https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/issue/feed Ekonomia Międzynarodowa 2023-07-27T15:54:55+02:00 Agnieszka Kłysik-Uryszek redakcja.em@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <p><em>Ekonomia Międzynarodowa</em> jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zapraszamy do składania oryginalnych tekstów opisujących zarówno procesy zachodzące w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe uwarunkowania lub odniesienia, bądź możliwe do porównania w skali międzynarodowej.</p> <p> </p> <p><strong>Aktualności</strong></p> <p>17.07.2023 Ekonomia Międzynarodowa otrzymała <strong>70 pkt</strong> MEiN! Serdecznie zapraszamy do składania tekstów do publikacji w naszym czasopiśmie.</p> <p> </p> <p>Z przyjemnością informujemy, iż od 2021 r. w czasopiśmie Ekonomia Międzynarodowa pojawia się <strong>nowa rubryka "Debiuty Naukowe"</strong> dedykowana artykułom Młodych Badaczy (studentów i doktorantów). </p> <p>Teksty kierowane do nowej rubryki podlegają standardowej procedurze publikacyjnej. </p> </div> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/16390 Non-Linear Effect of Environmental, Social, and Governance on Corporate Performance (Study in Non-financial Firms Listed on Indonesia Stock Exchange) 2023-07-27T15:54:55+02:00 Ninditya Nareswari ninditya.nareswari@phd.usz.edu.pl Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska malgorzata.tarczynska-luniewska@usz.edu.pl Geodita Woro Bramanti geodita@mb.its.ac.id <p>Environmental, Social, and Governance (ESG) factors have become essential considerations for stakeholders. Balancing external and internal performance is crucial. However, there are some constraints to implementing ESG at the cor­porate level, especially in Indonesia. This study aims to test the effect of ESG on corporate performance. The non-financial firms listed on Indonesia Stock Ex­change from 2016–2020 were used as a sample. Empirical evidence found the U-shaped effect of ESG rating on corporate performance. Further, robustness tests are conducted by dividing the sample annually and removing the 2020 pe­riod to show more robust evidence. In contrast, the results showed no evidence of a U-shaped effect. The robustness test showed that the ESG rating positively affected corporate performance in 2016–2019 and turned negative in 2020, the first time COVID-19 happened in Indonesia. This result indicated that in a crisis time, implementing ESG will be costly and reflected in financial performance. In contrast, during a non-crisis time, ESG positively impacts financial performance.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023