Sztuka nawijki, czyli jak uczyć cudzoziemców polskiego slangu młodzieżowego

Autor

  • Anna Rabczuk Uniwersytet Warszawski, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.08

Słowa kluczowe:

polski slang młodzieżowy, metodyka nauczania JPJO, polski hip-hop, język potoczny, ćwiczenia

Abstrakt

Język polski, do którego chce mieć dostęp cudzoziemiec, to nie tylko oficjalne komunikaty, poważne artykuły naukowe, książki czy gazety. To także ta część polszczyzny, zazwyczaj mówionej, którą posługują się młodzi ludzie w barach, na imprezach i niemal w każdej prywatnej rozmowie. Zdaje się, że słownictwo to, choć jest doskonałym przykładem i kolejnym medium kultury popularnej, bywa często pomijane na lektoracie języka polskiego jako obcego (JPJO), szczególnie w kręgach akademickich. Artykuł koncentruje się wokół problemu nauczania slangu młodzieżowego cudzoziemców. Autorka omawia tę odmianę języka, wskazuje jej cechy, a także wymienia wady i zalety nauczania slangu. Dzieli się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Przedstawia również przykłady ćwiczeń. Wskazuje źródła, z których można czerpać leksemy na zajęcia, a także wymienia zagadnienia, które należy rozważyć, pisząc własne ćwiczenia. Autorka uważa, że wyrażenia slangowe są bardzo ważne w zrozumieniu, czy wręcz „wyczuciu” codziennej kultury polskiej. Sądzi, że „odwaga” lektorki/lektora w prezentowaniu słownictwa nietypowego dla większości zajęć językowych wpływa także na odwagę studentów w posługiwaniu się polszczyzną. Uważa, że nie ma nic bardziej zniechęcającego do nauki niż sytuacja, w której uczący się, operujący już nieźle polszczyzną, nie może zrozumieć sceny z filmu, czy wątku w prywatnej rozmowie, ponieważ nikt nie nauczył go specjalnego kodu językowego – slangu młodzieżowego, z którym właśnie miał okazję się zmierzyć.

Bibliografia

Anusiewicz J., Skawiński J., 1996, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław.
Google Scholar

Chaciński B., 2005, Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków.
Google Scholar

Chaciński B., 2012a, Plus-minus język, Wydanie specjalne „Polityki” – „Niezbędnik Inteligenta – O języku w mowie i piśmie”, 11/2012.
Google Scholar

Chaciński B., 2012b, Słowniki sieciowe, Wydanie specjalne „Polityki” – „Niezbędnik Inteligenta – O języku w mowie i piśmie”, 11/2012.
Google Scholar

Czeszewski M., 2012, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa.
Google Scholar

Dąbrowska A., 2016, Słownik eufemizmów czyli w rzeczy mocno w sposobie łagodnie, Warszawa.
Google Scholar

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.
Google Scholar

Grochowski M., 1995, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa.
Google Scholar

Grys M., Zehetbauer W., Madelska L., 2013, Tak się nie mówi – o poprawianiu błędów w wypowiedziach ustnych, w: Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne. Materiały z konferencji, red. A. Rabczuk, Warszawa.
Google Scholar

http://sciezkikopernika.pl/laboratorium-jezykowe/
Google Scholar

http://www.laboratoriumjezykowe.uw.edu.pl/?encyclopedia-category=slownik [20.10.2016].
Google Scholar

Kasperczak M., Rzeszutek M., Smól J., Zgółkowa H., 2004, Nowy słownik gwary uczniowskiej, Wrocław.
Google Scholar

Kita M., 1991, Ekspansja potoczności, „Studia Polonistyczne”, t. 19, red. A. Kowalska, A. Wilkoń, Katowice.
Google Scholar

Kita M., 2007, Gra funkcjami w języku potocznym, w: red. B. Boniecka, S. Grabias, Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin.
Google Scholar

Lubaś W., 2001, Ekspansja potoczności, w: Język polski, red. S. Gajda, Opole.
Google Scholar

Lubaś W., 1986, Istota potoczności, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, s. 85–91.
Google Scholar

Lubaś W., Skowronek K., 2015, Słownik polskich leksemów potocznych, Kraków.
Google Scholar

Marek Łaziński, Izabela Winiarska – wywiad, http://wspolnymianownik.pl/czytaj.php?s=wywiady&a=izabela-winiarska-gorska [25.10.2016].
Google Scholar

Ożóg K. 2001, Ekspansywna potoczność, w: tenże, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
Google Scholar

Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
Google Scholar

Podlawska D., Płóciennik I., 2004, Słownik wiedzy o języku, Bielsko-Biała.
Google Scholar

Słownik sieciowy polskiego slangu: http://www.miejski.pl [18.10.2016].
Google Scholar

Warchala J., Furgalska-Skudrzyk A., 2007, Potoczność – kategoria rozmyta?, w: red. B. Boniecka, S. Grabias, Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin.
Google Scholar

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-08

Jak cytować

Rabczuk, A. (2017). Sztuka nawijki, czyli jak uczyć cudzoziemców polskiego slangu młodzieżowego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 24, 109–126. https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.08