RECENZJA: Artur Rejter, "Nazwy własne w kon/tekstach kultury", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 308

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.16

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cybulski M., 2003, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Rejter A., 2016, Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Rejter A., 2019, Nazwy własne w kon/tekstach kultury, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Sarnowska-Giefing I., 2003, Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Google Scholar

Skowronek K., 2019, Clifford Geertz w onomastyce? Refleksje na marginesie lektury monografii Artura Rejtera „Nazwy własne w kon/tekstach kultury”, „Onomastica” 63, s. 315–322.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17651/ONOMAST.63.17

Pobrania

Opublikowane

2020-12-02

Jak cytować

Zarębski, R. (2020). RECENZJA: Artur Rejter, "Nazwy własne w kon/tekstach kultury", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 308. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 54, 205–209. https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.16

Numer

Dział

Inne