RECENZJA: Ewa Młynarczyk, "BIEDA jako polski koncept językowo-kulturowy", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021, ss. 320

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.17

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gumowska-Grochot I., 2020, Polska bieda w perspektywie etymologicznej, historycznojęzykowej i dialektologicznej, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 32, s. 51–65. https://doi.org/10.17951/et.2020.32.51
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/et.2020.32.51

Młynarczyk E., 2010, Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg miejskich i lustracji królewszczyzn), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Młynarczyk E., 2013, Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Młynarczyk E., 2021, BIEDA jako polski koncept językowo-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Niewiara A., 2009, Kształty polskiej tożsamości: potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Rak M., 2015, Kulturemy podhalańskie, Kraków: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788376386027

Wojciechowska A., 2012, Językowy obraz biedy we frazeologii polskiej i francuskiej, „Roczniki Humanistyczne KUL” 60, z. 8, s. 31–45.
Google Scholar

Wybór 2015a: Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX wieku, 2015, red. M. Cybulski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Wybór 2015b: Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX wieku, 2015, red. M. Cybulski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Zarębski, R. (2023). RECENZJA: Ewa Młynarczyk, "BIEDA jako polski koncept językowo-kulturowy", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021, ss. 320. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 271–275. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.17