Andrzej Sieradzki, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI-XVIII wieku, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2013, ss. 197.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.48.13

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Czachorowska M., 1998, System antroponimiczny w „Wielkopolskich rotach sądowych”, Bydgoszcz 1998.
Google Scholar

Jaracz M., 2001, Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz.
Google Scholar

Mikołajczakowa B., 1981, Nazwy osobowe w XVII-XIX wieku na terenie dawnej ziemi gostyńskiej (nazwiska mieszczańskie i chłopskie), w: Studia językoznawcze, t. VII, Wrocław, s. 7-56.
Google Scholar

Pastuchowa M., 2008, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Skulina T., 1989, O ustalaniu się nazwisk mieszczańskich i chłopskich w Wielkopolsce XVII wieku, „Onomastica”, XXXIII, s. 183-208.
Google Scholar

Sieradzki A., 1991, Derywacja przymiotników denominalnych w siedemnastowiecznych księgach miejskich Gniezna, Poznań.
Google Scholar

Sieradzki A., 1993, Prefiksacja czasownikowa w siedemnastowiecznych księgach miejskich Gniezna, Poznań.
Google Scholar

Sieradzki A., 2004, Prefiksalne derywaty czasownikowe w „Rozmyślaniu przemyskim”, Poznań.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Zarębski, R. (2014). Andrzej Sieradzki, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI-XVIII wieku, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2013, ss. 197. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 48, 147–151. https://doi.org/10.18778/0208-6077.48.13

Numer

Dział

Inne