Kontakt

Editorial Board of the Journal Ekonomia Międzynarodowa / International Economics
Faculty of Economics and Sociology
University of Łódź / Poland
ul. POW 3/5
90-255 Łódź / Poland

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Kłysik-Uryszek
Uniwersytet Łódzki

Wsparcie techniczne

Firma Magis