Konkurencyjność Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN) w handlu zagranicznym kawą i jej substytutami

Autor

  • Kamil Majcher Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.32.03

Słowa kluczowe:

handel zagraniczny, konkurencyjność, kawa i jej substytuty, Andyjski Wspólny Rynek, CAN

Abstrakt

Celem artykułu jest ocenienie konkurencyjności krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku – CAN (Kolumbia, Peru, Ekwador, Boliwia) w odniesieniu do handlu zagranicznego kawą i jej substytutami na rynku międzynarodowym w 1995 i 2019 r. W badaniu wykorzystano metodę analizy ilościowych wskaźników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post: RCA, IPR, RTA, LFI.

Analiza wykazała, że w 1995 r. wszystkie kraje CAN miały silną przewagę komparatywną w handlu zagranicznym kawą i jej substytutami, przy czym relatywnie najwyższy poziom konkurencyjności na rynku międzynarodowym osiągnęła Kolumbia (wysokie indeksy RTA: 17,92 i LFI: 25,28). W 2019 r. przewagę komparatywną utraciły Boliwia (niski indeks RTA: –0,56) i Ekwador (RTA: –0,21). Tendencję zniżkową zaobserwowano w przypadku każdego z członków wspólnoty (spadek indeksów RCA, RTA, LFI, wzrost indeksu IPR).

Bibliografia

Affortunato F., Ciommi M., Furia D., Vaccaro E. (2010), International Specialization and Vertical Differentiation, „Annals of the University of Oradea: Economic Science”, 1(1).
Google Scholar

Avila D., Sandoval K. (2019), La competitividad del comercio de uva en el mercado internacional y en Estados Unidos: el caso de Mexico y Peru, „Revista Cimexus”, 14(1).
Google Scholar

Balassa B. (1965), Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, „The Manchester School of Economic and Social Studies”, 33(2).
Google Scholar

Benedictis L., Tamberi M. (2002), A note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage, „Working Papers. Dipartimento di Economia”, 158.
Google Scholar

CEPAL (2020), Sistema Gráfico de Comercio Internacional, https://sgo-win-12-we-e1.cepal.org/dcii/sigci/sigci.html (data dostępu: 14.09.2020).
Google Scholar

Cumbicus Torres E.M., Jiménez Azuero R.M. (2012), Análisis Sectorial del Café en la Zona 7 del Ecuador, http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2703/1/338X1227.pdf (data dostępu: 14.09.2020).
Google Scholar

Durante N.D.L., da Costa J.S., González M.V., Durante C.R.L. (2017), Competitividad de la soya y la carne bovina en Paraguay, „Investigación Agraria”, 19(2).
Google Scholar

FAO (2020), Faostat, https://www.fao.org/faostat/en/#search/Coffee%2C%20substitutes%20containing%20coffee (data dostępu: 14.09.2020).
Google Scholar

García R., Maldonado A. (2013), Competitividad del calzado de cuero colombiano: perspectiva de la ventaja comparativa revelada (1980–2008), „Revista Dimensión Empresarial”, 11(1).
Google Scholar

ICO (2020), Exports of all forms of coffee by all exporting countries, http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/PDF/2a-exports.pdf (data dostępu: 14.09.2020).
Google Scholar

Kołodziejczak M., Kołodziejczak W., Pawlak K. (2010), Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, 1.
Google Scholar

Lafay G. (1992), The measurement of revealed comparative advantages, [w:] M.G. Dagenais, P.A. Muet (red.), International Trade Modeling, Chapman and Hall, London.
Google Scholar

Majcher K. (2019), Przewaga komparatywna krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku – CAN w międzynarodowym handlu towarami z Mercosur, „Ekonomia Międzynarodowa”, 27.
Google Scholar

Málaga J.E., Williams G.W. (2010), La competitividad de México en la exportación de productos agricolas, „Revista Mexicana de Agronegocios”, 27.
Google Scholar

Nosecka B., Pawlak K. (2014), Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno- spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Google Scholar

Ocampo López O.L., Castañeda Peláez K., Vélez Upegui J.J. (2016), Caracterización de los ecotopos cafeteros colombianos en el Triángulo del Café, „Perspectiva Geográfica”, 22(1).
Google Scholar

Recalde M.L., Barraud A. (2002), Competitividad de la carne vacuna en Argentina, „Actualidad Económica”, 12(52).
Google Scholar

Rivera Silva M.R., Nikolskii Gavrilov I., Castillo Álvarez M., Ordaz Chaparro V.M., Diaz Padilla G., Guajardo Panes R.A. (2013), Vulnerabilidad de la producción del café (Coffea arabica L.) al cambio climático global, „Terra Latinoamericana”, 31(4).
Google Scholar

Rudianto Y.L. (2009), Competitiveness Theory, „Die – Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen”, 6(1).
Google Scholar

Segura J., Segura O. (2004), Indice de ventaja comparativa revelada: un indicador del desempeno y de la competitividad productivo-comercial de un pais, http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5885/1/2005112116568_VentajaComparativaRevelada.pdf (data dostępu: 14.09.2020).
Google Scholar

Szymanik E. (2016), Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 953.
Google Scholar

UNCTAD (2020), Unctadstat. Data Center, https://unctadstat.unctad.org/wds/Report-Folders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (data dostępu: 14.09.2020).
Google Scholar

Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Zielińska-Głębocka A., Rynarzewski T. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Majcher, K. (2020). Konkurencyjność Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN) w handlu zagranicznym kawą i jej substytutami. Ekonomia Międzynarodowa, (32), 294-307. https://doi.org/10.18778/2082-4440.32.03

Numer

Dział

Articles