Indeksowanie i archiwizacja

Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta
Bazhum
CEEOL
Biblioteka Nauki
CEON Biblioteka Nauki
DOAJ: Directory of Open Access Journals
EBSCO
ERIH PLUS
MIAR
MLA Directory of Periodicals
PBN Polska Bibliografia Naukowa
ProQuest
Slavic Humanities Index
Sherpa Romeo

 

Archiwizacja

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.