Kontakt

Journal
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Instytut Filologii Polskiej UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz: ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl
dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak: ewa.wozniak@uni.lodz.pl

Publisher
Lodz University Press
Jana Matejki St., no 34A
90-237 Łódź, Poland
phone: (48) 42 235 01 79
e-mail: sylwia.mosinska@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
Uniwersytet Łódzki

Wsparcie techniczne

Firma Magis