Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 18
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 18
Liczba otrzymanych recenzji – 37
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 94%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 6–9 miesięcy