko E.K., Tverytnykova O.E., Posvyatenko N.I., Melnyk T.V., Historical affinity of applied technical sciences development: monograph, Kharkiv 2017.
Google Scholar

Radoguz S., Gutnyk M., Zaitsev R., The contribution of Kharkiv Practical Technological Institute scientists to electrification of Kharkiv city at the end of ХIX – the beginning of ХX century, [in:] 2018 IEEE Ukraine Student, Young Professional and Women in Engineering Congress (UKRSYW), Conference proceedings (October 2–6, 2018, Kyiv, Ukraine) 2018, pp. 82–87.
Google Scholar

Sadłowski P., Erasmus Kittler (1852–1929). Pionier elektrotechniki Erasmus Kittler (1852–1929). Pionier of electrical engineering, “Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe” 2016, No. 4(112), pp. 163–168.
Google Scholar

Shatelen M.A., The teaching of electrical engineering in higher education institutions in Russia and abroad, “Electricity” 1898, No. 20, pp. 297–301.
Google Scholar

Simonenko O.D., History of technology and technical sciences: philosophical and methodological aspect of the evolution of the discipline: monograph, Moscow 2005.
Google Scholar

Strzałka J., Historia Oddziału Lwowskiego SEP, „Czasopismo Techniczne” 2009, No. 141, pp. 9–10.
Google Scholar

To the 125th anniversary of electrical engineering education and science at Lviv Polytechnic, “Energy and Electrical Engineering” 2017, No. 4(404), pp. 2–11.
Google Scholar

Tverytnykova E., Gutnyk M., Salata H., Professors of the Kharkiv Technological Institute: unknown pages of biograph, “History of science and technology” 2020, vol. X, issue 2, pр. 383–389.
Google Scholar

Tverytnykova O., The development of the scientific electrical engineering school of Professor P.P. Kopnyaev in the second half of the XX century (to the 150th anniversary of the scientist’s birth), “Res History” 2018, No. 45, pp. 421–433.
Google Scholar

Tverytnykova O.E., Posvyatenko N.I., Melnyk T.V., Essays on the history of development of applied technical sciences in Ukraine. From the experience of Kharkiv Technological Institute. Monograph, Kharkiv 2015.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-08-18

Jak cytować

Chrzan, K., Tverytnykova, O., & Gutnyk, M. (2021). Początki badań elektrotechnicznych na Ukrainie i ich kształtowanie się pod wpływem europejskiej szkoły naukowej (koniec XIX – początek XX wieku). Przegląd Nauk Historycznych, 20(1), 247-270. https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.09

Numer

Dział

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY / ARTICLES, STUDIES AND DISSERTATIONS